Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2696
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
230/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działce nr 75 w m. Koniecmosty.

GKIII.6131.2.83.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew w ilości 4 szt. rosnących na działkach nr 309 w m. Brzezie.

GKIII.6131.2.82.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na działce nr 309 w m. Brzezie w ilości 4 szt.

GKIII.6131.2.82.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
227/2018 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu usunięcia drzew w ilości 4 szt. rosnących na działce nr 309 w m. Brzezie.
2018-11-29
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
226/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew w ilości 5 szt. rosnących na działkach nr 249 i 250 w m. Sielec.

GKIII.6131.2.81.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na działkach nr 249 i 250 w m. Sielec w ilości 5 szt.

GKIII.6131.2.81.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2018 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działkach nr 249 i 250 w m. Sielec.
2018-11-26
GKIII.6131.2.81.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 370/2 w m. Koniecmosty.

GKIII.6131.2.64.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew. w ilości 5 szt. rosnących na działce nr 399 w m. Koniecmosty.

GKIII.6131.2.63.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew. w ilości 7 szt. rosnących na działce nr 186/1 w m. Ostrów.

GKIII.6131.2.62.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew. w ilości 3 szt. rosnących na działce nr 445 w m. Kobylniki.

GKIII.6131.2.61.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew. w ilości 5 szt. rosnących na działkach nr 129 i 130/2 w m. Wiślica.

GKIII.6131.2.60.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 370/2 w m. Koniecmosty.
2018-10-10
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 5 szt. rosnących na działce nr 399 w m. Koniecmosty.
2018-10-09
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 7 szt. rosnących na działce nr 186/1 w m. Ostrów.
2018-10-09
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew .
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt. rosnących na działce nr 445 w m. Kobylniki.
2018-10-04
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 5 szt. rosnących na działkach nr 129 i 130/2 w m. Wiślica.
2018-10-02
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo w sprawie usunięcia drzew.
Pismo w sprawie oczyszczenia działki nr 1114 położonej w.m. Chotel Czerwony z drzew rosnących na w/w działce.
2018-11-28
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo w sprawie usunięcia drzew.
Pismo w sprawie oczyszczenia działki nr 1114 położonej w.m. Chotel Czerwony z drzew rosnących na w/w działce.

GKIII.6131.25.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
222/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gatunku topola czarna - 2 szt. rosnących na działce nr 365 w m. Sielec.

GKIII.6131.27.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
221/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku topola czarna - 1 szt. rosnącego na działce nr 773 w m. Gorysławice.

GKIII.6131.26.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku wierzba biała- 1 szt. rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0089T Radzanów-Kawczyce-Hołudza-Chotel Czerwony (dz. o nr ewid. 158/1) w...

GKIII.6131.19.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku topola czarna - 2 szt. rosnących na działce nr 365 w m. Sielec.
2018-12-10
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola czarna - 1 szt. rosnącego na działce nr 773 w m. Gorysławice.
2018-12-06
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 293 w m. Hołudza.

GKIII.6131.2.79.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 273 w m. Kobylniki.

GKIII.6131.2.78.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew w ilości 4szt. rosnących na działce nr 190 w m. Ostrów.

GKIII.6131.2.77.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew w ilości 4szt. rosnących na działce nr 179 w m. Skotniki Dolne.

GKIII.6131.2.76.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew w ilości 4szt. rosnących na działce nr 178 w m. Skotniki Dolne.

GKIII.6131.2.75.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 560 w m. Szczytniki.

GKIII.6131.2.74.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.