Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6337
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
149/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
instalacja Zakład Fleksograficzny w Nowym Sączu, ul. Elektrodowa 45 c
2018-08-02
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2018 decyzje
ochrona powietrza
decyzja - zmiana pozwolenia zintegrowanego
zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do drukowania w procesie fleksografii i laminowania z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych Flexergis Sp. z o.o. ul. Elektrodowa 45 c w Nowym...

WOŚ.6223.4.2018.KR
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 40; obr. 8; ul. Witosa

WOŚ.6131.70.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 40; obr. 8; ul. Witosa
2018-09-13
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
3 drzewa; dz. 68/2; obr. 32; ul. Sucharskiego

WOŚ.6131.79.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
3 drzewa; dz. 68/2; obr. 32; ul. Sucharskiego
2018-09-18
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 68/1; obr. 32; ul. Sucharskiego 23

WOŚ.6131.78.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 68/1; obr. 32; ul. Sucharskiego 23
2018-09-18
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
4 drzewa; dz. 29/204 i 29/206; obr. 79; ul. B. A. Konstanty

WOŚ.6131.60.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
4 drzewa; dz. 29/204 i 29/206; obr. 79; ul. B. A. Konstanty
2018-08-20
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
3 drzewa; dz. 5/13; obr. 11; ul. Flisaków

WOŚ.6131.80.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
3 drzewa; dz. 5/13; obr. 11; ul. Flisaków
2018-09-20
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
4 drzewa; dz. 18/49 i 18/115; obr. 111; ul. Węgierska

WOŚ.6131.53.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
4 drzewa; dz. 18/49 i 18/115; obr. 111; ul. Węgierska
2018-07-27
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 46/1; obr. 32; ul. Lwowska

WOŚ.6131.74.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 46/1; obr. 32; ul. Lwowska
2018-09-14
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
8 drzew; dz. 18/117; obr. 111; ul. Węgierska

WOŚ.6131.64.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
8 drzew; dz. 18/117; obr. 111; ul. Węgierska
2018-08-31
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie pawilonu handlowego DOM i OGRÓD z parkingami naziemnymi, układem komunikacyjnym, niezbędną infrastrukturą i innymi elementami zagospodarowania terenu"
2018-08-07
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2018 decyzje
inne
Umorzenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej o część magazynową wraz z infrastrukturą techniczną"

WOŚ.6220.2.2018
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej o część magazynową wraz z infrastrukturą techniczną"
2018-01-05
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Zabezpieczenie prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+080 (odcinek k/Korala) i w km 0+400 (odcinek k/Mleczarni) przez likwidację odsypiska w km 105+630 - 106+475 w korycie rzeki Dunajec"
2018-07-05
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2018 postanowienia
inne
Postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.
"Poszerzenie działalności istniejącego punktu zbierania odpadów o zbieranie odpadów złomu w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej, na terenie części działki nr 7/23"

WOŚ.6220.23.2018.MH
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Poszerzenie działalności istniejącego punktu zbierania odpadów o zbieranie odpadów złomu w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej, na terenie części działki nr 7/23"
2018-05-16
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Wykorzystaniu istniejącego budynku oraz infrastruktury technicznej na potrzeby zakładu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 144D, na...
2018-05-15
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2018 decyzje
inne
Wydanie decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowa pawilonu handlowego DOM i OGRÓD wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami naziemnymi, układem drogowym, układem zieleni, zewnętrznymi...

WOŚ.6220.16.2018.MH
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2018 postanowienia
inne
Postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.
"Budowa pawilonu handlowego DOM i OGRÓD wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami naziemnymi, układem drogowym, układem zieleni, zewnętrznymi...

WOŚ.6220.16.2018.MH
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
"Budowa pawilonu handlowego DOM i OGRÓD wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami naziemnymi, układem drogowym, układem zieleni, zewnętrznymi...
2018-03-05
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2018 decyzje
inne
Wydanie decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie mroźni składowej z infrastrukturą" planowanego na dz. ew. 60/5 i 60/6 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej

WOŚ.6220.46.2017.MH
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2018 postanowienia
inne
Postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.
"Budowa mroźni składowej z infrastrukturą" planowanego na dz. nr ew. 60/5 i 60/6 w obrębie 109 w Nowym Sączu

WOŚ.6220.46.2017.MH
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.