Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2696
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
135/2019 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2019 inne dokumenty
inne
Pismo wraz z z poprawioną kartą informacyjną przedsięwzięcia.
Pismo wraz z poprawioną kartą informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,6 ha wraz z niezbędną infrastrukturą...
2019-10-03
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2019 inne dokumenty
inne
Wezwanie o uzupełnienie braków dot. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
Wezwanie o uzupełnienie braków dot. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,6 ha wraz z...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,6 ha...
2019-09-06
DOŚU.PV_Górki.JW.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 1115 w m. Jurków.
2019-08-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 8 szt. rosnących na działce nr 254 w m. Skorocice.
2019-08-16
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działce nr 204/1 w m. Ostrów.
2019-07-24
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2019 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 378 w m. Koniecmosty.
2019-07-02
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2019 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 378 w m. Koniecmosty.

GKIII.6131.3.58.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 378 w m. Koniecmosty.
2019-07-01
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2019 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo w sprawie usunięcia drzew.
Pismo w sprawie usunięcia drzew rosnących na działce nr 856 w m. Jurków.

GKIII.6131.20.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach nr 1220 i nr 794/2 położonych w m. Wiślica gm. Wiślica, stanowiących własność Gminy Wiślica

RLO.613.71.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 784/4 położonej w m. Wiślica gm. Wiślica, stanowiącej własność Gminy Wiślica

RLO.613.72.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 784/4 położonej w m. Wiślica gm. Wiślica, stanowiącej własność Gminy Wiślica
2018-06-22
GKIII.6131.15.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach nr 1220 i nr 794/2 położonych w m. Wiślica gm. Wiślica, stanowiących własność Gminy Wiślica
2018-06-22
GKIII.6131.14.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 531/9 położonej w m. Wiślica gm. Wiślica

RLO.613.62.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 531/9 położonej w m. Wiślica gm. Wiślica
2018-05-22
GKIII.6131.13.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2019 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo w sprawie usunięcia drzew.
Pismo w sprawie usunięcia drzew rosnących na działce nr 856 w m. Jurków.
2019-06-13
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 200/2 w m.Szczytniki.
2019-06-06
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 19 szt. rosnących na działkach nr 484 i 926 w m. Gluzy.
2019-05-29
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działce nr 1120 w m. Chotel Czerwony.
2019-05-27
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt. rosnących na działce nr 540 w m. Hołudza.
2019-05-20
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt. rosnących na działce nr 1006 w m. Jurków.
2019-05-20
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 511/1 w m. Gorysławice.
2019-05-20
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 511/1 w m. Gorysławice.
2019-05-20
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2019 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo w sprawie usunięcia drzew.
Pismo w sprawie usunięcia drzew gat. jesion -3 szt. rosnących na działce nr 540 w m. Hołudza.

GKIII.6131.18.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gatunku robinia akacjowa-2 szt, drzew gat. klon zwyczajny (klon pospolity)-2 szt., drzewa gat. jesion wyniosły-1 szt. rosnących w pasie drogowym drogi...

GKIII.6131.15.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gatunku topola czarna-10szt, rosnących na działce 94 w m. Kuchary.

GKIII.6131.17.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 6 szt. rosnących na działce nr 1116 w m. Kobylniki.
2019-04-30
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 479 w m. Kobylniki.
2019-04-26
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.