Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5052
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
237/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki PREMEDIA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 159 o zmianę zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów udzielonego decyzją Marszałka Województwa...
2020-10-08
OŚR.6233.43.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
236/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 1-3 o wygaszenie decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.01.2015 r. znak...
2020-10-28
OŚR.6220.7.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
235/2020 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja z dnia 15.10.2020 znak OŚR.6233.32.2020
zmieniająca decyzję Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.05.2016 znak OŚR.G.6233.3.2016 udzielająca p. Arkadiuszowi Mika działającemu pod firmą: Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo...
2020-03-06
OŚR.6233.32.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
234/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca ROD Wiarus-Sezam na usunięcie 11 drzew
z terenu działki o nr ewid. 2496/161 obręb Tarnowskie Góry.

OŚR.613.101.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
233/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 2496/161 ob. Tarnowskie Góry.
2020-09-28
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
232/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca NZOZ FAM-MED w Zbrosławicach opłatę za usunięcie krzewów w ramach kontroli nasadzeń zastępczych
związanych z decyzją o symbolu OŚR.R.613.68.2014 z dnia 23.05.2014 r., zmienioną decyzją o symbolu OŚR.R.613.192.2015 z dnia 17.11.2015 r.

OŚR.613.96.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
231/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice-Szkoły Podstawowej w Kopienicy na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 278/34 obręb Kopienica
.
2020-02-11
OŚR.613.17.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
230/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice-Szkoły Podstawowej w Kopienicy na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 278/34 obręb Kopienica
.
2020-02-11
OŚR.613.17.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca LKS Zgoda-Repty na usunięcie 2 drzew
z terenu działki o nr ewid. 224/9 obręb Repty Śląskie.

OŚR.613.74.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek LKS Zgoda-Repty (posiadacza działki) o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew
z terenu działki o nr ewid. 224/9 obręb Repty Śl.
2020-07-23
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
227/2020 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dn. 17.09.2020 r. znak OŚR.6220.6.2020 udzielająca spółce P.W. WIECZOREK Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 141 pozwolenia na...
2020-05-04
OŚR.6220.6.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
226/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie drzewa
z terenu działki o nr ewid. 1791/118 obręb Nakło Śląskie.

OŚR.613.72.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzewa rosnącego na działce. ew. nr 1791/118 obręb Nakło Śląskie.
2020-07-08
GK.6131.2.6.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalają Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa
z terenu działki o nr ewid. 193/10 obręb Tarnowskie Góry.

OŚR.613.83.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia
na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 193/10 obręb Tarnowskie Góry.
2020-08-21
GM.033.10.15.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
222/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec - Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim
na usunięcie 4 drzew z terenu działki o nr ewid. 96/15 obręb Nakło Śląskie.

OŚR.613.81.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
221/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec - Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej o wydanie zezwolenia
na usunięcie 4 drzew z terenu działki o nr ewid. 96/15 obręb Nakło Śląskie.
2020-08-14
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Ożarowice na usunięcie 1 drzewa
na działce o nr ewid. 245/6 obręb Tąpkowice.

OŚR.613.79.2020
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Ożarowice o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 245/6 obręb Tąpkowice.
2020-08-05
ZPDI.6131.40.2020
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice - Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu na usunięcie 7 drzew
z terenu działki o nr ewid. 60/16 obręb Boniowice.

OŚR.613.73.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu o wydanie zezwolenia
na usunięcie 7 drzew rosnących na terenie działki o nr ewid. 60/16 obręb Boniowice.
2020-07-20
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki TARBAU Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 35 o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami na terenie powiatu...
2020-09-03
OSR.6233.42.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2020 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.04.2017 r. znak OŚR.6233.17.2017 udzielająca p. Dariuszowi Szołtysikowi prowadzącemu działalność pod firmą: DASTER Dariusz Szołtysik z...
2020-02-24
OSR.6233.11.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 927/60 obręb Chechło Nowe.

OŚR.613.70.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
rosnącego na działce 927/60 obręb Chechło Nowe.
2020-07-07
GK.6131.2.5.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 325/46 obręb Świerklaniec
.
2020-06-10
OŚR.613.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 325/46 obręb Świerklaniec
.
2020-06-10
OŚR.613.60.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 1568/86 obręb Żyglin (ul. Harcerska)
.
2020-06-17
OŚR.613.64.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 1568/86 obręb Żyglin (ul. Harcerska)
.
2020-06-17
OŚR.613.64.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.10.2019 r. znak OŚR.613.114.2019 udzielającej PWiK w Tarnowskich Górach zezwolenia na usuniecie drzew - w zakresie nasadzeń zastępczych
.
2020-05-18
OŚR.613.53.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.