Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252612
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
384/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy nieruchomości o nr ew. 158/9 położonej w miejscowości Adamów Wieś, gm. Radziejowice
3
RLG.6131.27.2014
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2020 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn.63 około L = 32 mb na części działek nr ewid. 331, 143/2, 217/1, 217/2, 218 w miejscowości Dąbie.
29-09-2020
BI.II.6733. 30. 2020r.
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie wycinki drzew
zgłoszenie wycinki drzew gat. świerk rosnącego na działce nr ew. 1772 położonej w Kolonowskiem
25.02.2020
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. J. Ostroroga 12/A, dz. nr 1/30 w Lesznie.
2022-05-23
OS.6131.142.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
292/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Udzielenie zezwolenia zezwalającej na usunięcie 1 szt.drzewa tj, topoli kanadyjskiej o obwodzie pnia 158 cm z terenu nieruchomości oznaczonej nr geod. (98-625/1) przy ul. Wyszyńskiego 5b w...
2022-05-20
SD.6131.182.2022.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Gronowska 10, dz. nr 350/2 w Lesznie.
2022-05-20
OS.6131.143.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2022 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki okresowych pomiarów emisji.
Instalacja spalania paliw na terenie MPEC Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, Leszno - kocioł WR-25 EM nr 1 (sezon letni).
2022-05-19
OS.6224.7.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
5 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 132 obręb Równe.
2022-05-19
KI.7021.2.12.2022.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
5 szt. drzew gat. świerk pospolity oraz 1 szt. drzewa gat. świerk kłujący z terenu działki o nr ewid. 95 obręb Gołuszowice
2022-05-19
KI.7021.2.13.2022.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2022 inne dokumenty
inne
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach
wyrażająca opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku Łubiana-Grzybowo
2022-05-19
OS.6220.7.2022
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew rosnących na terenie ZE PAK S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin (Elektrownia), na działkach o nr geodezyjnych 148/25 i 148/33, obręb...
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew gat. robinia akacjowa (1szt.), sosna zwyczajna (13szt.), topola gat. obcego (1szt.), wierzba płacząca (1szt.), świerk pospolity (1szt.),...
2022-05-19
OŚR.6131.1.29.2022
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa rosnącego na działce nr 20 obręb Łosino, gm. Kobylnica.
2022-05-19
GPŚ.6131.119.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły rosnącego na działce nr 173 obręb Kczewo, gm. Kobylnica.
2022-05-19
GPŚ.6131.121.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 684, tj. ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
2022-05-18
nie dotyczy
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2022 inne dokumenty
ochrona powierzchni ziemi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził w opinii, że dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 94/2, 98, 102, 103, 114, 118/2, 120/2, 144 oraz części działek nr ewid....
2022-05-18
OŚiGK.I.6220.2.2022
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2022 decyzje
inne
decyzja nr 3/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach
budowa i eksploatacja zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na częściach działek...
2022-05-18
MIŚ.6220.1.2020
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Leśna Osada 7, dz. nr 12/110 w Lesznie.
2022-05-18
OS.6131.140.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Lubuskiej 4, dz. nr 221 w Lesznie.
2022-05-18
OS.6131.139.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnącego na działce nr 193/3 obręb Damnica, gm. Damnica.
2022-05-18
OŚ i GO 6131.65.2022
pomorskie / słupski / Damnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2022 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.6.2022.AG1.4 z 17 maja 2022 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.6.2022.AG1.4 z 17 maja 2022 r. informujące o zmianie terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia...
2022-05-17
WGK-II.6220.1.11.2021
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usuniecie zadrzewienia
gat.sosna zwyczajna – 14 szt., rosnących na działce o nr ew.; 26/41, położonej w obrębie ew. 6 – HSW, Lasy Państwowe, gmina Stalowa Wola
2022-05-17
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek p. Marty Majka reprezentująca formę IGO Sp. z o.o. K-ce działająca na podstawie pełnomocnictwa p. Andrzeja Wójcika, p. Piotra Wójcika oraz p. Tomasza Wójcika działających w...
2022-05-17
OŚR.6233.4.2022
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2022 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.6.2022.AG1.4 z 17 maja 2022 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.6.2022.AG1.4 z 17 maja 2022 r. o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.:...
2022-05-17
WGK-II.6220.1.11.2022
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2022 inne dokumenty
ochrona powierzchni ziemi
Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię, że dla instalacji pod nazwą:
Rozbudowa istniejącej kotłowni parowej wraz z wymianą kotła 1 MW na 2,4 MW na działce nr ewid. 37/1, obręb Partynia, gmina Radomyśl Wielki, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na...
2022-05-17
OŚiGK.I.6220.4.2022
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2022 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
NWS2008E ul. Szwedzka 4--6 P4 w Nowym Sączu
2022-05-17
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Saperskiej 24, dz. nr 69 w Lesznie.
2022-05-17
OS.6131.137.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2022 postanowienia
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie
wyrażająca opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku Łubiana-Grzybowo
2022-05-16
OS.6220.7.2022
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi oraz...
2022-05-16
GKŚ.6220.0013.2022
lubuskie / nowosolski / Nowa Sól (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2022 postanowienia
inne
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażająca opinię w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia
pn.: Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Rybaki, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, na działkach nr 25/18 i 25/17, obręb Rybaki
2022-05-16
OS.6220.18.2021
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie ROD "Przodujący Kolejarz" przy ul. Spółdzielczej, działka ogrodowa nr 180 w Lesznie.
2022-05-16
OS.6131.136.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.