Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2850
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
98/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Obwieszczenie-zawiadomienie osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości nr ewid. 66 i nr ewid. 68 w miejscowości Skorocice, obręb Skorocice, gm. Wiślica o zakończeniu...
Obwieszczenie-zawiadomienie osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości nr ewid. 66 i nr ewid. 68 w miejscowości Skorocice, obręb Skorocice, gm. Wiślica o zakończeniu...

GKIII.6220.3.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr: 264/1 w m. Górki.
2020-05-27
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. przedsięwzięcia polegającego na na budowie...

GKIII.6220.3.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. przedsięwzięcia polegającego na na budowie...
2020-05-21
GKIII.6220.2.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gat. jesion wyniosły -1 szt.; gat. lipa szerokolistna-3 szt. rosnących na działce nr 515/15 w m. Koniecmosty.

GKIII.6131.11.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica II" o mocy do 1 MW...
2020-05-15
WOO-II.4220.110.2020.JO.2
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica I" o mocy do 1 MW...
2020-05-15
WOO-II.4220.114.2020.AM.2
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w...
2020-05-14
KR.ZZŚ1.435.58.2020.ITW
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w...
2020-05-14
KR.ZZŚ1.435.62.2020.ITW
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Opinia Sanitarna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Opinia Sanitarna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica II" o mocy do 1 MW...
2020-04-08
SE.V-4470/20/20
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Opinia Sanitarna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Opinia Sanitarna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica I" o mocy do 1 MW...
2020-04-08
SE.V-4470/22/20
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o przekazaniu organom opiniującym uzupełnienia karty informacyjnej
Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o przekazaniu organom opiniującym uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica...

GKIII.6220.2.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na na usunięcie drzewa gat. klon pospolity w ilości 1szt. rosnącego na działce nr 249 w m. Chotel Czerwony.

GKIII.6131.11.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. jesion wyniosły -1 szt.; gat. lipa szerokolistna-3 szt. rosnących na działce nr 515/15 w m. Koniecmosty.
2020-05-13
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr: 261 w m. Wiślica.
2020-05-12
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Uzgodnienia projektu zezwolenia na usunięcie drzewa.
Uzgodnienia projektu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny -1 szt. rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice-Hołudza-Olganów (dz. o nr ewid. 593) w...

GKIII.6131.13.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania oprzekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania oprzekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica II" o mocy do 1 MW...

GKIII.6220.3.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo w sprawie przesłania uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Pismo w sprawie przesłania uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu...

GKIII.6220.3.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2020 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo w sprawie przesłania uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Pismo w sprawie przesłania uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu...

GKIII.6220.3.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Skorocic, gmina...
2020-05-04
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2020 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Skorocic, gmina...
2020-05-04
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa -1 szt. rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice-Hołudza-Olganów (dz. o nr ewid. 593) w m....
2020-04-29
PZD-S4.451.25.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły w ilości 1szt. rosnącego na działce nr 155/4 w m. Brzezie.

GKIII.6131.12.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły w ilości 1szt. rosnącego na działce nr 155/4 w m. Brzezie.
2020-04-23
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły w ilości 1szt. rosnącego na działce nr 155/4 w m. Brzezie.
2020-04-23
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gatunku modrzew polski-4 szt rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary-Korczyn (dz. o nr ewid. 1559) w m. Jurków.

GKIII.6131.4.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zewalająca na usuniecie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gatunku jesion wniosły-3 szt. rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary-Korczyn (dz. o nr ewid. 1560/1) w m. Jurków.

GKIII.6131.5.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2020 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew .
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gatunku topola czarna -2 szt. rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0070T Pasturka-Skorocice-Łatanice (dz. o nr ewid. 69/2) w m. Skotniki Dolne.

GKIII.6131.6.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Uzgodnienia projektu zezwolenia na usunięcie drzew
Uzgodnienia projektu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny -1 szt. rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice-Hołudza-Olganów (dz. o nr ewid. 593)...

GKIII.6131.10.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo RDOŚ w Kielcach o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Pismo RDOŚ w Kielcach o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu...
2020-04-07
WOO-II.4220.110.2020.JO.1
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.