Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 266839
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
31/2023 decyzje
inne
wniosek o zmianę decyzji celu publicznego
Budowa stawu retencyjnego o powierzchni czaszy ok. 3300,0m2 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na nieruchomości składających się z działek o nr ewid. 130, 132/3,133,147,149/3...
31-03-2023
BI.IV.6733.1.2018.1.2023
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek, złożony przez „FERMAPOL” Zalesie Sp. z o.o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
„Rozbudowa fermy trzody chlewnej FERMAPOL Zalesie Sp. z. o. o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, polegająca na budowie budynku warchlakarni o obsadzie 4466 stanowisk (185,02 DJP), na działce 9/8...
30.06.2022
RI.6220.3.2022
opolskie / namysłowski / Domaszowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2022 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
„Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) „Wełecz PV-W” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną”, planowanego przez firmę: Józef Wieloch-Zakład Instalatorstwa...
3
BUŚ.6220.8.2022
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
384/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy nieruchomości o nr ew. 158/9 położonej w miejscowości Adamów Wieś, gm. Radziejowice
3
RLG.6131.27.2014
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2020 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn.63 około L = 32 mb na części działek nr ewid. 331, 143/2, 217/1, 217/2, 218 w miejscowości Dąbie.
29-09-2020
BI.II.6733. 30. 2020r.
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie wycinki drzew
zgłoszenie wycinki drzew gat. świerk rosnącego na działce nr ew. 1772 położonej w Kolonowskiem
25.02.2020
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 5 drzew w pasie drogowym ul. Jarzębinowej i 4 drzew w pasie drogowym ul. Żarniewicza w Bielsku Podlaskim
2023-10-02
nie dotyczy
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Łubinowej, dz. nr 532/14 w Lesznie.
2023-10-02
OS.6131.170.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew w pasie drogowym ul. Wschodniej i 1 drzewa w pasie drogowym ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim
2023-10-02
Gk.6131.82.2023
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja sprzeciw
wobec zgłoszenia przez Wspólnotę Mieszkaniową 3 Maja 1 w Sopocie, zamiaru usunięcia 1 drzewa - jabłoń sp. - rosnącego na terenie posesji przy ul. 3 Maja 1, dz. nr 123/3 KM 33.
2023-09-29
KZ.6131.313.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew z nieruchomości o nr ewid. 222 obręb 90 położonej przy ul. Romanówka i ul. Unitów Podlaskich w Siedlcach
2023-09-29
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usuniecie zadrzewienia
gat.: klon jesionolistny – 12 szt., grusza- 1 szt., rosnących na działce o nr ew.: 1419/1 obręb ew.: Lipa, gmina Zaklików.
2023-09-29
INP.6131.177.2023
podkarpackie / stalowowolski / Zaklików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2023 postanowienia
inne
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791"
2023-09-29
GPK.6220.5.2020
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew na nieruchomości o nr geod. 201/15 przy ul. Kilińskiego 68 w Bielsku Podlaskim
2023-09-29
nie dotyczy
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew z dz. nr 186 w ob. ew. Michnowce, gm. Krasnopol.
2023-09-29
OŚRL.613.21.2023
podlaskie / sejneński / Krasnopol Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2023 decyzje
inne
decyzja o umorzeniu postępowania:
Budowa farmy fotowoltaicznej na działce 137/3, Adamowo, gmina Biskupiec, powiat olsztyński.
2023-09-29
BMA.6220.8.19.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - świerk pospolity o obwodzie pni 114 i 72 cm - rosnącego na terenie dz. nr 87/8 KM 41, przy ul. Łokietka...
2023-09-28
KZ.6131.312.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Pani Dyrektor Przedszkola nr 4, ul. Obodrzyców 18-20 w Sopocie, na usunięcie 5 drzew - brzoza brodawkowata o obwodzie pnia odpowiednio 120, 130, 160, 150 i 145 cm - rosnących na terenie dz. nr...
2023-09-28
KZ.6131.306.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 3 drzew - brzoza brodawkowata o obwodzie pni odpowiednio 154, 164 i 130 cm - rosnących na terenie dz. nr 1 KM 7 przy...
2023-09-28
KZ.6131.305.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 2 drzew - buk pospolity o obwodzie pni odpowiednio 210 i 154 cm - rosnących na terenie dz. nr 91/5 KM 3 przy ul....
2023-09-28
KZ.6131.304.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
gat.: wiśnia ptasia – 1 szt., topola osika -2 szt., modrzew europejski - 1 szt., brzoza brodawkowata – 1 szt., czeremcha zwyczajna – 2 szt., rosnących na działce o nr ew.: 366 obręb ew.:...
2023-09-28
INP.6131.174.2023
podkarpackie / stalowowolski / Zaklików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Stefana Okrzei, dz. nr 122 w Lesznie.
2023-09-28
OS.6131.169.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
399/2023 inne dokumenty
inne
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak:NNZ.9011.2.48.1.2023 z 28 września 2023 r.
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu informujące o podtrzymaniu opinii znak: NNZ.9022.12.49.1.2023 z 12 lipca 2023 r. dla przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie...
2023-09-28
WGK-II.6220.1.5.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
398/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.795.2023.JO z 28 września 2023 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informujące o przedłużeniu terminu wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...
2023-09-28
WGK-II.6220.1.5.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. topli rosnącej przy ul. Papierza Jana Pawła II 1 A w Lubaniu
2023-09-28
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew z nieruchomości o nr ewid. 74/1 i 74/4 obręb 68, położonych przy ul. Świętej Faustyny kowalskiej w Siedlcach
2023-09-27
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2023 inne dokumenty
inne
opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 18.09.2023r. znak WA.ZZŚ.5.4901.1.270.2023.KP, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia...
rozbudowie drogi gminnej nr 310612W ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa, gm. Raszyn, pow. Pruszków” wraz z infrastrukturą...
2023-09-27
OŚGK.6220.5.2023.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2023 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-17"
2023-09-27
ST-II.411.98.2023.ZK
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zgody na wycinkę 3 szt. drzew z działki o nr ew. 621/70 obręb m. Sława
Wniosek o wydanie zgody na wycinkę 3 szt. drzew z działki o nr ew. 621/70 obręb m. Sława w terminie do 31.12.2023r.
2023-09-27
nie dotyczy
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Maltańskiej 26, dz. nr 2/49 w Lesznie.
2023-09-27
OS.6131.168.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.