Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5052
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
207/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.10.2019 r. znak OŚR.613.114.2019 udzielającej PWiK w Tarnowskich Górach zezwolenia na usuniecie drzew - w zakresie nasadzeń zastępczych
.
2020-05-18
OsR.613.53.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 40/1 obręb Wieszowa (ul. Robotnicza)
.
2020-01-30
OŚR.613.14.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 40/1 obręb Wieszowa (ul. Robotnicza)
.
2020-01-30
OŚR.613.14.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 254/1 obręb Radzionków (teren ogrodu działkowego nr 136 ROD Jutrzenka w Radzionkowie)
.
2020-06-16
OŚR.613.65.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
203/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 254/1 obręb Radzionków (teren ogrodu działkowego nr 136 ROD Jutrzenka w Radzionkowie)
.
2020-06-16
OŚR.613.65.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Kalety na usunięcie drzewa z terenu dz. o nr ewid. 454/60 obręb Kalety
.
2020-06-01
OŚR.613.59.2020
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Kalety na usunięcie drzewa z terenu dz. o nr ewid. 454/60 obręb Kalety
.
2020-06-01
OŚR.613.59.2020
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Krupski Młyn na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 261 i 78 obręb Potępa
.
2020-02-20
OŚR.613.20.2020
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Krupski Młyn na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 261 i 78 obręb Potępa
.
2020-02-20
OŚR.613.20.2020
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu dz. o nr ewid. 1694/114 obręb Tarnowskie Góry (ul. Św. Katarzyny)
.
2020-03-30
OŚR.613.37.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu dz. o nr ewid. 1694/114 obręb Tarnowskie Góry (ul. Św. Katarzyny)
.
2020-03-30
OŚR.613.37.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 1287 obręb Radzionków
.
2020-03-02
OŚR.613.34.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 1287 obręb Radzionków
.
2020-03-02
OŚR.613.34.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa z terenu dz. o nr ewid. 427/118 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-04-27
OŚR.613.47.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa z terenu dz. o nr ewid. 427/118 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-04-27
OŚR.613.47.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Kalety na usunięcie drzewa z terenu dz. o nr ewid. 2124/133 obręb Kalety (ul. Krótka)
.
2019-12-20
OŚR.613.201.2019
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Kalety na usunięcie drzewa z terenu dz. o nr ewid. 2124/133 obręb Kalety (ul. Krótka)
.
2019-12-20
OŚR.613.201.2019
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 16 udzielonego Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu INVERTA Grzegorz Łuczak...
.
2020-02-28
OŚR.6233.15.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w Miasteczku Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 17 udzielonego Firmie Produkcyjno Handlowo Usługowej "WOSZ" Ireneusz Wosz z siedzibą w...
.
2020-03-04
OŚR.6233.28.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminnemu Przedszkolu Nr 2 w Wieszowie na usunięcie 2 drzew
z terenu działki o nr ewid. 1303/100 obręb Wieszowa.

OŚR.613.45.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminnego Przedszkola Nr 2 w Wieszowie o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew
z terenu działki o nr ewid. 1303/100 obręb Wieszowa.
2020-04-27
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 9 drzew
z terenu działek o nr ewid. 535/92 i 439/252 obręb Laryszów, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Zbrosławice.

OŚR,613.48.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew z działek o nr ewid. 535/92 i 439/252 obręb Laryszów.
2020-05-08
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca os. fiz. (posiadaczowi działki) na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 102/1 obręb Tarnowskie Góry, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.52.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. (posiadacza działki) o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 102/1 obręb Tarnowskie Góry, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.
2020-05-27
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca ROD Zryw na usunięcie krzewów
z terenu działki o nr ewid. 1886/41 obręb Stare Tarnowice, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.57.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek ROD Zryw (posiadacza działki) o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów
z terenu działki o nr ewid. 1886/41 obręb Stare Tarnowice, stanowiącej własność gminy.
2020-06-05
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2020 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji
Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.07.2014 r. znak OŚR.G.6233.34.2014 (z późn. zm.) udzielająca p. Henrykowi Lis prowadzącemu działalność pod firmą: P.W. "TransLis" Henryk Lis z...
2020-03-02
OŚR.6233.16.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2020 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji
Starosty Tarnogórskiego z dn. 12.01.2015 r. znak OŚR.G.6233.95.2014 udzielająca spółce INVERTMETAL Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 23c zezwolenia na zbieranie...
2020-02-28
OŚR.6233.12.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2020 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji
Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.05.2013 r. znak OŚR.G.6233.25.2013 udzielająca p. Grzegorzowi Łuczakowi prowadzącemu działalność pod firmą: P.W. INVERTA Grzegorz Łuczak z siedzibą w...
2020-02-28
OŚR.6233.14.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.