Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 3431
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
74/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo w sprawie wyjaśnienia kwestii kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia.
Pismo w sprawie wyjaśnienia kwestii kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynku inwentarskiego-obory na działkach nr ewid. 261 i 262 w m. Sielec, gm. Wiślica".

GKIII.6220.1.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 746/2 w m. Łatanice.
2023-05-10
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 7 szt. drzew rosnących na dz. nr 183/1 w m. Kobylniki.
2023-05-09
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo w sprawie wyjaśnienia kwestii kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia.
Pismo w sprawie wyjaśnienia kwestii kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynku inwentarskiego-obory na działkach nr ewid. 261 i 262 w m. Sielec, gm. Wiślica".

WOO-II.4220.92.2023.JT.2
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzew rosnących na dz. nr 1260 w m. Kobylniki.
2023-04-20
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Przesłanie skorygowanej mapy.
Przesłanie skorygowanej mapy w postaci papierowej oraz elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i z zaznaczonym przewidywanym obszarem...

GKIII.6220.1.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 8szt. drzew rosnących na dz. nr 1267, 164 w m. Kobylniki.
2023-04-14
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew topola balsamiczna, 5 szt. drzew gatunku topola czarna rosnących na działce nr 769 w m. Wiślica.

GKIII.6131.1.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynku inwentarskiego -obory na...

GKIII.6220.1.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2023 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wezwanie do uzupełnienia oraz wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej dla przedsięwzięcia.
Wezwanie do uzupełnienia oraz wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynku inwentarskiego -obory na działkach nr ewid. 261 i 262 w m....

GKIII.6220.1.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo o przekazanie skorygowanej mapy.
Pismo o przekazanie skorygowanej mapy w postaci papierowej oraz elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i z zaznaczonym przewidywanym...

GKIII.6220.1.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zawiadomienie stron postępowania.
Zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa...

GKIII.6220.1.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.
Pismo o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynku inwentarskiego-obory na działkach nr ewid. 261 i 262 w...

GKIII.6220.1.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 7szt. drzew rosnących na dz. nr 181/2 w m. Brzezie.
2023-04-14
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 11 szt. drzew rosnących na dz. nr 434 w m. Skorocice.
2023-04-13
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 584 w m. Wiślica.
2023-04-06
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 218 w m. Skotniki Dolne.
2023-03-27
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 5 szt. drzew rosnących na dz. nr 1015 w m. Jurków.
2023-03-28
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzew rosnących na dz. nr 1016 w m. Jurków.
2023-03-28
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 5 szt. drzew rosnących na dz. nr 462 w m. Chotel Czerwony.
2023-03-21
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia 4 szt. drzew rosnących na dz. nr 391 w m. Sielec.

GKIII.6131.2.40.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2023 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia 4 szt. drzew rosnących na dz. nr 391 w m. Sielec.
2023-03-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 5 szt. drzew rosnących na dz. nr 305 w m. Sielec.
2023-03-17
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Uzupełnienie i wyjaśnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Uzupełnienie i wyjaśnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia,, Budowa budynku inwentarskiego-obory na działkach nr ewid. 261 i 262 w m. Sielec, gm. Wiślica."
2023-03-17
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 4 szt. drzew rosnących na dz. nr 391 w m. Sielec.
2023-03-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 9 szt. drzew rosnących na dz. nr 797 w m. Jurków.
2023-03-17
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 4 szt. drzew rosnących na dz. nr 228 w m. Łatanice.
2023-03-15
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 6 szt. drzew rosnących na dz. nr 162 w m. Skotniki Górne.
2023-03-13
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 1380 w m. Kobylniki.
2023-03-08
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa rosnącego na dz. nr 277/2 w m. Gorysławice.

GKIII.6131.2.33.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.