Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4516
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
4/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 2 topoli z posesji przy ul. Konopnickiej 6-8

DIM.Oś.7635-105/10-11
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłego jarząbu z posesji przy ul. Słobódzkiego 1-3-5

DIM.Oś.6131.9.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4 klonów pospolitych i jednego przewodnika z 2-pniowego klonu z posesji jednorodzinnej, pod warunkiem zastąpienia 5 sztukami ok. 10-letnich drzew

DIM.Oś.6131.7.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie brzozy z posesji przy ul. Głowackiego 8-10

DIM.Oś.6131.8.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie grabu z posesji przy ul. Mickiewicza 8, pod warunkiem zastąpienia 1 sztuką ok. 10-letniego drzewa

DIM.Oś.6131.11.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z posesji przy ul. Prądzyńskiego 151, pod warunkiem zastąpienia 1 szt. ok. 10-letniego drzewa

DIM.Oś.6131.14.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Armii Krajowej 38-40

DIM.Oś.6131.1.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie dębu z posesji przy ul. Armii Krajowej 38-40

DIM.Oś.6131.2.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka - Westerplatte - budowa dróg oraz sieci infrastruktury podziemnej
2011-02-28
DIM.Oś.6220.1.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 4 drzew z posesji przy ul. Westerplatte 51, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. min. 10-letnich lip

DIM.Oś.7635-123/10-11
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na : - odpłatne usunięcie 10 drzew i 71 m2 krzewów z posesji przy ul. Kliczkowskiej , pod warunkiem zastąpienia 36 szt. lip lub klonów o obw. min. 25 cm i 71 m2 krzewów, -...

DIM.Oś.7635-124/10-11
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 2 świerków z posesji przy ul. Kopernika 15-17-19

DIM.Oś.6131.16.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie klonu jaworu z posesji mieszkaniowej przy ul. Kruczej

DIM.Oś.6131.15.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 9 topoli i wierzby z posesji przy ul. Stalowej 6, pod warunkiem zastąpienia 30 szt. żywotników

DIM.Oś.6131.3.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jesionu z posesji przy ul. Bystrzyckiej 7a

DIM.Oś.6131.10.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie lipy, klonu i wierzby z posesji przy ul. Wyszyńskiego 8-10-12

DIM.Oś.6131.5.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie zamierającego świerka z posesji mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 64-64a

DIM.Oś.6131.21.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie zamierającego jarząbu z posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 77-79

DIM.Oś.6131.23.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie świerka i sosny z przydomowego ogrodu przy ul. Okrężnej 50

DIM.Oś.6131.24.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 2 topoli kanadyjskich z posesji przy ul. Westerplatte 92, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. drzew liściastych

DIM.Oś.6131.19.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 6 świerków i brzozy z terenu Ogrodu Działkowego przy ul. Prądzyńskiego

DIM.Oś.6131.20.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie jarząbu z posesji przy ul. Sikorskiego

DIM.Oś.6131.13.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 4 wierzb z posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 7-9-11, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. drzew liściastych

DIM.Oś.6131.30.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 15 m2 krzewów z posesji mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 8-10-12, pod warunkiem zastąpienia nowymi krzewami

DIM.Oś.6131.32.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka i obumarłej daglezji z posesji mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 14-16-18

DIM.Oś.6131.31.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kołłątaja

DIM.Oś.6131.33.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli kanadyjskiej z posesji przy ul. Metalowców 2, pod warunkiem zastąpienia 1 szt. 10-letniego drzewa

DIM.Oś.6131.35.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie lipy z posesji przy ul. Sikorskiego 7, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. 10-letnich drzew

DIM.Oś.6131.34.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie ajlanta gruczołkowatego z posesji przy ul. Westerplatte 51, pod warunkiem zastąpienia 6 szt. lip 3-krotnie szkółkowanych

DIM.Oś.6131.37.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie lipy i brzozy z terenu rezerwy komunikacyjnej ul. Westerplatte 7, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. 10-letnich drzew

DIM.Oś.6131.39.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.