Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2696
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
211/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew w ilości 19 szt. rosnących na działce nr 273 w m. Ostrów.

GKIII.6131.2.73.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 262/3 w m. Kobylniki.

GKIII.6131.2.72.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew. w ilości 2 szt. rosnących na działkach nr 460 i 239 w m. Skorocice.

GKIII.6131.2.71.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na działkach nr 460 i 239 w m. Skorocice w ilości 2 szt.

GKIII.6131.2.71.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2018 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działkach nr 460 i 239 w m. Skorocice.
2018-11-16
GKIII.6131.2.71.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew. w ilości 3 szt. rosnących na działce nr 109 w m. Kuchary.

GKIII.6131.2.70.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew. w ilości 5 szt. rosnących na działce nr 266 w m. Kobylniki.

GKIII.6131.2.69.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew w ilości 9 szt. rosnących na działkach nr1089/2 i 1089/3 w m. Jurków.

GKIII.6131.2.68.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
203/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 423/1 w m. Kobylniki.

GKIII.6131.2.67.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 533/1 w m. Hołudza.

GKIII.6131.2.66.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew w ilości 4 szt. rosnących na działce nr 781/2 w m. Wiślica.

GKIII.6131.2.65.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2018 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew. w ilości 5 szt. rosnących na działkach nr 129 i 130/2 w m. Wiślica.
2018-10-29
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2018 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
Postanowienie o wydaniu zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy.
Postanowienie o wydaniu zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew. w ilości 5 szt. rosnących na działkach nr 129 i 130/2 w m. Wiślica.

GKIII.6131.2.60.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 156 w m. Brzezie.
2018-11-29
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działce nr 75 w m. Koniecmosty.
2018-11-28
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 153/2 w m. Brzezie.
2018-11-29
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 4 szt. rosnących na działce nr 309 w m. Brzezie.
2018-11-27
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 5 szt. rosnących na działkach nr 249 i 250 w m. Sielec.
2018-11-26
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 8 szt. rosnących na działkach nr 441/2i 440/4 w m. Łatanice.
2018-11-26
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 293 w m. Hołudza.
2018-11-21
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 273 w m. Kobylniki.
2018-11-20
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 4 szt. rosnących na działce nr 190 w m. Ostrów.
2018-11-16
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 4 szt. rosnących na działce nr 179 w m. Skotniki Dolne.
2018-11-16
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 4 szt. rosnących na działce nr 178 w m. Skotniki Dolne.
2018-11-16
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 560 w m. Szczytniki.
2018-11-06
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 19 szt. rosnących na działce nr 273 w m. Ostrów.
2018-11-06
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 262/3 w m. Kobylniki.
2018-11-05
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 3 szt. rosnących na działkach nr 460 i 239 w m. Skorocice.
2018-10-29
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 3 szt. rosnących na działce nr 109 w m. Kuchary.
2018-10-29
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2018 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 5 szt. rosnących na działce nr 266 w m. Kobylniki.
2018-10-26
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.