Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 3616
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
71/2024 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Uzgodnienia projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.
Uzgodnienia projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów-Wawrowice-Kamienna ( dz. o nr ewid. gr. 123), na wys. dz. nr 124 w m....

GKIII.6131.7.2024
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku kasztanowiec pospolity rosnących na dz. nr 325 w m. Wiślica.

GKIII.6131.6.2024
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 1000 w m. Jurków.
2024-04-18
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 407/1 w m. Ostrów.
2024-04-17
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej.
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów-Wawrowice-Kamienna ( dz. o nr ewid. gr. 123), na wys. dz. nr 124 w m. Ostrów.
2024-04-15
PZD-S4.451.15.2024
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2024 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. ,, Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami podziemnymi (zaskórnymi) i opadowymi " planowanego na działkach o nr ewid....

GKIII.6220.1.2024
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 11 szt. rosnących na dz. nr 307/6 i 307/8 w m. Gorysławice.
2024-03-28
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2024 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Uzupełnienie braków formalnych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uzupełnienie braków formalnych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami podziemnymi (zaskórnymi) i...
2024-04-11
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku kasztanowiec pospolity rosnących na dz. nr 325 w m. Wiślica.
2024-04-10
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 8 szt. drzew rosnących na dz. nr 168 w m. Kobylniki.
2024-04-10
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 1154 i 172 w m. Chotel Czerwony.
2024-04-08
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew stanowiących wywroty i złomy.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew stanowiących wywroty i złomy na dz. nr 603 w m. Wawrowice.
2024-04-04
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 70 szt. drzew rosnących na dz. nr 603 w m. Wawrowice.
2024-04-04
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzew rosnących na dz. nr 439 w m. Skotniki Dolne.
2024-04-03
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2024 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami podziemnymi...

GKIII.6220.1.2024
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2024 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami podziemnymi (zaskórnymi) i opadowymi " planowanego na...
2024-03-28
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2024 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 505 w m. Sielec.

GKIII.6131.1.43.2024
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2024 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 465/2 w m. Gorysławice
2024-03-20
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2024 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 465/2 w m. Gorysławice.

GKIII.6131.1.41.2024
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2024 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 505 w m. Sielec.
2024-03-25
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 505 w m. Sielec.
2024-03-25
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 38 szt. drzew oraz krzewów z powierzchni ok.150m2 rosnących na dz. nr 601/2 i 603 w m. Gorysławice.
2024-03-20
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 szt. drzew z gatunku topola biała rosnących na dz. nr 189 w m. Brzezie.

GKIII.6131.4.2024
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z gatunku topola biała rosnących na dz. nr 189 w m. Brzezie.
2024-03-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 465/2 w m. Gorysławice
2024-03-15
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 8 szt. drzew rosnących na dz. nr 353 w m. Jurków
2024-03-15
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 247 w m. Szczerbaków.
2024-03-11
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzew rosnących na dz. nr 141 w m. Chotel Czerwony.
2024-03-06
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzew rosnących na dz. nr 195 w m. Brzezie.
2024-03-07
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 710/2 w m. Łatanice oraz 9 szt. drzew rosnących na dz. nr 698 w m. Łatanice.
2024-03-04
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.