Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 144
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
6/2021 decyzje
ochrona powietrza
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, gmina...
2021-10-18
IKŚR.6220.5.2021
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno,...
„budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”
2021-08-02
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2021 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki – Hłudno w km 4 + 558 w...
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki – Hłudno...
2021-10-12
IKŚR.6220.4.2021
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki – Hłudno...
Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki – Hłudno w km 4 + 558 .w miejscowości Hłudno” na działkach o numerach 2235, 2245, 2251, 2234 obręb ewidencyjny:...
2021-07-16
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2021 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0 +...
„Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0 + 100”
2020-12-22
IKŚR.6220.1.2020
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
„Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0 + 100”
„Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0 + 100”
2020-12-22
IKŚR.6220.1.2020
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2020 decyzje
inne
dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec” w zakresie...
w związku z wnioskiem z dnia 19.06.2020 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w...
2020-06-19
IKŚR.6220.7.2019
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec”
wniosek z dnia 19.06.2020 r., o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec,...
2020-06-19
IKŚR.6220.7.2019
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2020 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec.
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec Trasa kanalizacji...
2019-11-29
IKŚR.6220.7.2019
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec"
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec
2019-11-29
IKŚR.6220.7.2019
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2019 decyzje
inne
decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km...
umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w...

IKŚR.6220.1.2019
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i...
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i Wara wraz z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 12+245 w miejscowości...
2019-06-03
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu Wara leśnictwo...
odmowa wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu Wara leśnictwo Niewistka
2018-12-21
IKŚR.6220.6.2018
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu Wara leśnictwo Izdebki
postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu Wara leśnictwo Izdebki. Zasięg oddziaływania...
2018-12-21
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu Wara leśnictwo Niewistka.
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu Wara leśnictwo Niewistka. Zasięg oddziaływania...
2018-12-21
IKŚR.6220.6.2018
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2019 postanowienia
inne
Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu Wara leśnictwo...
odmowa wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu Wara leśnictwo Izdebki. Zasięg...
2018-12-21
IKŚR.6220.5.2018
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2018 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2040R DYNÓW – JABŁONICA RUSKA W MIEJSCOWOŚCI...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2040R DYNÓW – JABŁONICA RUSKA W MIEJSCOWOŚCI WOŁODŹ I JABŁONICA RUSKA„...
2018-06-20
IKŚR.6220.2.2018
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2018 postanowienia
inne
Postanowienie w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2040R DYNÓW –...
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2040R DYNÓW – JABŁONICA RUSKA W MIEJSCOWOŚCI WOŁODŹ I JABŁONICA RUSKA„ realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 58/1, 71/2, 73/2, 74/4, 75/4,...
2018-06-06
IKŚR.6220.2.2018
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek z dnia 05.02.2018 r., i 22.02.2018 r., Powiatu Brzozowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ...
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2040R DYNÓW – JABŁONICA RUSKA W MIEJSCOWOŚCI WOŁODŹ I JABŁONICA RUSKA„
2018-02-07
IKŚR.6220.2.2018
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2018 postanowienia
inne
Postanowienie "że realizacja planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, Hłudno, Wara, Izdebki...
Przedsięwzięcie pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, Hłudno, Wara, Izdebki i Izdebki Rudawiec w gminie Nozdrzec” przebiega...
2018-01-05
PPiGL.7331/3/3/10
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2017 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i...
2017-12-19
IKŚR.6220.2.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2017 postanowienia
inne
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 –...
2017-10-27
IKŚR.6220.2.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i Wara realizowanego na działkach nr ewidencyjny gruntów 6630, 9161 w miejscowości...
2017-09-15
IKŚR.6220.2.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2017 postanowienia
inne
postanowienie w sprawie zawieszenia postepowania
postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek Firmy Usługowo – Handlowej Wiesław Grzebyk 36-041 Zarzecze, Siedliska 412, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych...

IKŚR.6220.1.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2017 postanowienia
inne
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:...

IKŚR.6220.1.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2017 postanowienia
inne
P O S T A N O W I E N I E o wyrażeniu stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (ze złoża „Wara-Niwistka 1” przebiega etapowo, oraz nie...
wyrażenie stanowiska Organu, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Wara-Niwistka 1” metodą odkrywkową na powierzchni obszaru...
2017-03-28
PPiGL.7331/2/6/09
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2017 inne wnioski
inne
wniosek „KRUSZ-BUD” Sp. z o.o. Temeszów 36-204 Dydnia z dnia 28 marca 2017 r.
Wniosek o wyrażenie stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia przebiega etapowo, oraz że nie zmieniły się warunki określone w decyzji znak: PPiGL.7331/2/6/09 z dnia 11.04.2011 r.
2017-03-28
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek Firmy Usługowo – Handlowej Wiesław Grzebyk 36-041 Zarzecze, Siedliska 412 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu...
Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego zalegającego w dokumentowanym złożu...
2017-02-23
IKŚR.6220.1.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Wara-Niwistka 1”
odmowa zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (kopalina objęta prawem własności gruntowej) ze...
2017-02-07
PPiGL.7331/2/6/09
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2017 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska i Wołodź”
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska i Wołodź” na...
2016-09-16
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.