Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4674
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
75/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z terenu cmentarza przy al. Brzozowej
2011-04-13
30/ZPOP/04/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka i sosny z terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego
2012-08-24
41/FMAC/08/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 grochodrzewów i dębu z terenu cmentarza przy al. Brzozowej
2012-08-28
53/ZPOP/08/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - ul. Saperów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od...
2022-09-23
6721.3.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla terenu Dworca Kolejowego Kraszowice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla terenu Dworca Kolejowego Kraszowice wraz z podsumowaniem zgodnie z art.55 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o...
2013-02-15
6722.1.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2020 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłej trafostacji, położonego przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z...
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2020-04-24
6722.1.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2021 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ, zatwierdzony uchwałą nr XXVI/281/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 marca 2021r. i opublikowany w...
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2021-03-05
6722.1.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2022 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe, zatwierdzony uchwałą nr XLI/426/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 maja 2022 r. i opublikowany w...
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2022-05-27
6722.1.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2021 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ulicy Leśnej", zatwierdzonego uchwałą nr XXVI/282/21 z dnia 5 marca 2021r., opublikowaną w...
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2021-03-05
6722.2 2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "ulicy Leśnej" w Świdnicy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "ulicy Leśnej" w Świdnicy wraz z podsumowaniem zgodnie z art.55 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...
2013-02-15
6722.2.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach ulic Sikorskiego Podmiejskiej w Świdnicy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach ulic Sikorskiego Podmiejskiej w Świdnicy wraz z podsumowaniem zgodnie z art.55 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o...
2013-04-19
6722.3.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Zarzecze I
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Zarzecze I wraz z podsumowaniem zgodnie z art.55 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...
2013-06-07
6722.4.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
226/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 brzóz z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. H. Brodatego 52,54,56j
2012-09-14
BA-G/2099/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 świerków z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 17
2012-04-18
BA-G/875/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby i 2 klonów z terenu posesji przy ul. Wyszyńskiego 8-10-12
2011-01-28
BE-670-128-2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
230/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu i jesionu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 43 i 49
2012-09-17
BE/670/1075/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
231/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 topoli balsamicznych z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Riedla 10-16
2012-09-17
BE/670/1076/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 tamaryszków z posesji przy ul. Prądzyńskiego 159-163
2011-09-27
BE/670/1166/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu z posesji przy ul. Prądzyńskiego 37
2011-09-27
BE/670/11667/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 świerków i 2,5 m2 krzewów z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 43-45
2013-09-04
BE/670/1168/2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu z posesji przy ul. Prądzyńskiego 81
2011-09-29
BE/670/1184/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
234/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu i krzewów z posesji przy ul. Zamenhofa 40-44
2011-10-27
BE/670/1297/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 wierzb, sumaka i świerka z wielorodzinnych posesji mieszkaniowych przy ul. Prądzyńskiego 83, 103, 107, 81
2013-10-30
BE/670/1395/2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
320/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli, wierzby i 1 pnia lipy z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 2-8
2013-11-27
BE/670/1464/2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
321/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 37
2013-11-27
BE/670/1465/2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
322/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 107-111
2013-11-27
BE/670/1466/2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
323/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Wróblewskiego 57
2013-11-27
BE/670/1467/2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
324/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2,5 m2 krzewów z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 21-24
2013-11-27
BE/670/1468/2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
325/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 topoli z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 55-59
2013-11-27
BE/670/1487/2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
326/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 lip i klonu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 12-18
2013-11-27
BE/670/1488/2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.