Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246741
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
384/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy nieruchomości o nr ew. 158/9 położonej w miejscowości Adamów Wieś, gm. Radziejowice
3
RLG.6131.27.2014
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2020 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn.63 około L = 32 mb na części działek nr ewid. 331, 143/2, 217/1, 217/2, 218 w miejscowości Dąbie.
29-09-2020
BI.II.6733. 30. 2020r.
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie wycinki drzew
zgłoszenie wycinki drzew gat. świerk rosnącego na działce nr ew. 1772 położonej w Kolonowskiem
25.02.2020
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących w miejscowości Tokarki Drugie, gmina Kazimierz Biskupi
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola, rosnących na działce o nr geodezyjnym 341/4, obręb Tokarki, Gmina Kazimierz Biskupi, m. Tokarki Drugie
2021-12-02
OŚR.6131.1.56.2021
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja Burmistrza Jezioran
stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 73/2 w...
2021-12-02
ON.6220.4.4.2021.J.Z.
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 460/2 obręb Głubczyce
2021-12-01
KI.7021.2.49.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
505/2021 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie
instalacji - zbiornika oleju opałowego oraz zbiornika oleju napędowego.
2021-12-01
ŚR.6221.64.2021.II
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
234/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
przyjęcie dokumentu- mpzp
teren parkingu u zbiegu ul. Mikołaja Reja i Armii Krajowej oraz rejonu skrzyżowania ulic Mikołaja Reja i Stanisława Wyspiańskiego w mieście Sopocie
2021-12-01
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew rosnących w miejscowości Tokarki Drugie, gmina Kazimierz Biskupi
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku olsza czarna, rosnących na działce o nr geodezyjnym 218/1, obręb Dobrosołowo, m. Dobrosołowo, gmina Kazimierz Biskupi
2021-12-01
OŚR.6131.1.55.2021
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
7 szt. drzew gat. jesion wyniosły z terenu działki o nr ewid. 126 obręb Głubczyce
2021-11-30
KI.7021.2.48.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
504/2021 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie
instalacji energetycznej - kotła parowego Mingazzini PB-60 o nominalnej mocy cieplnej 4,885 MW.
2021-11-30
ŚR.6221.63.2021.II
pomorskie / słupski / Główczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2021 inne dokumenty
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia pn: Budowa zastawki na rzece Trzebiocha, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie
2021-11-30
OS.6220.13.2021
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2021 inne dokumenty
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia pn: Budowa zastawki na rzece Strudze, Niedamowo, gmina Kościerzyna i gmina Liniewo, powiat kościerski, województwo pomorskie (działki nr 280 i 281, obręb Niedamowo, gmina...
2021-11-30
OS.6220.12.2021
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzewa
zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku klon jesionolistny na nieruchomości o nr geod. 5232 przy ul. Chmielnej 96 w Bielsku Podlaskim
2021-11-30
Gk.6131.97.2021
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
335/2021 inne dokumenty
inne
opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach
stwierdzająca, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z budynkiem...
2021-11-29
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
232/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 526 obręb nr 15 Konradów przy ul. fiołkowej w Wałbrzychu.
2021-11-29
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew rosnących na terenie dz. 424/1, 424/2 obręb ewidencyjny Kretomino, gmina Manowo
2021-11-29
OŚ.6131.43.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu nieruchomości dz. nr 79/393 o.5 ul. 11 Listopada
2021-11-29
WOS.6131.208.2021.MW.S
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa terenu nieruchomości
dz. nr 635 o.17
2021-11-29
WOS.6131.207.2021.MW.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
231/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do malowania elementów wyposażenia do samochodów na terenie Zakładu...
2021-11-29
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2021 inne dokumenty
inne
Opinia Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia pn: Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G w miejscowości Łubiana, działki nr 38/2, 44, obręb ewidencyjny Łubiana, gm. Kościerzyna, powiat kościerski
2021-11-29
OS.6220.10.2021
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2021 inne dokumenty
inne
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przyjęcie dokumentu - mpzp wschodniego fragmentu osiedla Mickiewicza
2021-11-29
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 24 drzew, odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 6 drzew, umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 drzew w pasach drogowych dróg krajowych Nr...
2021-11-29
Gk.6131.85.2021
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia:
Budowa dwóch farm fotowoltaicznych "Biskupiec I" i "Biskupiec II" o mocy do 1 MW każda, na dz. nr 142/3, 140/7 oraz 131 obręb Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec, powiat...
2021-11-29
BMA.6220.11.13.2021
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
321/2021 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Henryka Fryderyka Hoyera, Stanisława Staszica, Świętokrzyskiej i Studziennej
2021-11-28
XLIII/412/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z 29 listopada 2021 r.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 125 topoli z terenu drogi publicznej - Gardzin
2021-11-26
OŚiGW.6131.92.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
305/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzew z dz. 320 w Głubczycach
2021-11-26
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki o nr ewid. 161 obręb Dobieszów
2021-11-26
KI.7021.2.46.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
3 szt. drzew gat. olsza czarna z terenu działki o nr ewid. 132/2 obręb Kietlice
2021-11-26
KI.7021.2.47.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2021 postanowienia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Postanowienie.
Postanowienie - w którym organ wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z...
2021-11-26
WOO-IV.4220.1866.2021.WR.1
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.