Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
2/2012 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa 4 zbiorników gazu propanowego dla obsługi zespołu...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Oś.6220.5.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2012 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa 32 domów jednorodzinnych wolnostojących z dachem...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Oś.6220.37.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa MEW Łochowo - działka nr 237/11 i 237/12, obręb...
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.6220.15.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2012 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa hali do prażenia, smażenia, pakowania, handlu i...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ. 6220.12.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2012 decyzje
inne
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa hali do prażenia, smażenia, pakowania, handlu i...
decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ. 6220.12.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2012 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pod nazwą: "modernizacja kotłowni przyzakładowej na działce nr 772/51...
decyzja umarzająca postępowanie

OŚ. 6220.38.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2012 postanowienia
inne
odstąpić od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą: „odzysk miedzi i aluminium z przewodów elektrycznych na działce nr 2017/1...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ. 6220.46.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2012 decyzje
inne
decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
Wdrożenie nowej technologii produkcji krawężników drogowych z zastosowaniem minerału skalnego zeolitu nr działek 44/48 i 2037/2 położonych w miejscowości Białe Błota, gm. Białe...

OŚ. 6220.9.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2012 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skład hurtowy i detaliczny opału (węgla) na części działek nr ew. 44/45 i 44/46 przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach

OŚ. 6220.47.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2012 decyzje
inne
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „odzysk miedzi i aluminium z przewodów elektrycznych na działce nr...
decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ. 6220.46.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2013 postanowienia
inne
odstąpić od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą: „przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania zakładu przemysłu mięsnego,...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ. 6220.48.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2013 decyzje
inne
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania zakładu przemysłu...
decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ. 6220.48.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2012 decyzje
inne
decyzja nr 11/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa MEW Łochowo - działka nr 237/11 i 237/12, obręb Łochowo, gm. Białe Błota"
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.6220.15.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2012 decyzje
inne
decyzja nr 10/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa MEW Lisi Ogon - działka nr 237/11 i 237/12, obręb Łochowo, gm. Białe Błota"
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.6220.13.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2011 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa MEW Lisi Ogon - działka nr 237/11 i 237/12, obręb...
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.6220.13.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2013 decyzje
inne
decyzja nr 1/2013 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja nr 1/2013 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa zakładu kamieniarskiego na działce nr 114/11 w Białych Błotach,...

KOŚ.6220.59.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2013 decyzje
inne
decyzja nr 2/2013 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja nr 2/2013 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa osiedla składającego się...

oŚ.6220.29.30.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2013 decyzje
inne
decyzja nr 4/2013 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja nr 4/2013 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Skład hurtowy i detaliczny opału (węgla) na części działek nr ew. 44/45 i...

KOŚ.6220.47.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2013 decyzje
inne
decyzja nr 6/2013 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja nr 6/2013 umarzająca postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Realizacja inwestycji wdrożeniowej w firmie Gorden...

OŚ.6220.28.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2013 decyzje
inne
decyzja nr 5/2013 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja nr 5/2013 umarzająca postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Realizacja inwestycji wdrożeniowej w...

OŚ.6220.29.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2013 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa o część magazynową istniejącej zabudowy...

OŚ. 6220.27.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2013 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie...

OŚ. 6220.21.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2013 decyzje
inne
decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działki nr 40/21 w Białych Błotach, połozonej przy ul. Przemysłowej 12

OŚ. 6220.21.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy...

N.NZ-42-1-BB-2/12
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2013 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Skup surowców wtórnych: złom metalowy, odpady nieżelazne,...

OŚ. 6220.25.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2013 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego

Uchwała nr RGK.0007.86.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w...

NNZ.42.1.BB.1.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w...

WOO.411.28.2013.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (teren Belmy)

NNZ.9022.3.269.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2014 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji pod nazwą: „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Prądki II, na terenie działek 34/6, 34/8 i 41/6 położonych w Prądkach, gm. Białe Błota".

OŚ. 6220.17.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.