Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 136
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
13/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z...
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr...
2016-08-24
IKŚR.6220.8.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce...
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr...
2016-08-24
IKŚR.6220.8.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2016 postanowienia
inne
Postanowienie w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica...
Postanowienie w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica...
2016-09-05
IKŚR.6220.9.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska i...
przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska i Wołodź” na działkach nr 58/1 w miejscowości Wołodź, na działkach numer...
2016-09-16
IKŚR.6220.9.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2016 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej działka numer ewidencyjny 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesoła”,...
„Przebudowa drogi gminnej działka numer ewidencyjny 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesoła”, Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie.
2016-06-13
IKŚR.6220.6.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2016 postanowienia
inne
postanowienie w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "przebudowa drogi gminnej - działka numer ewidencyjny...
postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej - działka...
2016-06-13
IKŚR.6220.6.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2016 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” realizowanego na działce nr ewidencyjny gruntów:...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” realizowanego na działce nr ewidencyjny gruntów:...
2016-03-14
IKŚR. 6220.2.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2016 postanowienia
inne
Postanowienie znak IKŚR.6220.2.2016 z dnia 27.06.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi...
Postanowienie znak IKŚR.6220.2.2016 z dnia 27.06.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi...

IKŚR.6220.2.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej działka nr ewidencyjny 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesoła”.
„Przebudowa drogi gminnej działka nr ewidencyjny 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesoła”.
2016-06-13
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” realizowanego na działkach nr ewidencyjny gruntów: 16 w miejscowości Wara Gmina Nozdrzec, powiat...
„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” realizowanego na działkach nr ewidencyjny gruntów: 16 w miejscowości Wara Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. Podkarpackie”.
2016-03-24
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2016 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Barycz – Izdebki” realizowanego na działkach nr...
2015-10-26
IKŚR.6220.1.2015
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2016 postanowienia
inne
Postanowienie znak IKŚR.6220.1.2016 z dnia 22.01.2016 r. dot. odmowy wszczęcia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...
Postanowienie ws. odmowy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie wraz z wykonaniem...
2016-01-15
IKŚR.6220.1.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2016 postanowienia
inne
Postanowienie znak IKŚR.6220.1.2015 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi...
Postanowienie znak IKŚR.6220.1.2015 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi...

IKŚR.6220.1.2015
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Barycz – Izdebki" realizowanego na...
Barycz – Izdebki na działkach nr ewidencyjny gruntów: 149, 1151, 1410, 4396/2, 988, 1147, 3659 w miejscowości Izdebki
2015-10-29
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2015 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o odmowie zmiany decyzji
Decyzja o odmowie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Wara-Niwistka 1"
2015-05-04
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2014 inne wnioski
ochrona powietrza
wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki
wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Nozdrzec” wraz z...
2014-12-04
PPiGL.6730.2.1.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2014 postanowienia
ochrona powietrza
Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w sentencji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy...
2014-12-05
PPiGL.6730.2.1.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2014 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi...
2013-06-19
IKŚR.67=220.1.1.2013
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2014 postanowienia
ochrona kopalin
Postanowienie o przedłużeniu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postanowienie o przedłużeniu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwirów i...
2014-01-03
PPiGL.7331/3/6/10
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2014 decyzje
ochrona wód
Decyzja o umorzeniu postepowania
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Mała elektrownia wodna Nozdrzec".

IKŚR.6730.2.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2014 postanowienia
inne
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą" "Mała elektrownia wodna...
2014-01-28
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2014 inne wnioski
ochrona kopalin
wniosek o wydłużenie terminy ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o wydłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsęwzięcia polegającego na: „wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego...
2014-01-03
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2013 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa nowych zbiorników wyrównawczych, remont budynku SUW wraz z ogrodzeniem oraz sieći wody surowej...

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2013 postanowienia
inne
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa nowych zbiorników wyrównawczych, remoncie budynku SUW wraz z...

IKŚR.6220.1.2.2013
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nozdrzec,...

PPiGL.7331/3/3/10
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2013 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport oddziaływania na srodowisko
Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji "BLOK 417"torexpo
2013-11-04
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2013 postanowienia
inne
Postanowienie Wójta Gminy Nozdrzec o podjęciu zawieszonego postanowieniem Wójta Gminy Nozdrzec znak: IKŚR.6220.1.2013 z dnia 22.07.2013 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania...
Postanowienie Wójta Gminy Nozdrzec o podjęciu zawieszonego postanowieniem Wójta Gminy Nozdrzec znak: IKŚR.6220.1.2013 z dnia 22.07.2013 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania...

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2013 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
ochrona powietrza
uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedzięwzięcia na środowisko
Uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec,...
2013-09-10
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2013 postanowienia
inne
postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne
postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego poszukiwaniu i...

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2013 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalające zakres raportu
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalające zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Poszukiwanie i...

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.