Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274091
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2011 decyzje
inne
decyzja nr 3/11 z dnia 10.01.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „ BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W PASIE ULIC: CZĘSTOCHOWSKIEJ, WADOWICKIEJ I...
2010-10-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
inne
decyzja nr 3/11 z dnia 10.01.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „ BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W PASIE ULIC: CZĘSTOCHOWSKIEJ, WADOWICKIEJ I...
2010-10-13
DIM.AN. 7331-2.7/10
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy"
2011-01-17
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 2 topoli z posesji przy ul. Konopnickiej 6-8

DIM.Oś.7635-105/10-11
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
projekt mpzp dla obszaru " Świdnicy-Zarzecze II"
wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą
2011-01-31
DIM.AN.7321-15/03
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka - Westerplatte - budowa dróg oraz sieci infrastruktury...
2011-01-20
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 klonów pospolitych z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej
2011-02-01
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekty
Projekt aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Świdnica" oraz projekt aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami Miasta Świdnicy"
2011-02-07
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 topoli i 1 wierzby z terenu posesji przy ul. Stalowej 6
2011-02-07
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby i 2 klonów z terenu posesji przy ul. Wyszyńskiego 8-10-12
2011-01-28
BE-670-128-2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy z terenu posesji przy ul. Głowackiego 10
2011-02-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dębu z terenu posesji przy ul. Armii Krajowej 38-40
2011-02-10
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu posesji przy ul. Armii Krajowej 38-40
2011-02-10
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jesionu wyniosłego z terenu posesji przy ul. Bystrzyckiej 7a
2011-02-10
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarząbu z terenu posesji przy ul. Słobódzkiego 1-3-5
2011-02-10
BE/670/189/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie grabu z terenu posesji przy ul. Mickiewicza 8
2011-02-11
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 decyzje
inne
Decyzja zmieniająca prawomocną decyzję nr 11/2009 z dnia 27.05.2009r o znaku DIM.IT.7062.D-11 /2009 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Świdnicy przez Dyrektor Departamentu Infrastruktury...
Zmiana decyzji polega na rozszerzeniu zakresu odbieranych odpadów od właścicieli nieruchomości o odpady o kodzie 20 03 01-zmieszane odpady komunalne.

nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzewa
Wniosek o wycinkę 2 szt. topól, ul. Leśna w Lubaniu
2011-01-05
Nr OŚGP.7635-01/11
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. kasztanowców - ul. Zawidowska w Lubaniu

Nr OŚiGP.6131.1.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wycinkę 1 lipy ul. Armii Krajowej w Lubaniu
2011-02-10
Nr OŚiGP.6131.2.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 2 kasztanowców z ul. Zawidowskiej w Lubaniu
2011-02-07
Nr OŚiGP.6131.1.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. jesionu - ul. Armii Krajowej w Lubaniu

Nr OŚiGP.6131.2.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 2 szt. modrzewaia - ul. Izerska w Lubaniu
2011-02-16
Nr OŚiGP.6131.11.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. buka - ul. Dąbrowskiego w Lubaniu
2011-02-15
Nr OŚiGP.6131.3.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. żywotnika - pl. Strażacki w Lubaniu
2011-02-15
Nr OŚiGP.6131.4.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. sumaka - ul. B. Śmiałego
2011-02-15
Nr OŚiGP.6131.5.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. świerka, 1 szt. brzozy - ul. Wł. Hermana w Lubaniu
2011-02-15
Nr OŚiGP.6131.6.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. topoli 1 szt. jesiona ul. Bol. Chrobrego w Lubaniu
2011-02-15
Nr OŚi GP.6131.7.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 3 szt. jesionu - ul. Bol. Chrobrego w Lubaniu
2011-02-15
Nr OŚiGP.6131.8.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 1 szt. modrzewia - ul. Esperantystów w Lubaniu
2011-02-15
Nr OŚiGP.6131.9.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.