Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5052
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
30/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 254/1 obręb Radzionków (ROD Jutrzenka)
.
2020-09-07
OŚR.613.91.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 254/1 obręb Radzionków (ROD Jutrzenka)
.
2020-09-07
OŚR.613.91.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 3197/176 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-09-29
OŚR.613.104.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 3197/176 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-09-29
OŚR.613.104.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 207 obręb Miedary
.
2020-07-10
OŚR.613.75.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 207 obręb Miedary
.
2020-07-10
OŚR.613.75.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usuniecie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 145 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-09-23
OŚR.613.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usuniecie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 145 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-09-23
OŚR.613.103.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 4 drzew z terenu działek
o nr ewid. 902/137 i 293/4 obręb Radzionków.

OŚR.613.129.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 902/137, 293/4 i 2615/1285 obręb Radzionków, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Radzionków.
2020-11-03
KS.6131.134.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2021 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja z dnia 31.12.20102 r. znak OŚR.6233.13.2020
zmieniająca decyzję Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2017 znak OŚR.6233.58.2017 udzielająca Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Kużaja...
2020-02-27
OŚR.6233.13.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2021 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę przerobu odpadów.
2020-11-05
BA.6740.7.51.2020
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek p. Artura Rakwic prowadzącego działalnośc pod firmą: ARTUR RAKWIC RED-GOLD z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zachnika w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w...

OSR.6233.3.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek p. Artura Rakwic prowadzącego działalnośc pod firmą: ARTUR RAKWIC RED-GOLD z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zachnika w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w...
2021-01-07
OŚR.6233.2.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek p. Artura Rakwic prowadzącego działalnośc pod firmą: ARTUR RAKWIC RED-GOLD z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zachnika w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w...
2020-12-03
OŚR.6233.45.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję o symbolu OŚR.613.166.2019 z dnia 20.12.2019 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew i terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.151.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o zmianę decyzji o symbolu OŚR.613.166.2019 z dnia 20.12.2021 r.,
z zakresie terminu usunięcia drzew i terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2020-12-15
GK.6131.19.2019
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję o symbolu OŚR.613.28.2019 z dnia 13.05.2019 r.
w zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.150.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o zmianę decyzji o symbolu OŚR.613.28.2019 z dnia 13.05.2019 r.,
z zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2020-12-14
Ś.6131.6.5.2019
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję o symbolu OŚR.613.133.2018 z dnia 30.11.2018, zmienioną decyzją o symbolu OŚR.613.198.2019 z dnia 14.01.2020 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew.

OŚR.613.149.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o zmianę decyzji o symbolu OŚR.613.133.2019 z dnia 30.11.2018 r., zmienionej decyzją o symbolu OŚR.613.198.2019 z dnia 14.01.2019 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew.
2020-12-14
Ś.6131.2.19.2018
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Świerklańcu opłatę za usunięcie drzew w ramach kontroli nasadzeń zastępczych
związanych z decyzją o symbolu OŚR.R.613.76.2016 z dnia 08.07.2016 r.,

OŚR.613.141.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 2804/120 obręb Zbrosławice
.
2020-10-14
OŚR.613.114.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 2804/120 obręb Zbrosławice
.
2020-10-14
OŚR.613.114.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 594/16 obręb Nakło Śląskie ul. Kościuszki Nakło Śląskie
.
2020-08-31
OŚR.613.86.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 594/16 obręb Nakło Śląskie ul. Kościuszki Nakło Śląskie
.
2020-08-31
OŚR.613.86.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 3457/42 Tarnowskie Góry - Sowice
.
2020-09-23
OŚR.613.102.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 3457/42 Tarnowskie Góry - Sowice
.
2020-09-23
OŚR.613.102.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 254/1 teren ROD Jutrzenka w Radzionkowie
.
2020-10-26
OŚR.613.132.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 254/1 teren ROD Jutrzenka w Radzionkowie
.
2020-10-26
OŚR.613.132.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.