Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 589
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2019 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji LNG działka ew. nr 712/36, ul. Śmietanówka 19 w...

OŚR.6220.2.2018
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji LNG działka ew. nr 712/36 ul. Śmietanówka 19 w...
2018-11-22
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 14 świerków, pospolitych, 3 brzóz brodawkowatych, 1 graba pospolitego, 1 lipy drobnolistnej, 1 topoli osiki na działkach 295/15, 300/14, 300/15, 300/20...

OŚR.6131.23.2018
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 drzew na działkach 300/14, 300/15, 300/20, 295/15 położonych w m. Głebowice , Gmina Osiek
2018-03-05
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 lip drobnolistnych, 1 topoli osiki, 2 czeremch zwyczajnych, 3 olszy czarnych, 1 wierzby kruchej, 1 klonu jaworu, 1 jesionu wyniosłego na działce 4157/1...

OŚR.6131.22.2018
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 lip, 1 topoli osiki, 2 wiązów, 3 olszy, 1 wierzby, 1 klonu, 1 jesionu na działce 4157/1 położonej w m. Osiek , Gmina Osiek
2018-02-28
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 modrzewi europejskich na działce 413/28 położonej w m. Osiek, Gmina Osiek.

OŚR.6131.21.2018
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 modrzewi na działce 413/29 położonej w m. Osiek , Gmina Osiek
2018-02-28
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 modrzewi europejskich na działkach 641/16, 641/18 położonych w m. Osiek, Gmina Osiek.

OŚR.6131.8.2018
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 modrzewi na działkach 641/16, 641/18 położonych w m. Osiek , Gmina Osiek
2018-01-30
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2018 rejestry
inne
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osiek

OŚR.6233.2.1.2018
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2018 inne wnioski
inne
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenieGminy Osiek
2018-04-18
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji LNG działka nr ew. 712/36 ul. Śmietanówka 19 w miejscowości...
2018-11-22
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek"
Program ma za zadanie wyznaczenie ram dla późniejszych przedsięwzięć, realizowanych w zakresie innych programów sektorowych województwa. Kolejnym celem programu jest zapewnienie efektywnego...
2018-06-20
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2018 inne dokumenty
inne
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek"
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek" realizowanego na terenie jednej...

nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
ochrona powietrza
Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek"
Projekt "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek" dotyczy wyznaczenia ram dla późniejszych przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Osiek.
2018-03-07
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2017 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice dla obszaru położonego przy Al. grunwaldzkiej i ul. Oświęcimskiej
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice dla obszaru położonego przy Al. grunwaldzkiej i ul. Oświęcimskiej. Jego celem jest ustalenie przeznaczenia...

Uchwała Nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 31.10.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Osiek
Dokument sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...
2018-10-15
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt zmiany Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Osiek
1. Dokument sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) 2. W projekcie ustala się...
2018-10-15
GP.6721.1.2016
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2017 projekt polityk, strategii, planów lub programów
ochrona powietrza
Projekt "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020"
Projekt "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020" ma na celu ograniczenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, których poziomy przekraczają...
2017-07-11
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2017 inne dokumenty
ochrona powietrza
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020"
Projekt "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020" ma na celu realizację głównych założeń zawartych w dokumencie dotyczących uzyskania poprawy...

nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2017 polityki, strategie, plany lub programy
ochrona powietrza
"Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020 "
"Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020 "ma na celu realizację głównych założeń zawartych w dokumencie dotyczących uzyskania poprawy jakości...

nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej na działce 4091/1 położonej w m. Osiek, Gmina Osiek.

OŚR.6131.41.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej na działce 4091/1 położonej w m. Osiek , Gmina Osiek
2017-10-17
WOŚ.613.3.33.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 lipy na działce 4175/1 położonej w m. Osiek, Gmina Osiek.

OŚR.6131.32.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 8 jesionów na działkach 2189/15, 2206/11, 2204/1, 2221/7, 2221/11, położonej w m. Osiek, Gmina Osiek.

OŚR.6131.31.2017
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 lipy drobnolistnej na działce 4175/1 położonej w m. Osiek , Gmina Osiek
2017-08-31
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 jesionów wyniosłych na działkach 2189/15, 2206/11, 2204/1, 2221/7, 2221/11 położonej w m. Osiek , Gmina Osiek
2017-09-01
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Głębowice dla obszaru położonego przy Al. Grunwaldzkiej i ulicy...
Dokument sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...
2017-07-10
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2017 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt zmiany Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Głębowice dla obszaru położonego przy Al. Grunwaldzkiej i ul. Oświęcimskiej.
1. Dokument sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) 2. W projekcie ustala się przeznaczenie...
2017-07-10
GP.6721.2.2016
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.