Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
60/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywne uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2013-06-11
WOO.610.61.2013.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywne uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon
2014-08-25
WOO.610.59.2014.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2015 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Pozytywne uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota w zakresie ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na cele ochrony obszaru...
2015-12-09
WOO.610.139.2015.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywne uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (teren Belmy)
2013-09-20
WOO.610.101.2013.MD1
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2015 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic...

WOO.411.89.2015.AG
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2015 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku...

WOO.411.88.2015.AG
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie...
2013-08-12
WOO.411.82.2013.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2014 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie...

WOO.411.54.2014.MD1
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie...

WOO.411.54.2013.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie...

WOO.411.54.2013.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego...
2013-05-16
WOO.411.54.2013.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego...
2013-05-16
WOO.411.54.2013.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2014 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie...

WOO.411.53.2014.MD1
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i...

WOO.411.50.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w...

WOO.411.49.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2017 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji...
2017-03-13
WOO.411.48.2017.JR
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w...

WOO.411.47.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2017 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy...
2017-03-13
WOO.411.47.2017.JR
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i...

WOO.411.46.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w...

WOO.411.43.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2017 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w...

WOO.411.43.2017.JR
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2016 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla...

WOO.411.34.2016.AG
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2016 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w...

WOO.411.29.2016.AG
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2016 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w...

WOO.411.28.2016.AG
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w...

WOO.411.28.2013.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Białe Błota Północ” w...

WOO.411.28.2013.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie...
2013-04-02
WOO.411.28.2013.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2016 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w...

WOO.411.27.2016.AG
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2012 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie...
2012-03-02
WOO.411.23.2012.AG
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i...

WOO.411.220.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.