Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273881
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
137/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Postanowienie o wyrażeniu opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża ,,Gostomie XI'' w granicach działki nr 128 obręb Gostomie, gm. Kościerzyna, pow. kościerski "
31-10-2023
RDOŚ-GD-WOO.4220.515.2023.IBA.2
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2023 decyzje
inne
wniosek o zmianę decyzji celu publicznego
Budowa stawu retencyjnego o powierzchni czaszy ok. 3300,0m2 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na nieruchomości składających się z działek o nr ewid. 130, 132/3,133,147,149/3...
31-03-2023
BI.IV.6733.1.2018.1.2023
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek, złożony przez „FERMAPOL” Zalesie Sp. z o.o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
„Rozbudowa fermy trzody chlewnej FERMAPOL Zalesie Sp. z. o. o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, polegająca na budowie budynku warchlakarni o obsadzie 4466 stanowisk (185,02 DJP), na działce 9/8...
30.06.2022
RI.6220.3.2022
opolskie / namysłowski / Domaszowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2022 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
„Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) „Wełecz PV-W” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną”, planowanego przez firmę: Józef Wieloch-Zakład Instalatorstwa...
3
BUŚ.6220.8.2022
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
384/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy nieruchomości o nr ew. 158/9 położonej w miejscowości Adamów Wieś, gm. Radziejowice
3
RLG.6131.27.2014
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzew z działki nr 212, obręb nr 5 M. Biskupiec
29.05.2023
BMA. 6131.115.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2020 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn.63 około L = 32 mb na części działek nr ewid. 331, 143/2, 217/1, 217/2, 218 w miejscowości Dąbie.
29-09-2020
BI.II.6733. 30. 2020r.
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie wycinki drzew
zgłoszenie wycinki drzew gat. świerk rosnącego na działce nr ew. 1772 położonej w Kolonowskiem
25.02.2020
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt drzewa z działki nr 222,obr. Bredynki
24.05.2023
BMA.6131.113.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
,,Budowa hali produkcyjnej zakładu prefabrykacji domów drewnianych wraz z częścią magazynową i socjalno-biurową oraz zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury...
2031-10-31
OS.6220.9.2023
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. żywotnik zachodni o obwodach pni: 87 cm, 77 cm, 70 cm rosnących na dz. o nr ew. 382/1, ark. 67, obr.6 przy ul. Ks. Bogdana Gordona 4 w...
2024-06-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 146 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna, 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata oraz 1 szt. drzewa gatunki czeremcha amerykańska, rosnących na...
2024-06-14
GPŚ.6131.80.2024.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna, 5 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata oraz 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa, rosnących na działce nr 63/21...
2024-06-14
GPŚ.6131.81.2024.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek
Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.
2024-06-13
nie dotyczy
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z rodzaju brzoza rosnącego na działce nr 17/2 obręb Biesowice, gm. Kępice.
2024-06-13
UM-NPŚ.OŚ.6131.30.2024.JP
pomorskie / słupski / Kępice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2024 postanowienia
inne
Zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 20000kV, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji...
2024-06-13
BMA.6220.16.18.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2024 postanowienia
inne
Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 20000kV, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji...
2024-06-13
BMA.6220.16.17.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie
Zgłoszenie instalacji energetycznych zlokalizowanych na terenie zakładu przy ul. Budowlanej 1, 76-200 Włynkówko.
2024-06-12
nie dotyczy
pomorskie / słupski / Redzikowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji technologicznej zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Budowlanej 1, 76-200 Włynkówko.
2024-06-12
nie dotyczy
pomorskie / słupski / Redzikowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości o nr ewid. 14/20 obręb 87 położonej przy ul. 22 Pułku Piechoty 48 w Siedlcach
2024-06-12
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce nr 39 obręb Gąbino, gm. Ustka.
2024-06-12
GOR.6131.2.17.2024
pomorskie / słupski / Ustka (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2024 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, na działce o nr 123/3 w miejscowości Osówiec Kmiecy, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie.
Inne dokumentacje geologiczne.
2024-06-10
WROŚ.655.2.2024
mazowieckie / przasnyski / Przasnysz (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla KROSS S.A. ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
2024-06-10
WROŚ.6220.3.2024
mazowieckie / przasnyski / Przasnysz (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2024 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna.
Opinia, w której organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie „Centrum logistycznego z...
2024-06-10
NS.9022.651.2024.DK
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2024 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do eksploatacji instalacji nie wymagającej pozwolenia
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Pruchnej przy ul. Wierzbowa 15
2024-06-10
OŚR.6222.1.16.2024
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
wniosek z dnia 10.06.2024 r. znak SOB.6740.148.2024 o wydanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Krzepielów wraz infrastrukturą techniczną z realizacją na działkach nr ew. 10/2,...
2024-06-10
SOB.6740.148.2024
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Kurkowej 4, dz. nr 5/49, ark. m. 24 w Lesznie.
2024-06-10
OS.6131.113.2024
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2024 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczami socjalno-biurowymi, budynkiem administracyjno-biurowym, wiatami, zbiornikiem i pompownią ppoż, zbiornikiem retencyjnym wraz z kanalizacją...
2024-06-10
OŚGK.6220.18.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata o obwodzie pnia: 52 cm rosnącego na dz. nr ew. 2/8, ark. 331, obr. 2 przy ul. Macieja Wierzbińskiego 139 w...
2024-06-10
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na działce nr 227/21 obręb Potęgowo, gm. Potęgowo.
2024-06-10
NŚR4.6131.2.13.2024
pomorskie / słupski / Potęgowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.