Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 136
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
2/2012 postanowienia
inne
Postanowienie znak: PPiGL.6730.2.2.2011 z dnia 01.02.2012 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą obdudowa drogi...
Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą obdudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki na...

PPiGL.6730.2.202011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2012 decyzje
ochrona kopalin
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwirów i piasków) z części złoża „Dąbrówka...

PPiGL.7331/3/6/2010
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2012 decyzje
inne
Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa mostu w miejscowości Wesoła w ciągu drogi powiatowej Nr 2021 Barycz – Nozdrzec w km 4 +...

IKŚR.6730.2.3.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
zezwolenie na usunięcie drzew

IKSR.6131.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wycinkę drzew
wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew z działki osoby fizycznej

IKSR.6131.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez firmę P.U.K. Empol Sp. z o.o. os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o. Ul. 1-go Maja 38 B 38-100 Strzyżów

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. Brzozów

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2013 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez firmę REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2013 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez GOKOM EKO Sp. z o.o. w Boguchwale

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec przez przedsiębiorcę Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2013 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalające zakres raportu
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalające zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Poszukiwanie i...

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2013 postanowienia
inne
postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne
postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego poszukiwaniu i...

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2013 postanowienia
inne
Postanowienie Wójta Gminy Nozdrzec o podjęciu zawieszonego postanowieniem Wójta Gminy Nozdrzec znak: IKŚR.6220.1.2013 z dnia 22.07.2013 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania...
Postanowienie Wójta Gminy Nozdrzec o podjęciu zawieszonego postanowieniem Wójta Gminy Nozdrzec znak: IKŚR.6220.1.2013 z dnia 22.07.2013 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania...

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nozdrzec,...

PPiGL.7331/3/3/10
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2013 postanowienia
inne
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa nowych zbiorników wyrównawczych, remoncie budynku SUW wraz z...

IKŚR.6220.1.2.2013
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2013 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa nowych zbiorników wyrównawczych, remont budynku SUW wraz z ogrodzeniem oraz sieći wody surowej...

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2014 decyzje
ochrona wód
Decyzja o umorzeniu postepowania
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Mała elektrownia wodna Nozdrzec".

IKŚR.6730.2.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2016 postanowienia
inne
Postanowienie znak IKŚR.6220.1.2015 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi...
Postanowienie znak IKŚR.6220.1.2015 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi...

IKŚR.6220.1.2015
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2016 postanowienia
inne
Postanowienie znak IKŚR.6220.2.2016 z dnia 27.06.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi...
Postanowienie znak IKŚR.6220.2.2016 z dnia 27.06.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi...

IKŚR.6220.2.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2017 postanowienia
inne
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:...

IKŚR.6220.1.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2017 postanowienia
inne
postanowienie w sprawie zawieszenia postepowania
postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek Firmy Usługowo – Handlowej Wiesław Grzebyk 36-041 Zarzecze, Siedliska 412, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych...

IKŚR.6220.1.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2019 decyzje
inne
decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km...
umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w...

IKŚR.6220.1.2019
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na wydobywanie kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża "Wara-Niewiska1" metoda odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,50...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na wydobywanie kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża "Wara-Niewiska1" metoda odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,50...
2009-12-14
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zbiorników wodnych usytuowanych na niewielkim cieku na działce Nr 88 położonej w miejscowości Wołodź, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski,...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę 3-ch zbiorników wodnych położonych kaskadowo na działce Nr 88 poło\żonej w miejscowości Wołodź na terenie Leśnictwa Siedliska
2010-09-27
ZG-74-6/6/2010
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 20140R Dynów - Jabłonica w...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 20140R Dynów - Jabłonica w...
2010-10-13
KD.5540/131/2010
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.