Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 136
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
9/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa nowych zbiorników wyrównawczych, remont budynku SUW wraz z ogrodzeniem...
2013-07-05
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z...
2013-06-05
DWS/Jasło/22/2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2013 decyzje
ochrona kopalin
Decyzja o odmowie zmiany decyzji
Decyzja o odmowie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża...
2013-05-06
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2013 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
ochrona powietrza
Uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko
Uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, Hłudno,...
2013-04-26
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2013 postanowienia
inne
Postanowienie o zawieszeniu postepowania
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Mała elektrownia wodna "Nozdrzec" do...
2013-02-04
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2013 postanowienia
ochrona wód
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Mała elektrownia wodna "Nozdrzec" i...
2013-02-04
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2013 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Nozdrzec” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na...
2013-01-17
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez przedsiębiorcę Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez GOKOM EKO Sp. z o.o. w Boguchwale

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2013 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2013 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez firmę REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. Brzozów

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o. Ul. 1-go Maja 38 B 38-100 Strzyżów

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez firmę P.U.K. Empol Sp. z o.o. os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na usunięcie drzew z pasa drogowego
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
2012-06-20
IKŚR.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji na wycinkę drzew
zezwolenie na wycinkę drzew z pasa drogowego
2012-06-05
IKSR.6131.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wycinkę drzew
wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew z działki osoby fizycznej

IKSR.6131.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
zezwolenie na usunięcie drzew

IKSR.6131.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej
zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej
2012-11-16
IKŚR.6131.8.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2012 decyzje
inne
Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa mostu w miejscowości Wesoła w ciągu drogi powiatowej Nr 2021 Barycz – Nozdrzec w km 4 +...

IKŚR.6730.2.3.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa małej elektrowni wodnej Nozdrzec" na działce Nr 2749 położonej w...
2012-12-03
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2012 postanowienia
inne
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa mostu w miejscowości Wesoła w ciągu drogi...
2012-11-16
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2012 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Aneks do raportu o oddziaływaniu na srodowisko
Aneks Nr 1 do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Nozdrzec" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie...
2012-10-30
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2012 decyzje
ochrona kopalin
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwirów i piasków) z części złoża „Dąbrówka...

PPiGL.7331/3/6/2010
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2012 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
ochrona wód
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości...
2012-10-08
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa mostu w miejscowości Wesoła w ciągu drogi powiatowej Nr 2021 Barycz...
2012-09-21
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2012 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
ochrona kopalin
uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko
uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwirów i piasków) z części złoża...
2012-09-14
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.