Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2850
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
11/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia. zamiaru usunięcia drzew w ilości 9 szt. rosnących na działce nr 609 w m. Wawrowice.

GKIII.6131.3.7.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. jesion wyniosły w ilości 19 szt. oraz 2 szt. drzew gat. bez czarny rosnących na działce nr 1558 w m. Jurków.
2020-01-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działce nr: 128 w m. Skotniki Górne.
2020-01-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2020 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 9 szt. rosnących na działce nr 609 w m. Wawrowice.
2020-01-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 8 szt. rosnących na działkach nr: 174, 173, 176 w m. Skotniki Dolne.
2020-01-21
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 9 szt. rosnących na działce nr 609 w m. Wawrowice.
2020-01-21
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt. rosnących na działce nr 216 w m. Skotniki Dolne.
2020-01-16
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt. rosnących na działce nr 970 w m. Jurków.
2020-01-14
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 6 szt. rosnących na działce nr 1109 w m. Kobylniki.
2020-01-16
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt. rosnących na działce nr 299/3 w m. Chotel Czerwony.
2020-01-14
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 5 szt. rosnących na działce nr 78 w m. Skorocice.
2020-01-02
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2019 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,6 ha wraz z...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 109/2 w m. Gorysławice.
2019-12-02
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat.jesion wyniosły- 1 szt. rosnącego na działce nr 325 w m. Wiślica.

GKIII.6131.26.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2019 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo w sprawie usunięcia drzew.
Pismo w sprawie usunięcia drzew na działce nr 1006 w m. Gorysławice.
2019-12-04
GKIII.6131.25.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gat. jesion wyniosły w ilości 5 szt. rosnących na działce nr 470 w m. Łatanice.

GKIII.6131.29.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. jesion wyniosły w ilości 5 szt. rosnących na działce nr 470 w m. Łatanice.
2019-11-26
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. wierzba krucha w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 605 w m. Łatanice.

GKIII.6131.28.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 437 w m. Skotniki Dolne.
2019-11-27
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działce nr 699 w m. Łatanice.
2019-11-25
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działce nr 858 w m. Jurków.
2019-11-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt. rosnących na działce nr 131 w m. Skotniki Górne.
2019-11-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 11 w m. Kobylniki.
2019-11-21
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2019 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie.
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania dec. środowiskowej dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 6 szt. rosnących na działce nr 478/2 i nr 409 w m. Koniecmosty.
2019-11-21
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2019 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 6 szt. rosnących na działce nr 133/1 w m. Ostrów.
2019-11-18
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wierzba krucha w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 605 w m. Łatanice.
2019-11-15
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat.jesion wyniosły- 1 szt. rosnącego na działce nr 325 w m. Wiślica.
2019-11-15
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2019 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo w sprawie usunięcia drzew.
Pismo w sprawie usunięcia drzew na działce nr 1006 w m. Gorysławice.
2019-11-15
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.