Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1015
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
21/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozytywna decyzja na wycinkę 2szt. drzew gat. akacja, jesion z dz. nr. 225/4 ob. Ludwichowo
2016-01-18
GKIZP 6131.128.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozytywna decyzja na wycinkę 2szt. drzew gat. klon polny z dz. nr. 641/1 ob. Sampława
2016-01-19
GKIZP 6131.127.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozytywna decyzja na wycinkę 2szt. drzew gat. topola, lipa z dz. nr. 644/2 ob. Sampława
2016-01-19
GKIZP 6131.126.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozytywna decyzja na wycinkę 14szt. drzew gat. wierzba(4szt.), brzoza(2szt.), osika(4szt.), świerk(3szt.), jarzębina(1szt.) oraz 30m2 krzewów gat. leszczyna z dz. nr. 746/1, 748 ob. Lubstyn
2016-01-14
GKIZP 6131.125.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozytywna decyzja na wycinkę 21szt. drzew gat. brzoza(4szt.), olcha(17szt.) z dz. nr. 253 ob. Rumienica
2016-01-14
GKIZP 6131.124.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozytywna decyzja na wycinkę14szt. drzew gat. olszyna(6szt.), osika(3szt.), brzoza(4szt.), klon(1szt.) z dz. nr. 133, 142, 145/1 ob. Tuszewo
2016-01-05
GKIZP 6131.122.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozytywna decyzja na wycinkę12szt.drzew gat. jesion, topola z dz. nr. 3 ob. Tuszewo
2016-01-04
GKIZP 6131.119.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozytywna decyzja na wycinkę 22szt.drzew gat. topola, klon z dz. nr. 152, 153 ob. Prątnica
2015-12-30
GKIZP 6131.118.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 38szt. drzew na dz. nr. 33/2 ob. Czerlin
2015-12-21
GKIZP 6131.129.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 21szt. drzew i 100m2 krzewów z dz. nr. 325, 363,357 ob. Rumienica
2015-12-21
GKIZP 6131.129.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 2szt. drzew gat.akacja, jesion z dz. nr. 225/4 ob. Ludwichowo
2015-12-21
GKIZP 6131.128.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 2szt. drzew gat.klon polny z dz. nr. 641/1 ob. Sampława
2015-12-18
GKIZP 6131.127.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 2szt. drzew gat. topola, lipa z dz. nr. 644/2 ob. Sampława
2015-12-18
GKIZP 6131.126.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 14szt. drzew gat.wierzba(4szt.), brzoza(2szt.), osika(4szt.), świerk(3szt.), jarzębina(1szt.) oraz krzewów gat. leszczyna 30m2 z dz. nr. 748, 746/1 ob. Lubstyn
2015-12-11
GKIZP 6131.125.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 21szt. drzew gat.brzoza (4szt.), olcha(17szt.) z dz. nr. 253 ob. Rumienica
2015-12-11
GKIZP 6131.124.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 15szt. drzew gat. olcha, brzoza, klon z dz. nr. 133, 142 ob. Tuszewo
2015-12-09
GKIZP 6131.122.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 71szt. drzew przydrożnych z pasa drogi powiatowej 1220N na odcinku Prątnica-Szczepankowo
2015-12-09
GKIZP 6131.121.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 19szt. drzew przydrożnych z pasa drogi powiatowej 1355N na odcinku Omule-Prątnica
2015-12-07
GKIZP 6131.120.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek na wycinkę 22szt.drzew gat. topola(13szt.), klon(9szt.) z dz. Nr. 152,153 ob. Prątnica
2015-12-02
GKIZP 6131.118.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 13szt. drzew gat. jesion, topola z dz. Nr. 3 ob. Tuszewo
2015-12-02
GKIZP 6131.119.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2016 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1345 N Lubawa – Mortęgi - granica powiatu na działkach nr 149, 79/14, 144/1, 144/2, 58, 57, 56, 55, 54, 114/4, 157, 141, 158 obręb Mortęgi...
2016-01-18
GKIZP 6220.30.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2015 postanowienia
ochrona powietrza
Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1345 N Lubawa – Mortęgi - granica powiatu na działkach nr 149, 79/14, 144/1, 144/2, 58, 57, 56, 55, 54, 114/4, 157, 141, 158 obręb Mortęgi...
2015-12-11
GKIZP 6220.30.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2015 postanowienia
ochrona powietrza
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
polegającego na rozbudowie gospodarstwa o budynek inwentarski do hodowli loch z odchowem prosiąt wraz z niezbędna infrastrukturą na działkach nr 392 i 393, obręb Grabowo Gmina Lubawa
2015-12-04
GKIZP 6220.29.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym 24 i 25 w miejscowości Zielkowo Gmina Lubawa
2015-12-21
GKIZP 6220.32.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie istniejącego budynku inwentarsko-gospodarczego nr 1 wraz ze zmianą konstrukcji dachu, rozbudowie budynku inwentarsko-gospodarczego nr 2 z budową płyty gnojowej,...
2015-12-17
GKIZP 6220.31.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
285/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozytywna decyzja na wycinkę 29szt.drzew gat.brzoza(1szt.), świerk(28szt.) z dz. Nr. 196 ob. Targowisko
2015-12-16
GKIZP 6131.113.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
negatywna decyzja na wycinkę 2szt.drzew gat. lipa i 1szt. dzrewa gat. modrzew z dz. Nr. 430 ob. Kazanice
2015-12-16
GKIZP 6131.117.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
283/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozytywna decyzja na wycinkę 4szt.drzew gat. świerk pospolity z dz. Nr. 81/1 ob. Mortęgi
2015-12-17
GKIZP 6131.123.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
282/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozytywna decyzja na wycinkę 5szt.drzew gat.osika oraz 18m2 krzewów z dz. Nr. 142/5 ob. Kazanice
2015-12-16
GKIZP 6131.116.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
pozytywna decyzja na wycinkę 9szt.drzew gat.modrzew z dz. Nr. 48 ob. Mortęgi
2015-12-11
GKIZP 6131.115.2015
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.