Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272734
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
3/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zzwolenie na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew wierzby mandżurskiej z terenu nieruchomości przy ul. Marciniaka 20 w Kościanie
2016-01-04
OŚ.6131.1.2016
wielkopolskie / kościański / Kościan (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
zzewolenie na usunięcie wnioskowanych drzew dla Jana Bernackiego
wniosek na wycinkę dzrewa gat. brzoza 1 szt. rosnąca w obrębie geodezyjnym Elżbietów
2011-01-26
GKP.6131.22.2011
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Zzewolenie na usunięcie drzew dla Pani Moniki Szwarc oraz Pani Barbary Kwiatkowskiej
wniosek na wycinkę drzew 4 szt. akacja rosnace w obrebie geodezyjnym Ludwików
2011-03-31
GKP.6131.67.2011
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Zzewolenie na usunięcie drzew dla Pani Moniki Szwarc oraz Pani Barbary Kwiatkowskiej
wniosek na wycinkę drzew 4 szt. akacja rosnace w obrebie geodezyjnym Ludwików
2011-03-31
GKP.6131.67.2011
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
ZXgłoszenie
zamiaru usunięcia 3 drzew z dz. 140/2 w Lwowianach
2023-08-28
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
248/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zwzwolenie
na usunięcie dzrew z działki nr 28/2 Grzybowo dla Pana Kazimierza Kleinszmidt
2011-05-09
Oś 6131.106.2011
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2013 decyzje
inne
Zwzwolenie
Zgoda na usunięcie drzewa rosnącego na terenie parkingu posesji przy ul. Wyszyńskiego 1

SD.6131.728.2012.MM
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zwolenie na usunięcie drzewa.
Zwolenie na usunięcie 1 drzewa iglastego na nieruchomości położonej we wsi Wielka Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 933.
2016-05-19
IP.6131.71.2016
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zwolenie na usunięcie drzewa.
Zwolenie na usunięcie 1 drzewa liściastego na nieruchomości położonej w Buku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1122/2.
2016-07-08
IP.6131.91.2016
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zwolenie na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa iglastego rosnącego na nieruchomości położonej w Buku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55.
2016-12-15
IP.6131.176.2016
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zwolenie na usunięcie drzew.
Zwolenie na usunięcie 3 szt. drzew iglastych na nieruchomości położonej w obrębie wsi Szewce - droga powiatowa nr 263 Szewce - Buk ( ul. Bukowska ).
2016-03-25
IP.6131.42.2016
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
295/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zwolenie na usunięcie drzew.
Zwolenie na usunięcie 9 szt. drzew liściastych na nieruchomości położonej we wsi Wielka Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/33
2016-10-26
IP.6131.156.2016
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zwiększająca pozyskanie drewna dla lasu stanowiącego własność Pani Gabrieli Sękowskiej
w miejscowości Królowe
2018-06-12
OŚ.6163.24.2018
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
865/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zwiana zezwolenia z usuwanie drzew lub krzewów.
Dotyczy zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr ew. 451 położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej, przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TEMA Sp. z o.o.

WSR-II.6131.2.7.2014
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2023 decyzje
inne
ZRID
Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna Rudna w Tarnowskich Górach
2023-01-23
BA.6740.8.40.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
301/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych składających się z ujęcia powierzchniowego, rowu melioracji szczegółowej, systemu nawadniającego- odwadniającego w tym rowów nawadniająco – odwadniających...
2016-10-24
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Radomyśl Nad Sanem Zobacz szczegóły Drukuj kartę
306/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
: budowę wylotów kanalizacyjnych W1, W2, budowę rowów, przebudowę rowów, likwidację rowu. Inwestycja realizowana będzie w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: :Rozbudowa drogi...
2016-12-06
l.dz.2016/12/15/03/854A/2324/rłk
podkarpackie / stalowowolski / Radomyśl Nad Sanem Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w mieszaninie ze ściekami bytowymi i ściekami z badania szczelności, do...
2017-11-15
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
przebudowę rowu przydrożnego, drogi krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl, poprzez wykonanie dwóch przepustów i wylotów trzech przykanalików oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do...
2016-05-20
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Zaleszany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
przebudowę rowu nr 1 w km 0+334 (działka nr 3229, obręb Jastkowice) w celu wykonania przejazdu przez drogę wewnętrzną, projektowaną na działkach nr 359/1, 359/3 obręb Jastkowice.
2017-10-05
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Pysznica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
394/2017 inne dokumenty
ochrona wód
Zmiany pozwolenia wodnoprawnego
W dniu 10.11.2015 r. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przejęła szyb wydechowy "Barbara" od Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. KWK "Piekary", w związku z czym Spółka...
2016-05-05
SRK/KWKR/29-239/2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2016 polityki, strategie, plany lub programy
ochrona powietrza
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Inowrocław
na 5 terenach w rejonach ulic: - Karola Marcinkowskiego, Cmentarnej, Orłowskiej i Młyńskiej; - Młyńskiej, Orłowskiej, Przypadek, Poprzecznej i Karola Libelta; - Świętego Ducha i...

uchwała nr XXXV/494/2009
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2016 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "ZMIANY MIASTO I GMINA POLICE I"
Pełen zakres art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym + prognoza oddziaływania na środowisko
2015-09-29
nie dotyczy
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2016 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. : ZMIANY MIASTO I GMINA POLICE
Pełen zakres art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym + prognoza oddziaływania na środowisko
2010-12-21
nie dotyczy
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2022 decyzje
ochrona powietrza
Zmiany decyzji Starosty Stalowowolskiego z dnia 6 lutego 2015r. znak ABS.6224.8.2014.V udzielającej Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul....
w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2012 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiany dacyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.04.2003 r. znak GOś.7635-3-1/03 z późn. zm. udzielającą spółce WTÓRMET RECYCLING Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z....
zbieranie, transport, odzysk odpadów
2012-05-22
OŚR.G.6220.9.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
ZMIANY CZĘŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIELSK PODLASKI
ZMIANY CZĘŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIELSK PODLASKI
2018-12-03
Gp.6722.1.2018
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RG.OŚ. 650.2.10.2018 z 11.07.2018r
Zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RG.OŚ. 650.2.10.2018 z 11.07.2018r dla przedsięwzięcia: Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu i...
2022-02-02
RG.OŚ. 6220.1.2022
lubuskie / międzyrzecki / Bledzew Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2013 decyzje
inne
Zmiania decyzji
Decyzja orzekajaca na zmianę decyzji Starosty Grodziskiego OS.6233.23.2011 z dnia 29 grudnia 2011 zmienionej decyzją OS.6233.27.2012 z dnia 10 września 2012 r. w zakresie transportu odpadów dla...

OS.6233.9.2013
wielkopolskie / grodziski / Grodzisk Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2023 decyzje
ochrona powietrza
zmianę w pozwoleniu oznaczenia prowadzącego instalację
zmiana oznaczenia podmiotu prowadzącego w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji technologicznej z OTP Sp. z o.o. na ORLEN Transport Sp. z o.o.
2021-07-08
WKŚ-I-ZŚ.6225.1.2021.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.