Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5052
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
177/2020 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zm. decyzji
Starosty Tarnogórskiego z dn. 05.10.2015 r. znak OŚR.G.6233.39.2015 udzielająca spółce HOGER Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Oleskiej 20 zezwolenia na przetwarzanie odpadów w...
2020-03-04
OŚR.6233.20.2020
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. (posiadacza działki) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 2097/316 obręb Stare Tarnowice, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.
2020-03-02
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca os. fizycznej (posiadaczowi działki) na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 2097/316
obręb Stare Tarnowice, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.26.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 5 drzew
z terenu działek o nr ewid. 289/10, 388/184, 359/23, 2110/233 obręb Radzionków.

OŚR.613.51.2020
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 289/10, 388/184, 359/23 i 2110/233 obręb Radzionków.
2020-05-26
KS.613136.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2020 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia
SCHOTT Sp. J. ul. Hutnicza Miasteczko Śląskie
2020-05-06
OŚR.6224.14.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2020 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Zespół hal magazynowych - zmiana pozwolenia.
2020-02-19
BA.6740.4.47.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2020 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 21 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w obiekcie zlokalizowanym w...
2020-02-11
OŚR.6220.2.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 22 drzew
z terenu działki o nr ewid. 59 obręb Księży Las, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.36.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 59 obręb Księży Las.
2020-03-30
GK.6131.6.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca PEC Bytom Sp. z o.o. na usunięcie 2 drzew
z terenu działki o nr ewid. 1726/45 obręb Radzionków.

OŚR.613.33.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek PEC Bytom jako właściciela urządzeń przesyłowych o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew
z terenu działki o nr ewid. 1726/45 obręb Radzionków, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków.
2020-03-23
TT/590/2020/1378
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca os. fizycznej (jako posiadacza działki) na usunięcie drzewa
na terenie działki o nr ewid. 1822 obręb Radzionków

OŚR.613.29.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki o nr ewid. 1822 ob. Radzionków
2020-03-16
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Kalety na usunięcie jednego drzewa
z terenu działki o nr ewid. 2498/36 obręb Kalety.

OŚR.613.28.2020
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Kalety o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
na działce o nr ewid. 2498/36 obręb Kalety, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Kalety.
2020-03-13
WOŚiN.6131.3.2020
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Miasteczko Śląskie na usunięcie zieleni z terenu działki
o nr ewid. 1489/60 obręb Miasteczko Śląskie.

OŚR.613.27.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleni
na terenie działki o nr ewid. 1489/60 obręb Miasteczko Śląskie.
2020-03-11
M.6131.17.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca os. fiz. na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 2476/158 obręb Tarnowskie Góry, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.23.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej (posiadacza działki) o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa
z terenu działki o nr ewid. 2476/158 obręb Tarnowskie Góry.
2020-02-28
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie p. Romanowi Cichos prowadzącemu działalność pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WILLI Roman Cichos z siedzibą w Nakle...
2020-04-30
OŚR.6220.5.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja wygaszająca decyzję o symbolu OŚR.613.108.2018 r. z dnia 12.10.2018 r.
zezwalającą na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 245/6 ob. Tąpkowice.

OŚR.613.44.2020
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Ożarowice o stwierdzenie wygaśnięcia dec. OŚR.613.109.2018 r. z dnia 12.10.2018 r.
zezwalającej na usunięcie drzew na działce ew. 245/6 ob. Tąpkowice
2020-04-27
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odp. - udzielonego spółce P.W. Wieczorek Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul....
2020-03-05
OŚR.6220.4.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 3 drzew
z terenu działki o nr ewid. 2474/204 obręb Bobrowniki Śl.

OŚR.613.24.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
znajdujących się na działce o nr ewid. 2474/204 obręb Bobrowniki Śl.
2020-02-27
GLr.7021/36/2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2020 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z remontem odcinków kanalizacji deszczowej w gminie Świerklaniec, w ulicach: Wieczorka, Szkolnej, Bytomskiej, Wieczorków, Sobieskiego, Damrota, Wiosennej,...
2020-01-15
BA.6740.6.11.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki P.W. Wieczorek Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 141 o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odp.
2020-05-04
OŚR.6220.6.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca GDDKiA w Katowicach opłatę za usunięcie drzew w ramach kontroli nasadzeń zastępczych
związanych z decyzją o symbolu OŚR.R.613.20.2016 dz dnia 25.04.2016 r.

OŚR.613.98.2019
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek p. Romana Cichos prowadzącego działalność pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WILLI Roman Cichos z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 5B o wydanie pozwolenia na...
2020-04-30
OŚR.6220.5.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.