Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
16/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa kanalizacji sanitarnej.
2011-01-14
ZBA.73512-6/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, wraz z pompowniami i zbiornikami retencyjnymi.
2011-02-02
ZBA.73518-155/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Sieci kanalizacji deszczowej
2011-02-02
ZBA.73518-156/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnia ścieków ul. Sosnowa Szałsza.
2011-01-24
ZBA.73514-38/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę drogi.
Budowa układu drogowego przy ul. Sielanka w Tarnowskich Górach.
2011-02-02
ZBA.73518-157/11, ZBA.73518-158/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Przebudowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą
2011-01-31
ZBA.73518-150/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
Kompostowni pryzmowej na składowisku odpadów ul. Laryszowska Tarnowskie Góry.
2011-02-03
ZBA.73518-161/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę sposobu użytkowania.
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na produkcujne związane z czyszczeniem elementów stalowych metodą trawienia ul. Zagórska 167A.
2011-02-10
ZBA.73518 - 181/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Budowa kanalizacji sanitarnrj w gminie Ożarowice sołectwo Ożarowice i w Miasteczku śląskim sołectwo Bibiela.
2011-01-14
ZBA.73512/6/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Budowa układu drogowego ul. Sielanka.
2011-02-28
ZBA.73518-158/11 ZBA.73518-157/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie przez wody rzeki Mała Panew (w km 111,395) przebudowanego mostu w Kaletach
2010-11-22
GOŚR/G. 6224-21/10
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie przez wody cieku Stoła (w km 24+570) linii kablowej
2010-12-15
GOŚR/G. 6224-25/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie przez wody rzeki Mała Panew (w km 111.385) wodociągu
2010-11-18
GOŚR/G. 6224-22/10
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urządzeń wodnych (zbiorników ziemnych) w Leśnictwie Mikołeska
2010-10-21
GOŚR/G. 6224-24/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzań wodnych w postaci zbiorników wodnych w Leśnictwie Mikołeska
2010-10-21
GośR/G. 6224-24/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenia wodnoprawne w ramach wykonania urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych roztopowych z chodnika i drogi powiatowej w Świętoszowicach /gm. Zbrosławice/
2010-09-23
VOŚR/G. 6223-2/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów kanalizacji) oraz na wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych i wód opadowych i roztopowych w Szałszy /gm. Zbrosławice/
2010-10-11
GOŚR/G. 6223-66/10
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do cieku Stoła wód opadowych i roztopowych i ścieków przemysłowych
2010-10-28
GOŚR/G. 6223-73/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do Rowu Swierklanieckiego w km 3+195 - rowu paskowego Zbiornika Kozłowa Góra wód opadowych i roztopowych z ściekami przemysłowymi
2010-11-18
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Rokitnickiego (w km 5+905) oczyszczonych w oczyszczalni w Zabrzu-Mikulczycach
2010-10-20
VOŚR/G. 6223-12/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Stoła (w km 14+800) oczyszczonych w oczyszczalni Leśna w Tarnowskich Górach
2010-11-29
GOŚR/G. 6223-76/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urządzenia wodnego (studni)
2010-12-10
GOŚR/G. 6223-77/10
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (studni)
2010-12-10
VOŚR/G. 6224-2/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o zmianę decyzji
zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Księży Las
2010-12-15
gośr/G. 6223-78/10
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
poprowadzenie kanalizacji prze wody rzeki Mała Panew (w km 81+690) w Potępie
2010-12-17
GOŚR/G.6224-26/10
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie prze wody rzeki Mała Panew (w km 81+690) kanalizacji w Potępie
2010-12-17
VOŚR/G. 6224-1/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) i wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Pyrzowicach
2011-01-12
VOŚR/G. 6223-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Pyrzowicach
2011-01-12
VOŚR/G. 6223-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urządzenia wodnego (systemu rozsączania AZURA) i wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Ziemięcicach
2010-10-21
VOŚR/G. 6223-1/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających subs. szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z ręcznej myjni samochodowej w Radzionkowie
2011-01-13
VOŚR/G. 6223-5/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.