Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński od km 6+700 do km 9+285,54
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
2011-02-21
KOŚ.6220.3.2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na terenie ulic w...
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
2011-05-10
OŚ.6220.12.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa MEW Łochowo - działka nr 237/11 i 237/12, obręb Łochowo, gm. Białe Błota"
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
2011-05-11
OŚ.6220.15.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa MEW Lisi Ogon - działka nr 237/11 i 237/12, obręb Łochowo, gm. Białe Błota"
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
2011-05-11
OŚ.6220.13.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa budynku produkcyjnego wyrobów ciastkarskich i pieczywa z częścią socjalno-biurową...
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
2011-07-06
OŚ.6220.19.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-07-18
KOŚ.6220.3.2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 decyzje
inne
decyzja nr 6/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "rozbudowa drogi...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-08-03
KOŚ.6220.3.2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą: "budowa MEW Lisi Ogon - działka nr 237/11 i 237/12, obręb Łochowo, gm. Białe Błota"
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
2011-08-19
OŚ.6220.13.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą: "budowa MEW Łochowo - działka nr 237/11 i 237/12, obręb Łochowo, gm. Białe Błota"
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
2011-08-19
OŚ.6220.15.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2011 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
aneks do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą: "adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na stację obsługi pojazdów oraz budowa parkingu...
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
2011-08-16
KOŚ-7624-31/2010/2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „realizacja inwestycji technologicznej w firmie HYDRAPRESS polegającej na wdrożeniu własnej,...
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
2011-07-13
OŚ.6220.17.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2011 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „realizacja inwestycji technologicznej w firmie HYDRAPRESS...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-09-07
OŚ.6220.17.2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 decyzje
inne
decyzja nr 8/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „realizacja inwestycji...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-10-10
KOŚ.6220.17.2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa stacji obsługi samochodów i adaptacja istniejącego budynku...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-11-03
OŚ.6220.25.2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach
Zakres dotyczy części sołectwa Przyłęki, w rejonie ulicy Bocznej
2008-02-20
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach
Zakres dotyczy obszaru części sołectwa Przyłęki w rejonie ulicy Bocznej
2008-02-20
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec"
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec, w rejonie ulicy Nurzyka i ulicy Kormoraniej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec"
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec, w rejonie ulicy Nurzyka i ulicy Kormoraniej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Błota w rejonie ulicy Szubińskiej i Altanowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Błota w rejonie ulicy Szubińskiej i Altanowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Zielonce
Zakres obejmuje część sołectwa Zielonka w rejonie ulicy Jodłowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Zielonce
Zakres obejmuje część solectwa Zielonka w rejonie ulicy Jodłowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Blota w rejonie ulicy Kaplicznej i Wierzbowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego plaqnu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Blotach
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Błota w rejonie ulicy Kaplicznej i Wierzbowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kruszynie Krajeńskim
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Świerkowej i Brzozowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kruszynie Krajeńskim
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Świerkowej i Brzozowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec"
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Jastrzębiej i Jaskółczej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec"
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Jastrzębiej i Jaskółczej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie...
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulicy Bocznej
2009-02-24
N.NZ-42-1-BB-9/09
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulicy Bocznej
2009-04-14
RDOŚ-04.OO.6613-186/09/KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.