Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5052
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
147/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu działki
o nr ewid. 1787/49 obręb Strzybnica, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w części w posiadaniu os. fiz.

OŚR.613.32.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki o nr ewid. 1787/49 obręb Strzybnica, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.
2020-03-20
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2020 decyzje
ochrona powietrza
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
z instalacji do produkcji prefabrykatów w Radzionkowie Małro Sp. z o.o.
2020-04-02
OŚR.6224.6.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana zezwolenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej CENTRUM w Tarnowskich Górach udzielonego decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.01.2020 r. znak OŚR.613.187.2019 na usunięcie drzew z terenu...
.
2020-03-06
OŚR.613.35.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana zezwolenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej CENTRUM w Tarnowskich Górach udzielonego decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.01.2020 r. znak OŚR.613.187.2019 na usunięcie drzew z terenu...
.
2020-03-06
OŚR.613.35.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Ożarowice na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 712/2 obręb Ożarowice
.
2019-10-25
OŚR.613.162.2019
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Ożarowice na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 712/2 obręb Ożarowice
.
2019-10-25
OŚR.613.162.2019
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 698/116 obręb Świerklaniec
.
2020-01-02
OŚR.613.4.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 698/116 obręb Świerklaniec
.
2020-01-02
OŚR.613.4.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych "ZRYW" w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 1886/41 obręb Stare Tarnowice
.
2020-01-31
OSR.613.18.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych "ZRYW" w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 1886/41 obręb Stare Tarnowice
.
2020-01-31
OŚR.613.18.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Kalety na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 73 obręb Zielona
.
2020-01-03
OŚR.613.3.2020
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Kalety na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 73 obręb Zielona
.
2020-01-03
OŚR.613.3.2020
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 1800/161 obręb Tarnowskie Góry
.
2019-11-15
OŚR.613.178.2019
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 1800/161 obręb Tarnowskie Góry
.
2019-11-15
OŚR.613.178.2019
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działek o numerach ewid: 1782/33 obręb Strzybnica, 490/67 obręb Tarnowskie Góry, 61 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-01-23
OŚR.613.15.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działek o numerach ewid: 1782/33 obręb Strzybnica, 490/67 obręb Tarnowskie Góry, 61 obręb Tarnowskie Góry
.
2020-01-23
OŚR.613.15.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.09.2019 r. znak OŚR.613.82.2019 udzielająca zezwolenia Gminie Miasteczko Śląskie - Szkole Podstawowej Nr 1 w Miasteczku Śląskim na...
.
2020-03-23
OŚR.613.38.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.09.2019 r. znak OŚR.613.82.2019 udzielająca zezwolenia Gminie Miasteczko Śląskie - Szkole Podstawowej Nr 1 w Miasteczku Śląskim na...
.
2020-05-23
OŚR.613.38.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Krupski Młyn o zmianę decyzji
nr OŚR.613.99.2019 z dnia 13.09.2019 w zakresie terminu nasadzeń zastępczych.
2020-04-23
Ig.6131.33.2.2019
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję o symbolu OŚR.613.99.2019 z dnia 13.09.2019 r.
w zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.43.2020
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca dec. nr OŚR.613.10.2020 z dnia 16.03.2020
w zakresie zmiany terminu usunięcia drzew.

OŚR.613.41.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie
o zmianę dec. nr OŚR.613.10.2020 z dnia 16.03.2020 r.
2020-04-21
M.6131.4.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca osobom fizycznym (posiadaczom działki) na usunięcie 3 drzew
z terenu działki o nr ewid. 709/45 ob. Bobrowniki Śl., stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.9.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osób fizycznych o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących
na terenie działki o nr ewid. 709/45 ob. Bobrownik Śl., stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.
2020-01-30
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami udzielonego Przedsiębiorstwu Nasiennemu Księży Las Sp. z o.o. decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.03.2016 r....
.
2020-03-09
OsR.6233.31.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na zbieranie odpadów w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 20 prowadzone przez spółkę BOCAR SOLUTION Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
.
2020-03-04
OŚR.6233.30.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza prowadzone przez spółkę AUPS Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie
.
2020-03-04
OŚR.6233.29.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w Miasteczku Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 17 udzielonego firmie P.H.U. WOSZ Ireneusz Wosz decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.03.2018 r. znak...
.
2020-03-04
OŚR.6233.28.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach udzielonego firmie GTL-Servis Sp. z o.o. decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.06.2013 r....
.
2020-03-05
OŚR.6233.27.2020
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.