Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2850
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
344/2016 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo dot. Wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew .
Pismo w sprawie złożonego wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. świerk-6 szt. rosnących na działce nr 362 w m.Szczerbaków.

G.K.III.6131.173.2016
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew .
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola-6 szt., gat. wierzba- 4 szt., gat. jesion-3 szt. rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0080T Sielec (dz. dr. o...

GKIII.6131.11.2017
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew .
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion-1 szt., drzew gat. robinia biała-3 szt., drzewa gat. topola -1 szt. rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0088T...

G.K.III.6131.101.2016
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola-5szt., rosnących na działce nr ewid. 1140 w m. Chotel Czerwony

RS.-7635-42/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2019 inne dokumenty
inne
Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji...
2019-11-12
KR.RZŚ.435.926.2019.JC.
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2019 inne dokumenty
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej...
2019-10-25
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2019 inne dokumenty
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na...
2019-11-12
WOO-II.4220.241.2019.PW.1
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2020 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Skorocic, gmina...
2020-05-04
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Skorocic, gmina...
2020-05-04
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola -3 szt. rosnących na działce nr 1121 w m. Wiślica
2012-03-07
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2014 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew.
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola-5 szt. rosnących na działce nr 208 w m. Sielec i 2 szt. drzew gat topola rosnących na działce nr 192 w m. Sielec.
2014-02-11
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2018 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu usunięcia drzew w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 574 w m. Kuchary.
2018-09-19
GKIII.6131.2.53.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2018 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działkach nr 460 i 239 w m. Skorocice.
2018-11-16
GKIII.6131.2.71.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2018 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu usunięcia drzew w ilości 2 szt. rosnących na działkach nr 249 i 250 w m. Sielec.
2018-11-26
GKIII.6131.2.81.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
227/2018 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu usunięcia drzew w ilości 4 szt. rosnących na działce nr 309 w m. Brzezie.
2018-11-29
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2019 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 378 w m. Koniecmosty.

GKIII.6131.3.58.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2017 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na działce nr 613, 711 w m. Łatanice w ilości 40 szt.

GKIII.6131.18.29.2017
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru usunięcia drzew w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 492 w m. Gorysławice.

GKIII.6131.2.48.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
Zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew w ilości 9 szt. rosnących na działce nr 1520/1 w m. Kobylniki.

GKIII.6131.2.45.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na działce nr 259/16 w m. Gorysławice w ilości 5 szt.

GK.III.6131.2.9.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na działkach nr 460 i 239 w m. Skorocice w ilości 2 szt.

GKIII.6131.2.71.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na działkach nr 249 i 250 w m. Sielec w ilości 5 szt.

GKIII.6131.2.81.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na działce nr 309 w m. Brzezie w ilości 4 szt.

GKIII.6131.2.82.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2020 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia. zamiaru usunięcia drzew w ilości 9 szt. rosnących na działce nr 609 w m. Wawrowice.

GKIII.6131.3.7.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2020 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr: 77/1 w m. Ostrów.

GKIII.6131.3.38.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru usunięcia drzew w ilości 10 szt. rosnących na działce nr 551 w m. Wawrowice.

GKIII.6131.2.52.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu usunięcia drzew w ilości 1 szt. rosnącego na działce nr 574 w m. Kuchary.

GKIII.6131.2.53.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew rosnących na działce nr 587 w m. Szczerbaków w ilości 5 szt., drzewa rosnącego na działce nr 710 w m. Szczerbaków w...

GKIII.6131.2.19.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew w ilości 3 szt. rosnących na działce nr 599 w m. Łatanice.

GKIII.6131.2.44.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2018 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew.
Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy zamiaru usunięcia drzew rosnących na działce nr 20 w m. Skotniki Dolne w ilości 5 szt.

GKIII.6131.2.17.2018
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.