Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274091
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
72/2017 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/15
Projekt: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/15. Zmiana dotyczy § 3 ust. 3 pkt 1 i § 6 ust. 3 oraz ust. 5 części...
2017-12-29
6722.000001.2017
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
"Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 34/1 w obrębie Wielki Klincz"
2024-01-29
OS.6220.6.2024
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej bezdotykowej wyposażonej w separator koalescencyjny do oczyszczania ścieków,...
2021-02-24
PB-RUB.6730.16.2021
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Budowa budynku mieszkalnego w Kocudzy Drugiej
2015-11-18
PO.6730.25.2015
lubelskie / janowski / Dzwola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2022 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków
Ogłoszenie/Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków - Etap II

UiA.6721.001.2017
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2021 postanowienia
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim
Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy - obszaru oznaczonego symbolem MP/11.
2021-12-27
UR.6722.000003.2019
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2017 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żyzna_południe" w Płocku
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żyzna_południe" w Płocku

WRM-III-ZP.6721.1.2015.AF
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2017 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żyzna_południe" w Płocku
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żyzna_południe" w Płocku

WRM-III-ZP.6721.1.2015.AF
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
412/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Podsumowanie na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie do przyjętego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Dokument zawiera: uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, , informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w...

WRM-III-ZP.6721.1.2016.AD
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
305/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Podsumowanie na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie do przyjętego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Dokument zawiera: uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, , informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w...

WRM-III-ZP.6721.3.2016.DJ
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
304/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Podsumowanie na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie do przyjętego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Dokument zawiera: uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, , informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w...

WRM-III-ZP.6721.4.2016.PG
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2017 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Płocku

WUB.I.7321/2/2010-2011, WRM-III-ZP.6721.5.2016.AF
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2017 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Płocku

WUB.I.7321/2/2010-2011, WRM-III-ZP.6721.5.2016.AF
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
278/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Płocku

WUB.I.7321/2/2010-2011, WRM-III-ZP.6721.5.2016.AF
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Płocku

WUB.I.7321/2/2010-2011, WRM-III-ZP.6721.5.2016.AF
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
280/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Płocku
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Płocku

WUB.I.7321/2/2010-2011, WRM-III-ZP.6721.5.2016.AF
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Podsumowanie na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie do przyjętego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Dokument zawiera: uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, , informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia zawarte w...

WUB.I.7321/2/2010-2011, WRM-III-ZP.6721.5.2016.AF
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
582/2017 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "„Dokumentacja projektowa...
2017-08-07
ZEC.6220.25.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
380/2017 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja orzekająca ograniczyć bez odszkodowania, na wniosek strony, pozwolenie gazów i pyłów do powietrza
z instalacji energetycznego spalania paliw o całkowitej mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie wynoszącej 36,2 MW, zlokalizowanej na terenie F Elektrociepłownia Szombierki przy ul. Kosynierów 30...
2016-08-28
ZEC.6225.4.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
382/2017 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja orzekająca ograniczyć bez odszkodowania, na wniosek strony, pozwolenie gazów i pyłów do powietrza
z instalacji pralni chemicznej, eksploatowanej przez EBS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21, zlokalizowanej na terenie Centrum Handlowego M1 Bytom przy ul. Strzelców Bytomskich 96 w...
2016-09-21
ZEC.6225.5.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
instalacja radiokomunikacyjna, której moc znamionowa izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz zlokalizowana w...
2011-01-14
zachodniopomorskie / białogardzki / Białogard (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie nieruchomości położonej w Białogardzie przy ul. Połczyńskiej 59
2011-01-17
zachodniopomorskie / białogardzki / Białogard (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
424/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów
wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów
2013-07-09
śląskie / bielski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
wniosek o usunięcie 166 sztuk drzew i krzewów z pow. 11,49 ha, rosnących na działkach nr 546/5, 546/6, 546/7, 546/10 i 546/14 o łącznej pow. 11,49 ha w obrębie Radostowo gmina Jeziorany.
2015-01-12
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na działce nr 334/1 w obrębie Radostowo gmina Jeziorany.
2015-01-13
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 50 sztuk drzew i krzewów z pow. 0,3 ha, rosnących na działce nr 29 w obrębie Wólka Szlachecka gmina Jeziorany.
2015-02-06
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 147 sztuk drzew i krzewów z pow. 0,5 ha, rosnących na działce nr 147/1 w obrębie Zerbuń gmina Jeziorany.
2015-02-09
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 3 sztuk drzew i krzewów z pow. 20 m2, rosnących na działce nr 275/2 w obrębie Radostowo gmina Jeziorany.
2015-02-09
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 55 sztuk drzew i krzewów z pow. 20000 m2, rosnących na działce nr 117/1 w obrębie Jeziorany - Kolonie gmina Jeziorany.
2015-02-10
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na działce nr 223 w obrębie miast Jeziorany gmina Jeziorany.
2015-02-10
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.