Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 570
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
20/2017 projekt polityk, strategii, planów lub programów
ochrona powietrza
Projekt "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020"
Projekt "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020" ma na celu ograniczenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, których poziomy przekraczają...
2017-07-11
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2017 inne dokumenty
ochrona powietrza
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020"
Projekt "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020" ma na celu realizację głównych założeń zawartych w dokumencie dotyczących uzyskania poprawy...

nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2017 polityki, strategie, plany lub programy
ochrona powietrza
"Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020 "
"Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020 "ma na celu realizację głównych założeń zawartych w dokumencie dotyczących uzyskania poprawy jakości...

nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej na działce 4091/1 położonej w m. Osiek, Gmina Osiek.

OŚR.6131.41.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej na działce 4091/1 położonej w m. Osiek , Gmina Osiek
2017-10-17
WOŚ.613.3.33.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 lipy na działce 4175/1 położonej w m. Osiek, Gmina Osiek.

OŚR.6131.32.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 8 jesionów na działkach 2189/15, 2206/11, 2204/1, 2221/7, 2221/11, położonej w m. Osiek, Gmina Osiek.

OŚR.6131.31.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 lipy drobnolistnej na działce 4175/1 położonej w m. Osiek , Gmina Osiek
2017-08-31
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 jesionów wyniosłych na działkach 2189/15, 2206/11, 2204/1, 2221/7, 2221/11 położonej w m. Osiek , Gmina Osiek
2017-09-01
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Głębowice dla obszaru położonego przy Al. Grunwaldzkiej i ulicy...
Dokument sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...
2017-07-10
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2017 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt zmiany Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Głębowice dla obszaru położonego przy Al. Grunwaldzkiej i ul. Oświęcimskiej.
1. Dokument sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) 2. W projekcie ustala się przeznaczenie...
2017-07-10
GP.6721.2.2016
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 lip, 1 jesionu na działce 1676/28 położonej w m. Osiek , Gmina Osiek
2017-06-29
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 lip, 1 jesionu na działce 1676/28 położonej w m. Osiek, Gmina Osiek.

OŚR.6131.15.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 lipy, 1 akacji, 3 jesionów na działkach 4303, 1676/28 położonych w m. Osiek, Gmina Osiek.

OŚR.6131.11.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 akacji, 1 lipy, 3 jesionów na działkach 4303, 1676/28 położonych w m. Osiek , Gmina Osiek
2017-06-02
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 9 lip na działce 365/2 położonej w m. osiek, Gmina Osiek.

OŚR.6131.10.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 lip na działce 365/2 położonej w m. osiek , Gmina Osiek
2017-05-15
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 jesionu, 4 brzozy, 1 ochy, 1 lipy, 5 sosen i umarzająca postępowanie w zakresie usunięcia 1 świerka, 2 olszy czarnych, 1 brzozy na działkach położonych w...

OŚR.6131.9.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 jesionu, 1 świerka, 4 brzóz, 3 olszy, 1 lipy, 5 sosen w m. osiek, Gmina Osiek na działkach 2437/16, 3679/12, 3776/3, 4122/2, 3451/1, 493/10, 3088/12,...
2017-04-04
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa1 świerka na działce 2834/77

OŚR.6131.7.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 świerka na działce 2834/77 w m. osiek, Gmina Osiek
2017-03-22
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 6 dębów, 2 brzóz, 1 graba pod warunkiem zastąpienia ww. drzew innymi drzewami liściastymi w ilości 9 sztuk.

OŚR.6131.6.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 dębów, 2 brzóz, 1 graba rosnących na działkach 4300, 1684, 1698/3 w m. osiek, Gmina Osiek
2017-03-01
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja o umorzeniu
Decyzja umarzająca postępowanie na usunięcie na usunięcie 1 brzozy, 2 dębów, i świerka na działce 2126/2

OŚR.6131.5.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 brzozy, 2 dębów, 1 świerka na działce 2126/2
2017-02-22
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2014 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek"
"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek" ma na celu realizację głównych założeń zawartych w dokumencie " Program oczyszczania kraju z...

nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2016 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek
Zmiana studium uwarunkowań wynikała z potrzeby aktualizacji polityki przestrzennej gminy w zakresie: uwzględnienia udokumentowanych złóż kopalin, wyznaczenia obszarów szczególnego...

Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24.10.2016
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek
2016-05-31
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwalająca na usunięcie 56 sztuk jesionu wyniosłego, 7 sztuk olchy czarnej, 1 sztuki dębu szypułkowego, 2 sztuk czeremchy zwyczajnej pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w...

OŚR.6131.1.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 77 jesionów wyniosłych, 11 dębów szypułkowych, 10 olszy czarnych i 2 czeremch zwyczajnych i 56 m kw. krzewów kruszyny pospolitej na działkach ew....
2017-01-20
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.