Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2850
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
306/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew .
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. olcha-3 szt., drzewa gat. topola-1 szt. rosnących na działce nr 1380 w m. Kobylniki.
2015-10-22
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami wytworzonymi w Aptece PZF "Cefarm-Kielce" S.A. przy Pl. Solnym 42 w Wiślicy, 28-160 Wiślica.
2011-04-01
BS-19A/11
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,6 ha...
2019-09-06
DOŚU.PV_Górki.JW.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji RLO.6221.34.2011
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - węzeł sieci Exatel WIŚLICA_MASZT zlokalizowany na wieży kratownicowej Wiślica ul. Rynek 1 gm. Wiślica.
2011-07-11
EX/BZK/5595/11/MW
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2014 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Postanowienie
Postanowienie zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola rosnących na działce nr 9/5 w m. Górki, do czasu rozstrzygnięcia przez RDOŚ w Kielcach ,...

G,.K.III.6131.165.2013
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. wierzba 2 szt. rosnących na działce nr 161 w m. Koniecmosty.

G. K.III.6131.13.2013
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2012 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
Postanowienie przekazania wg. właściwości dot. wycinki drzew.
Postanowienie przekazania wg. właściwości wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. kasztanowiec zwyczajny- 3 szt., 3 szt. drzew gatunku jesion i 1 szt. drzewa gatunku...

G.K..6131.76.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. robinia biała- 2 szt. rosnących na działce o nr ewid.233 w m. Skorocice.

G.K..III.6131.53.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
232/2015 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zawiadomienie .
Zawiadomienie o wizji lokalnej w sprawie usunięcia przez Pana Okaza drzew i gałęzi gat. orzech, robinia biała rosnących na działce nr 856 w m. Jurków.

G.K.6131.IIII.111.2015
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
247/2015 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo.
Pismo j w sprawie usunięcia gałęzi drzew gat. orzech włoski, robinia biała rosnących na działce nr 856 w m. Jurków.

G.K.6131.IIII.111.2015
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzjaw sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wierzba -1 szt.2 szt. drzew gat. topola rosnących na działce nr 204/1 w m. Ostrów oraz 1 szt. drzewa gat. topola rosnącego na...

G.K.II.6131.107.2013
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
386/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola- 1 szt. rosnącego na działce nr 275/1 w m. Ostrów.

G.K.II.6131.144.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. klon- 5 szt. oraz 8 szt. drzew gatunku robinia biała; 2 szt. drzew gatunku kasztanowiec rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej...

G.K.II.6131.170.2013
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola -3 szt.rosnących na działce nr 520 w m. Gorysławice.

G.K.II.6131.177.2013
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola-2szt. rosnących na działce nr 162 w m. Koniecmosty.

G.K.II.6131.20a.2014
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. jesion- 2 szt; 1 szt. drzewa gatunku wierzba rosnących na działce nr 179 w m. Skotniki Dolne.

G.K.II.6131.24.2013
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat.jesion- 2 oraz 1 szt. drzewa gat. świerk rosnących na działce nr 281/2 w m. Gorysławice.

G.K.II.6131.82.2013
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2014 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
Zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica dla MPO sp. z o.o Kraków.

G.K.II.6233.3.2014
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat.topola szara- 2szt. rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0089 TRadzanów-Kawczyce-Hołudza-Chotel Czerwony w m. Hołudza wys....

G.K.III. 6131.175.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew RLO.613.10.2012
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6szt. drzew gatunku olcha, 10szt. drzew gatunku wierzba oraz 500m2 krzewów gatunku bez czarny rosnących na działce nr 305/4 położonej w m. Hołudza...
2012-01-27
G.K.III.20.2012, G.K.III.6131.22.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk -1 szt. rosnącego na działce nr 498 w m. Chotel Czerwony, 2 szt. drzew gatunku olcha rosnących na działce nr 445 w m....

G.K.III.3131.112.2014
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. jesion -2 szt. rosnących na działce nr 755/4 w m. Łatanice.

G.K.III.613.120.2013
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
320/2012 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Wezwanie w sprawie usunięcia braków we wniosku.
Wezwanie w sprawie usunięcia braków we wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. robinia biała - 3szt. rosnących w m. Skotniki Dolne.

G.K.III.6131 119.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat. robinia biała -1 szt. rosnącego na działce nr 340 w m. Wawrowice, 2 szt. drzew gatunku wierzba rosnących na działce nr 564 w m....

G.K.III.6131. 103.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
300/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew .
decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. jesion-6 szt. rosnących na działce nr 281 w m. Wiślica.

G.K.III.6131. 144.2015
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2014 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola rosnących na działce nr 9/5 w

G.K.III.6131. 165.2013
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola -1 szt .rosnącego na działce nr 23 w m. Skorocice

G.K.III.6131. 22.2014
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. jesion-3 szt. rosnących na działce nr 789 ( er4k.2) w m. Jurków.

G.K.III.6131. 40.2014
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola - 5 szt. rosnących na działce 424 w m. Skotniki Dolne.

G.K.III.6131. 44.2014
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
272/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew.
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola- 2szt., rosnących na działce o nr ewid. 429 w m. Kobylniki.

G.K.III.6131. 88.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.