Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 3499
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
142/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 8 szt. drzew rosnących na dz. nr 443 w m. Skotniki Dolne.
2023-10-19
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 524 w m. Gorysławice.
2023-10-13
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 5 szt. drzew rosnących na dz. nr 336 w m. Szczerbaków.
2023-10-11
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły, 1 szt. drzewa z gatunku robinia biała rosnących na działce nr 110 w m. Kobylniki.
2023-10-09
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Uzupełnienie braków formalnych.
Uzupełnienie braków formalnych wniosku w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z...

nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 15 szt. drzew rosnących na dz. nr 798 w m. Wiślica.
2023-10-02
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 476 w m. Koniecmosty.
2023-10-02
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 11 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa, 3 szt. drzew z gatunku bez czarny rosnących na działce nr 1037 w m. Jurków.

GKIII.6131.10.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły, 2 szt. drzew z gatunku klon jesionolistny 1 szt. drzewa gatunku robinia biała, 3 szt. drzew z gatunku lipa...

GKIII.6131. 9.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo
Pismo w sprawie przedłużenia terminu uzupełnień do wezwania uzupełnień i wyjaśnień informacji zawartych w KIPdla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynku inwentarskiego-obory...
2023-09-25
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 35 szt. drzew rosnących na dz. nr 182 w m. Kobylniki.
2023-09-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa, 3 szt. drzew z gatunku bez czarny rosnących na działce nr 1037 w m. Jurków.
2023-09-21
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 1 w m. Kobylniki.
2023-09-21
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 10 szt. drzew rosnących na dz. nr 453, 458 w m. Hołudza.
2023-09-20
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 28 szt. drzew rosnących na dz. nr 228/7 w m. Skotniki Dolne.
2023-09-20
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 1247 w m. Skotniki Dolne.
2023-09-15
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 4 szt. drzew rosnących na dz. nr 33 w m. Chotel Czerwony.
2023-09-15
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku topola biała, 2 szt. drzew z gatunku topola czarna rosnących na działkach nr 793, 794/2 w m. Wiślica.

GKIII.6131. 8.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły, 2 szt. drzew z gatunku klon jesionolistny 1 szt. drzewa gatunku robinia biała, 3 szt. drzew z gatunku lipa...
2023-09-12
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do zgłoszenia zamiaru usunięcia 11 szt. drzew rosnących na dz. nr 1484 w m. Kobylniki.

GKIII.6131. 2.78.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2023 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do zgłoszenia zamiaru usunięcia 11 szt. drzew rosnących na dz. nr 1484 w m. Kobylniki.
2023-09-12
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 172 w m. Chotel Czerwony.
2023-09-11
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 172 w m. Chotel Czerwony.
2023-09-11
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Wezwanie o uzupełnienie braków formalnych.
Wezwanie o uzupełnienie wystąpienia w sprawie wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu dla...
2023-09-11
WOO-II.4220.251.2023.MT.1
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Opinia sanitarna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Opinia sanitarna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymi...
2023-09-11
NZ.9022.6.57.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzew rosnących na dz. nr 486 w m. Gorysławice.
2023-09-08
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 11 szt. drzew rosnących na dz. nr 1484 w m. Kobylniki.
2023-09-08
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 15 szt. drzew rosnących na dz. nr 186/1 w m. Szczytniki.
2023-09-08
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 8 szt. drzew rosnących na dz. nr 617/1 w m. Skorocice.
2023-09-07
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 7 szt. drzew rosnących na dz. nr 378/1 w m. Sielec.
2023-09-05
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.