Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 136
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
8/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z...
2013-06-05
DWS/Jasło/22/2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 postanowienia
inne
postanowienie Wójta Gminy Nozdrzec znak: NZ.7331-I/3/2007/2011, w którym Wójt wyraził stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych...
postanowienie Wójta Gminy Nozdrzec znak: NZ.7331-I/3/2007/2011, w którym Wójt wyraził stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych...
2011-09-21
GEP-107/09/2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2012 postanowienia
inne
postanowienie o przedłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
postanowienie o przedłużeniu terminu ważności decyzji Wójta Gminy Nozdrzec znak: NZ.7331-I/2/2007 z dnia 17.01.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...
2012-02-03
GPPD/81/2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2016 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” realizowanego na działce nr ewidencyjny gruntów:...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” realizowanego na działce nr ewidencyjny gruntów:...
2016-03-14
IKŚR. 6220.2.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na usunięcie drzew z pasa drogowego
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
2012-06-20
IKŚR.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej
w pasie drogi powiatowej w miejscowości Wara i Izdebki rosną drzewa stważające zagrożenie bezpieczeństwa ludzi użytkowników drogi.
2011-12-09
IKŚR.6131.1.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
zezwolenie na usunięcie drzew

IKSR.6131.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wycinkę drzew
wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew z działki osoby fizycznej

IKSR.6131.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji na wycinkę drzew
zezwolenie na wycinkę drzew z pasa drogowego
2012-06-05
IKSR.6131.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej
zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej
2012-11-16
IKŚR.6131.8.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2013 postanowienia
inne
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa nowych zbiorników wyrównawczych, remoncie budynku SUW wraz z...

IKŚR.6220.1.2.2013
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2016 postanowienia
inne
Postanowienie znak IKŚR.6220.1.2015 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi...
Postanowienie znak IKŚR.6220.1.2015 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi...

IKŚR.6220.1.2015
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2016 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Barycz – Izdebki” realizowanego na działkach nr...
2015-10-26
IKŚR.6220.1.2015
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2016 postanowienia
inne
Postanowienie znak IKŚR.6220.1.2016 z dnia 22.01.2016 r. dot. odmowy wszczęcia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...
Postanowienie ws. odmowy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ przebudowie wraz z wykonaniem...
2016-01-15
IKŚR.6220.1.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek Firmy Usługowo – Handlowej Wiesław Grzebyk 36-041 Zarzecze, Siedliska 412 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu...
Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego zalegającego w dokumentowanym złożu...
2017-02-23
IKŚR.6220.1.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2017 postanowienia
inne
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:...

IKŚR.6220.1.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2017 postanowienia
inne
postanowienie w sprawie zawieszenia postepowania
postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek Firmy Usługowo – Handlowej Wiesław Grzebyk 36-041 Zarzecze, Siedliska 412, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych...

IKŚR.6220.1.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2019 decyzje
inne
decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km...
umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w...

IKŚR.6220.1.2019
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce...
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr...
2016-09-21
IKŚR.6220.10.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2016 postanowienia
inne
postanowienie odmówić wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z...
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr...
2016-09-21
IKŚR.6220.10.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2016 postanowienia
inne
postanowienie odmówić wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z...
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr...
2016-10-03
IKŚR.6220.11.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce...
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr...
2016-10-03
IKŚR.6220.11.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce...
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr...
2016-10-06
IKŚR.6220.12.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2016 postanowienia
inne
Postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych...
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr...
2016-10-06
IKŚR.6220.12.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z...
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr...
2016-10-06
IKŚR.6220.13.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2016 postanowienia
inne
Postanowienie znak IKŚR.6220.2.2016 z dnia 27.06.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi...
Postanowienie znak IKŚR.6220.2.2016 z dnia 27.06.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi...

IKŚR.6220.2.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i Wara realizowanego na działkach nr ewidencyjny gruntów 6630, 9161 w miejscowości...
2017-09-15
IKŚR.6220.2.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2017 postanowienia
inne
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 –...
2017-10-27
IKŚR.6220.2.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2017 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i...
2017-12-19
IKŚR.6220.2.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek z dnia 05.02.2018 r., i 22.02.2018 r., Powiatu Brzozowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ...
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2040R DYNÓW – JABŁONICA RUSKA W MIEJSCOWOŚCI WOŁODŹ I JABŁONICA RUSKA„
2018-02-07
IKŚR.6220.2.2018
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.