Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 263324
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
46/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zezwolenie dla Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie, na usunięcie łącznie 3 drzew, w tym 2...
2023-03-23
OŚ.6131.1.5.2023.MU
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
Aktualizacja danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej SWN0002 zlokalizowanej w miejscowości Świnoujście przy ul. Bolesława Chrobrego 33. Na podstawie...
2023-05-27
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów
Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Ludzi Morza 30
2023-01-27
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 drzew na działce nr 258/2 obręb 0012 miasto Drawsko Pomorskie
udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 drzew na działce nr 258/2 obręb 0012 miasto Drawsko Pomorskie

OS-II.613.21.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2023 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa zakładu produkcji kruszyw naturalnych pochodzenia morskiego z innowacyjną mobilną linią produkcyjną, recyklingiem wody technologicznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

WOS.6220.8.13.2022.BZ
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
budowa zakładu produkcji kruszyw naturalnych pochodzenia morskiego z innowacyjną mobilną linią produkcyjną, recyklingiem wody technologicznej i wykorzystaniem odnawialnych

nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 80 drzew gatunku sosna zwyczajna rosnących na nieruchomości oznaczonej numerem geod. 18 zlokalizowanej w miejscowości Mrzeżyno, w obrębie...

GNRiOŚ.6131.27.2023
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 80 drzew gatunku sosna zwyczajna rosnących na nieruchomości oznaczonej numerem geod. 18 zlokalizowanej w miejscowości Mrzeżyno, w obrębie...
2023-02-13
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2023 decyzje
inne
decyzja
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr...

GNRiOŚ.6220.27.2022
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2023 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny...

OŚiGW.6220.16.2023
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2023 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do realizacji przedsięwzięcia pn:„Zmiana sposobu użytkowania z użytków rolnych na...

OŚiGW.6220.16.2023
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2023 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.16.2023
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
wniosek w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Zmiana sposobu użytkowania z użytków rolnych na użytek leśny działek nr 98 i...
2023-05-02
OŚiGW.6220.16.2023
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2023 inne wnioski
inne
wniosek
o wydanie uzgodnień projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu drogi publicznej - nr 152

OŚiGW.6131.25.20223
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie 7 drzew na działce nr 17/17 obręb 0002 miasta Czaplinek
wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie 7 drzew na działce nr 17/17 obręb 0002 miasta Czaplinek
2023-05-24
GKO.6131.4.12.2023.ESz
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 112 obręb Pławno gmina Czaplinek
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 112 obręb Pławno gmina Czaplinek
2023-05-24
GKO.6131.4.13.2023.ESz
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie 3 drzew na działce nr 125 obręb Pławno gmina Czaplinek
wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie 3 drzew na działce nr 125 obręb Pławno gmina Czaplinek
2023-04-24
GKO.6131.4.14.2023.ESz
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 17/16 obręb 0002 miasta Czaplinek
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 17/16 obręb 0002 miasta Czaplinek
2023-05-24
GKO.6131.4.11.2023.ESz
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 369/2 obręb Suliszewo gmina Drawsko Pomorskie
udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 369/2 obręb Suliszewo gmina Drawsko Pomorskie

OS-II.613.54.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 369/2 obręb Suliszewo gmina Drawsko Pomorskie
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 369/2 obręb Suliszewo gmina Drawsko Pomorskie
2023-05-05
ROŚ.6131.1.24.2023.ICH
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usuniecie 6 drzew na działce nr 17 obręb Motarzewo oraz 1 drzewa na działce nr 76 obręb Machliny w gminie Czaplinek
udzielenie zezwolenia na usuniecie 6 drzew na działce nr 17 obręb Motarzewo oraz 1 drzewa na działce nr 76 obręb Machliny w gminie Czaplinek

OS-II.613.52.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 4/2 obręb 0017 miasta Drawsko Pomorskie
udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 4/2 obręb 0017 miasta Drawsko Pomorskie

OS-II.613.39.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 589/4 obręb 0003 miasta Czaplinek
udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 589/4 obręb 0003 miasta Czaplinek

OS-II.613.38.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działce nr 194/2 obręb Machliny gmina Czaplinek
udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działce nr 194/2 obręb Machliny gmina Czaplinek

OS-II.613.53.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 18/23, obręb ewidencyjny Police Nr 16

OS.6131.18.2023.JJ/MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek
wniosek w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Przebudowa linii napowietrznej Wn -110 KV energetyki zawodowej ENEA OPERATOR Sp. z...
2023-05-22
OŚiGW.6220.18.2023
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzewa
Wniosek na wycinkę drzewa rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2085/9, obręb ewidencyjny Police Nr 16
2023-05-22
OŚ.6131.63.2023.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa z gatunku klon z dzialki nr 135, obręb Mokre stanowiącej pas drogi wojewódzkiej Nr 206
2022-03-31
RK.6131.82.2022
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 6 szt. drzew z gatunku wierzba z działki numer 50, obręb 1 miasta Sianów
2022-03-31
RK.6131.81.2022
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru uusnięcia12 szt. drzew z gatunku tuja i 1 szt. drzewa z gatunku jodła działki numer 233/12, obręb Szczeglino
2022-03-28
RK.6131.79.2022
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.