Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2850
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
6/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa RLO.613.6.2011
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku topola rosnącego na działce nr 424/15 położonej w miejscowości Łatanice gm. Wiślica, stanowiącej własność Gminy Wiślica.
2011-01-18
RS.-7635-172/2010/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew RLO.613.8.2011
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech drzew gatunku topola rosnących na działce nr 795/3 położonej w miejscowości Wiślica oraz dwóch drzew gatunku topola rosnących na działce...
2011-02-03
RS.-7635-16/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew RLO.613.9.2011
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku wiąz, trzech drzew gatunku lipa i jednego drzewa gatunku dąb rosnących na działce nr 1069/7 położonej w miejscowości Jurków...
2011-02-03
RS.-7635-191/2010/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew RLO.613.16.2011
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew gatunku jesion rosnących na działce nr 1595 położonej w miejscowości Jurków gm. Wiślica oraz sześć drzew gatunku jesion, jednego...
2011-02-14
RS.-7635-29/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew RLO.613.20.2011
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu drzew gatunku topola rosnących na działce nr 795/1 położonej w miejscowości Wiślica, stanowiącej własność Gminy Wiślica.
2011-02-22
RS.-7635-23/2011, RS.-7635-39/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew RLO.613.23.2011
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew gatunku topola rosnących na działce nr 971/3 położonej w miejscowości Wiślica, stanowiącej własność Gminy Wiślica.
2011-02-24
RS.-7635-40/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2011 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
Postanowienie RLO.613.24.2011
Postanowienie przekazujące wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi wewnętrznej będącej własnością Skarbu Państwa przy działce nr 63...
2011-02-25
RS.-7635-34/11
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew RLO.613.28.2011
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie siedmiu drzew gatunku topola rosnących w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr 638 położonej w miejscowości Skorocice, stanowiącej własność...
2011-03-04
RS.-7635-44/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów RLO.613.29.2011
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5szt. drzew gatunku jesion, 1szt. drzewa gatunku robinia biała, 1szt. drzewa gatunku wiąz oraz 500m2 krzewów gatunku bez czarny rosnących na działce...
2011-03-04
RS.-7635-33/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gatunku topola rosnącego na działce nr 424/15 położonej w miejscowości Łatanice, stanowiącej własność Gminy Wiślica. Przedmiotowe drzewo jest...

RLO.613.6.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie czterech drzew gatunku topola rosnących na działce nr 795/3 oraz dwóch drzew gatunku topola rosnących na działce nr 795/1 położonych w miejscowości Wiślica,...

RLO.613.8.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gatunku wiąz, trzech drzew gatunku lipa rosnących na działce nr 1069/7 położonej w miejscowości Jurków, stanowiącej własność Gminy Wiślica oraz...

RLO.613.9.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie trzech drzewa gatunku jesion rosnących na działce nr 1595 oraz sześciu drzew gatunku jesion, jednego drzewa gatunku wiąz i jednego drzewa gatunku klon rosnących na...

RLO.613.16.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie pięciu drzew gatunku topola rosnących na działce nr 795/1 położonej w miejscowości Wiślica, stanowiącej własność Gminy Wiślica. Pod warunkiem nasadzenia 5szt....

RLO.613.20.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie trzech drzew gatunku topola rosnących na działce nr 971/3 położonej w miejscowości Wiślica, stanowiącej własność Gminy Wiślica. Pod warunkiem nasadzenia 3szt....

RLO.613.23.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwolenie na usunięcie pięciu drzewa gatunku jesion, jednego drzewa gatunku robinia biała, jednego drzewa gatunku wiąz oraz 500m2 powierzchni krzewów gatunku bez czarny rosnących na działce...

RLO.613.29.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew RLO.613.36.2011
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku jesion rosnących w pasie drogowym drogi wewnętrznej gminnej na działce nr 375 położonej w miejscowości Kobylniki, stanowiącej...
2011-03-22
RS.-7635-51/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie dwóch drzew gatunku jesion rosnących na działce nr 375 położonej w miejscowości Kobylniki, stanowiącej własność Gminy Wiślica. Przedmiotowe drzewa rosną blisko...

RLO.613.36.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gm. Wiślica, przez SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH w Wiślicy...
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gm. Wiślica
2011-02-16
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
ochrona wód
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na...
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiślica

nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wycięcie drzewa
wniosek o wycięcie drzewa-wierzba 1 szt.,rosnącego na działce nr ewid. 437 w m. Wiślica
2011-02-28
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
Postanowienie wg właściwości dot. wycinki drzewa
Postanowienie przekazania wg właściwości wniosku o wycinkę drzewa gatunku wierzba - 1 szt. rosnącego na działce nr ewid. 437 w m. Wiślica, do rozpatrzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora...
2011-03-03
RS. 6131.1.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
postanowienie
postanowienie przekazania do rozpatrzenia wniosku o wycinkę drzewa-gatunku wierzba-1szt, rosnącego na działce nr ewid. 437 w m. Wiślica, przez Urząd Gminy w Wiślicy
2011-03-28
IN-CM.5134.1072.1.2011.A
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa
decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzewa gatunku wierzba-1szt. rosnącej na działce nr ewid.437 w m. Wiślica
2011-04-05
RS. 6131.1.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wycięcie drzew
wniosek o wycięcie drzew gat. topola biała -4 szt., rosnących na działce nr ewid. 408 w miejscowości Kobylniki
2011-03-04
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja w sprawie wycinki drzew
decyzja w sprawie wycinki drzew gat. topola biała -4szt., rosnących na działce nr ewid. 408 w m. Kobylniki

nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek w sprawie wycinki drzewa
wniosek w sprawie wycinki drzewa gat. jesion-1 szt., rosnącego na działce nr ewid 173 w m. Kobylniki
2011-03-04
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja w sprawie wycinki drzewa
decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat.jesion -1 szt., rosnącego na działce nr ewid. 173 w m. Kobylniki
2011-03-04
RS.6131.4.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek w sprawie wycinki drzewa
wniosek w sprawie wycinki drzewa gatunku wierzba-1szt., rosnącego na działce nr ewid.238 w m.Kobylniki
2011-04-20
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja w sprawie wycinki drzewa gatunku wierzba-1 szt. , rosnącego na działce nr ewid. 238 w m. Kobylniki
2011-05-05
RS.6131.20.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.