Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6387
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
216/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
4 drzewa; dz. 3/4; obr. 101; ul. Wyspiańskiego
2018-11-28
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
4 drzewa; dz. 22/1; obr. 82; ROD WĘZŁA PKP

WOŚ.6131.91.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
4 drzewa; dz. 22/1; obr. 82; ROD WĘZŁA PKP
2018-11-06
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-57"
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu dla obszaru położonego w osiedlu Gołąbkowice

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia projektu mpzp miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-57" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-57" obejmujący obszar położony w osiedlu Gołąbkowice przy ul. Nadbrzeżnej
2018-02-26
ST-II.410.19.2018.SG
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia projektu mpzp miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-57" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-57" obejmujący obszar położony w osiedlu Gołąbkowice przy ul. Nadbrzeżnej
2018-02-26
PSE-NNZ-420-19/18
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-57"
Ocena skutków jakie mogą wyniknąć dla środowiska po uchwaleniu planu

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2018 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz-57"
Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego i ich powiązań dla potrzeb planu

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp "Nowy Sącz-57"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-57"
2017-07-13
ST-II.411.5.31.2017.APa
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp "Nowy Sącz-57"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-57"
2017-07-10
PSE-NNZ-420-230/17
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
2 drzewa; dz. 215/2; obr. 123; ul. Lwowska
2018-11-27
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 7/7; obr. 120; ul. Tarnowska
2018-11-07
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
10 drzew; dz. 197; obr. 123; pas drogowy ul. Lwowskiej
2018-08-17
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
203/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
7 drzew; dz. 110/2; obr. 88; ul. Św. Kunegundy

WOŚ.6131.84.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
7 drzew; dz. 110/2; obr. 88; ul. Św. Kunegundy
2018-10-10
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
3 drzewa; dz. 13/16; obr. 25; ul. Krakowska

WOŚ.6131.63.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
3 drzewa; dz. 13/16; obr. 25; ul. Krakowska
2018-08-27
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 2/20; obr. 80; ul. Ogrodowa

WOŚ.6131.94.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 2/20; obr. 80; ul. Ogrodowa
2018-11-08
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
8 drzew; GRODZKA SM ZAB NR 5

WOŚ.6131.82.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
8 drzew; GRODZKA SM ZAB NR 5
2018-10-02
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 745/1; obr. 118; ul. Papieska

WOŚ.6131.68.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 745/1; obr. 118; ul. Papieska
2018-09-06
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
2 drzewa; dz. 81/3; obr. 34; ul. Nadbrzeżna

WOŚ.6131.85.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
2 drzewa; dz. 81/3; obr. 34; ul. Nadbrzeżna
2018-10-10
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
4 drzewa; GRODZKA SM ZAB NR 3

WOŚ.6131.65.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
4 drzewa; GRODZKA SM ZAB NR 3
2018-08-31
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 1/3; obr. 95; ul. Wyspiańskiego
2018-10-25
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 1/3; obr. 95; ul. Wyspiańskiego

WOŚ.6131.89.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
3 drzewa; dz. 2/4; obr. 103; ul. Jana Pawła II

WOŚ.6131.58.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.