Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6415
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
25/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
21 drzew; pas drogowy ul. Bulwar Narwiku

WOŚ.6131.90.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
21 drzew; pas drogowy ul. Bulwar Narwiku
2018-10-31
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
2 drzewa; dz. 14/7; obr. 19; ul. Partyzantów

WOŚ.6131.103.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 7/7; obr. 120; ul. Tarnowska

WOŚ.6131.92.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
6 drzew; dz. 219/13; obr. 110; ul. Magazynowa

WOŚ.6131.3.2019
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 29/200; obr. 79; ul. Konstanty
2019-02-14
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
11 drzew; dz. 27/36; obr. 118; ul. Jagodowa

WOŚ.6131.7.2019
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
11 drzew; dz. 27/36; obr. 118; ul. Jagodowa
2019-02-06
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa i umarzająca postępowanie w części dotyczącej krzewu.
1 drzewo + krzew zajmujący powierzchnię 4 m² ; dz. 215/2; obr. 123; ul. Lwowska

WOŚ.6131.100.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
7 drzew; dz. 18/117; obr. 111; ul. Węgierska

WOŚ.6131.104.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-56"
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu dla obszaru położonego w części osiedli Gołąbkowice, Falkowa i Piątkowa.

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2019 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-56"
Ocena skutków, jakie mogą wyniknąć dla środowiska po uchwaleniu planu

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca i odmawiająca zezwolenia na usunięcie drzew.
17 drzew; GRODZKA SM ZAB NR 2

WOŚ.6131.88.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
17 drzew; GRODZKA SM ZAB NR 2
2018-10-16
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
4 drzewa; dz. 3/4; obr. 101; ul. Wyspiańskiego

WOŚ.6131.101.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
10 drzew; dz. 197; obr. 123; pas drogowy ul. Lwowskiej

WOŚ.6131.59.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Npwego Sącza "Nowy Sącz - 55"
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu dla obszaru położonego w części osiedli Dąbrówka i Biegonice.

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia projektu mpzp Nowego Sącza "Nowy Sącz - 55"` wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 55"
2018-12-14
PSE-NNZ-420-373/18
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2019 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowgo Sącza "Nowy Sącz - 55"
Ocena skutków, jakie mogą wyniknąć dla środowiska po uchwaleniu planu

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
13 drzew; dz. 156/1; obr. 63; ul. Wyspiańskiego

WOŚ.6131.102.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
6 drzew; dz. 219/13; obr. 110; ul. Magazynowa
2019-01-04
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
7 drzew; GRODZKA SM ZAB NR 2
2018-10-16
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca i odmawiająca zezwolenia na usunięcie drzew.
7 drzew; GRODZKA SM ZAB NR 2

WOŚ.6131.87.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
7 drzew; dz. 18/117; obr. 111; ul. Węgierska
2018-12-28
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
2 drzewa; dz. 14/7; obr. 19; ul. Partyzantów
2018-12-20
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
31 drzew; dz. 129/10; obr. 117; linia kolejowa nr 96

WOŚ.6131.75.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
31 drzew; dz. 129/10; obr. 117; linia kolejowa nr 96
2018-09-17
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
13 drzew; dz. 156/1; obr. 63; ul. Wyspiańskiego
2018-12-10
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
4 drzewa; dz. 3/4; obr. 101; ul. Wyspiańskiego
2018-11-28
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
4 drzewa; dz. 22/1; obr. 82; ROD WĘZŁA PKP

WOŚ.6131.91.2018.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.