Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1502
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
92/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
na wycinkę 25 szt drzew: grabów zwyczajnych, buków pospolitych i klonów zwyczajnych z działek nr 64/1 i 65 obr. 4 m. Ostróda
2022-11-04
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na wycinkę 10 szt drzew: grabów zwyczajnych, buków pospolitych i klonów zwyczajnych z działek nr 64/1 i 65 obr. 4 m. Ostróda i umarzająca postępowanie w zakresie 15 drzew
2022-11-04
GK.6131.255.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na wycinkę 3 drzew: jawora, lipy drobnolistnej i klonu zwyczajnego na działce nr 9/41 obr. 10 m. Ostróda
2022-12-09
GK.6131.277.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
na wycinkę 2 drzew: lipy drobnolistnej i kasztanowca na działce nr ewid. 41/3 obr. 9 Ostróda
2022-11-18
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na wycinkę 2 drzew: lipy drobnolistnej i kasztanowca na działce nr ewid. 41/3 obr. 9 Ostróda
2022-11-18
GK.6131.267.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew świerka pospolitego i lilaka pospolitego na działce 389 obr 8 Ostróda i niezezwalająca na wycinkę jodły zwyczajnej
2022-12-01
GK.6131.275.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
na wycinkę 3 szt. drzew: jodły pospolitej, świerka pospolitego i lilaka pospolitego na działce 389 obr 8 Ostróda
2022-12-01
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
na wycinkę 3 drzew: jawora, lipy drobnolistnej i klonu zwyczajnego na działce nr 9/41 obr. 10 m. Ostróda
2022-12-09
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
dot. wycinki 2 szt. drzew na działce nr ewid. 101/2 obr. 1 m. Ostróda
2022-12-21
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
umarzająca postępowanie ws. wycinki 2 szt. drzew na działce nr ewid. 101/2 obr. 1 m. Ostróda
2022-12-21
GK.6131.281.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
na wycinkę 1 szt. drzewa świerka pospolitego na działce nr ewid. 74/2 obr. 6 m. Ostróda
2022-09-27
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa świerka pospolitego na działce nr ewid. 74/2 obr. 6 m. Ostróda
2022-09-27
GK.6131.216.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na wycinkę 7 szt. drzew na działkach nr ewid. 101 obr. 2, 102/10 obr. 4 i 38/5 obr. 10 m. Ostróda, w pasie drogowym, drogi S7 Ostróda - Olsztynek
2022-09-30
GK.6131.224.202
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
na wycinkę 7 szt. drzew na działkach nr ewid. 101 obr. 2, 102/10 obr. 4 i 38/5 obr. 10 m. Ostróda, w pasie drogowym, drogi S7 Ostróda - Olsztynek
2022-09-30
O/OL.Z-16.4251.10.2022.MB
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na wycinkę 4 szt. drzew na działce nr ewid. 50/2 obr. 1 m. Ostróda, droga S7 Ostróda - Olsztynek
2022-12-23
GK.6131.225.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
na wycinkę 4 szt. drzew na działce nr ewid. 50/2 obr. 1 m. Ostróda, droga S7 Ostróda - Olsztynek
2022-09-30
O/OL.Z-16.4251.11.2022.MB
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
na wycinkę 1 szt. drzewa cyprysika Lawsona na działce nr ewid. 389 obr. 8 m. Ostróda
2022-10-19
L.dz. 55819/10/2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa cyprysika Lawsona na działce nr ewid. 389 obr. 8 m. Ostróda
2022-10-19
GK.6131.235.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
na wycinkę 1 szt. drzewa świerka białego na działce nr ewid. 167/25 obr. 9 m. Ostróda
2022-10-19
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa świerka białego na działce nr ewid. 167/25 obr. 9 m. Ostróda
2022-10-19
GK.6131.236.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
na wycinkę drzewa 1 szt. jodły jednobarwnej na działce nr ewid. 9/81 obr. 10 m. Ostróda
2022-10-24
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2023 decyzje
ochrona powietrza
decyzja
zezwalająca na wycinkę drzewa 1 szt. jodły jednobarwnej na działce nr ewid. 9/81 obr. 10 m. Ostróda
2022-10-24
GK.6131.239.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
niezezwalająca na wycinkę drzew: 2 szt. wierzb kruchych i 1 szt. świerka pospolitego na działce nr ewid. 101/35 obr. 7 m. Ostróda
2022-10-21
GK.6131.240.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
o wycinkę 4 szt. drzew lip drobnolistnych i jarzębów pospolitych rosnących na działkach nr 81/4 i 102/3 obr. 8 m. Ostróda, w pasach drogowych dróg nr 3035N i 1245N
2022-10-25
DT.417.233.2022.JM
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na wycinkę 4 szt. drzew lipy drobnolistnej i jarzębów pospolitych rosnących na działkach nr 81/4 i 102/3 obr. 8 m. Ostróda, w pasach drogowych dróg nr 3035N i 1245N i...
2022-10-25
GK.6131.244.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa świerka pospolitego na działce nr ewid. 229/1 obr. 1 m. OStróda
2022-10-26
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja sprzeciw
decyzja wnosząca sprzeciw wobec zgłoszenia planowanej wycinki drzewa świerka pospolitego na działce nr 229/1 obr. 1 Ostróda
2022-10-26
GK.6131.245.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
o wycinkę drzewa - świerka pospolitego na działce nr ewid. 107/6 obr. 7 m. Ostróda
2022-10-26
TZ.5927/10/2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na wycinkę drzewa - świerka pospolitego na działce nr ewid. 107/6 obr. 7 m. Ostróda
2022-10-26
GK.6131.247.2022
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
o wycinkę 1 drzewa - jodły jednobarwnej na działce nr ewid. 9/42 obr. 10 m .Ostróda
2022-10-26
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.