Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6135
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
78/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
poprowadzenie przez wody cieku Stoła (w km 19+866) gazociągu

VOŚR/G.6224-5/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
poprowadzenie przez wody rzeki Brynicy linii światłowodowej

VOŚR/G.6224-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
poprowadzenie przez wody rzeki Brynicy linii światłowodowej

VOŚR/G.6224-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
dot. przebudowy przepustów i mostów w ciągu drogi krajowej nr 11

nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wykonanie urządzenia wodnego (systemu rozsacającego) oraz wprowadzanie wód opad. roztop. do ziemi

nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wykonanie urządzenia wodnego (studni chłonnej) oraz wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi

nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wprowadzanie ścieków komunalnych do rzeki Mała Panew (w km 80+700)

nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja zmieniająca pozw. wodnopr.
zmiany decyzji z dnia 20.06.2007 r. znak GOŚ/G.6223-4/07

nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do wód cieku Dramy (15+200)

VOŚR/G.6223-49/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gosp. wytworzonymi odpadami innymi niż niebezpieczne.

VOŚr/G.7635-11/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2012 decyzje
ochrona wód
decyzja zmieniająca pozw. wodnopr.
zmian pozw. wodnopr. z dnia 20.06.2007 r. o znaku GOŚR/G.6223-4/07

VOŚR/G. 6223-84/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2012 decyzje
ochrona wód
decyzja zmieniająca pozw. wodnopr.
dot. zmiany pozw. wodnopr. z dnia 30.06.2006 r. o znaku GOŚR/G.6223-19/06

VOŚR/G. 6223-85/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (studni chłonnych) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi w Nowych Chechle

VOŚR/G. 6223-86/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2012 decyzje
ochrona wód
decyzja przenosząca prawa i obowiązki
dot. pozw wodnopr. z dnia 26.10.2009 r. o znaku GOŚ/G.6223-34/09 na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Tarn. Górach

VOŚR/G. 6223-90/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi z parkingu

VOŚR/G. 6223-94/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (zbirnika) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi z wiaduktu w Żyglinie

VOŚR/G. 6223-97/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) oraz wprowadzanie wód opad i roztop. do ziemi

VOŚR/G. 6223-101/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona kopalin
decyzja administracyjna
Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.03.2013 r. znak OŚR.G.6522.9.2012 udzielająca p. C. Machulskiej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża wapienia "Żyglin-3" w Miasteczku...

OŚR.G.6522.9.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona kopalin
dot.:
decyzja administracyjna Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.04.2013 r. znak OŚR.G.6522.1.2013 udzielająca p. J. Myśliwczykowi koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża wapienia...

OŚR.G.6522.1.2013
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona kopalin
dot.:
decyzja administracyjna Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.04.2013 r. znak OŚR.G.6522.2.2013 udzielająca p. A. Musikowi koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża wapienia "Żyglin-2"...

OŚR.G.6522.2.2013
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
310/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
o udzielenie pozw. wodnopr.
na pobór wód podziemnych z ujęć Grzybowice i Mikulczyce

OŚR.G.6341.145.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
331/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
o udzielenie pozw. wodnopr.
na wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi

OŚR.G.6341.170.2013
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
375/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na usunięcie 21 drzew Gmina Miasteczko Śląskie
decyzja na usunięcie 21 drzew z działek o numerach ewid. 2842/37, 1757/510, 503, 500, 2842/37 w Miasteczku Śląskim

30.09.2013 r. OŚR.R.613.169.2013
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
450/2014 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
zmiana - z urzędu - decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 12.06.2007 r. znak GOŚR/G.7644-2/07 (z późn. zm.) udzielającą Zakładom Mięsnym "H.A.M." Cichoń i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Szybowej 7...

OŚR.G.6222.11.2014
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
452/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana - z urzędu - decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 26.06.2006 r. znak GOŚR/G.7644-4/05/06 (z późn. zm.) udzielającą spółce PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 122 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację...

OŚR.G.6222.12.2014
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
454/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana - z urzędu - decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 26.06.2006 r. znak GOŚR/G.7644-5/05/06 (z późn. zm.) udzielającą spółce DALKIA TARNOWSKIE GÓRY Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach pozwolenia zintegrowanego na eksploatację...

OŚR.G.6222.13.2014 r.
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
455/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana - z urzędu - decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 13.12.2012 r. znak OŚR.G.6222.8.2012 udzielającą spółce CARGILL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji.

OŚR.G.6222.14.2014
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
456/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana - z urzędu - decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 17.04.2014 r. znak OŚR.G.6222.6.2013 udzielającą spółce INDYK-ŚLĄSK Sp. z o.o. z siedzibą w Wieszowej przy ul. Wolności 21 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji.

OŚR.G.6222.15.2014
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2015 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na poprowadzenie przez wody rzeki Mała Panew kanalizacji

OŚR.G.6341.111.2014
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2015 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie i przetwarzanie odpadów dla firmy ELSTAR w Miasteczku Śląskim
.

OŚR.G.6220.9.2014
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.