Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 253835
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
37/2022 inne dokumenty
inne
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOŚ.6220.10.2021.2022 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...
Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gombrowicza w Gnieźnie na terenie działek o nr ewid. 1/26, 1/27, 1/28 ark. 57. Termin udostępnienia treści powyższej decyzji w...

WOŚ.6220.10.2021.2022
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2022 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOŚ.6220.10.2021.2022 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego...
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gombrowicza w Gnieźnie na terenie działek o nr ewid. 1/26, 1/27, 1/28 ark. 57.

WOŚ.6220.10.2021.2022
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 25 szt. drzew gat. robinia akacjowa rosnących w miejscowości Wieruszew, gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 25 szt. drzew gat. robinia akacjowa rosnących na działce o nr ewidencyjnym 23, obręb geodezyjny Wieruszew, m. Wieruszew, gmina Kazimierz Biskupi
2022-06-29
OŚR.6131.1.32.2022
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2022 postanowienia
ochrona powierzchni ziemi
Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji istniejącej instalacji kompostowania i...

BŚK.6220.6.2020
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2022 decyzje
inne
Decyzja nr 63/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w m. Laszczki, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.21.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 19 szt. drzew rosnących w miejscowości Kazimierz Biskupi, Gmina Kazimierz Biskupi
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew gat. białodrzew (topola biała) - 12 szt., sosna zwyczajna - 5 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt., rosnących na działce o nr ewidencyjnym...
2022-07-04
OŚR.6131.1.33.2022
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2022 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: Poszerzenie działalności stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w Pruchnej przy ulicy Spółdzielczej 8, o zbieranie...

OŚR.6220.2.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew gat. robinia akacjowa rosnących w miejscowości Wieruszew, gmina Kazimierz Biskupi
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew gat. robinia akacjowa rosnących na działce o nr ewidencyjnym 23, obręb geodezyjny Wieruszew, m. Wieruszew, gmina Kazimierz Biskupi
2022-06-29
OŚR.6131.1.32.2022
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Jasnej 2, dz. nr 46 w Lesznie
2022-06-20
OS.6131.161.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. płk. Władysława Wiecierzyńskiego 11, dz. nr 48 w Lesznie
2022-06-21
OS.6131.166.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Wierzbowej 34, dz. nr 96 w Lesznie.
2022-07-04
OS.6131.173.2022
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2022 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW i niezbędnej infrastruktury technicznej na...

RG.6220.7.2022
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2022 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
uzupełnienia do głównego raportu oos (z dnia 18.03.2022 r oraz 15.04.2022 r.)
Wykonanie urządzeń wodnych – jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk” po uzupełnieniach...
2022-03-18
nie dotyczy
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Gminie Miasta Sopotu, Wydz. Gospodarki Nieruchomościami, na usunięcie zamierającego drzewa - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 179 cm - rosnącego na terenie dz. nr 115/11 KM 32, przy ul. 3 Maja...
2022-07-05
KZ.6131.218.2022.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2022 postanowienia
inne
opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
budowa punktu zbierania surowców wtórnych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 24/3 w miejscowości Paprotnia w gminie Teresin, powiat sochaczewski (Id. działki: 142808_2.0016.24/3)
2022-07-04
WOOŚ-I.4220.957.2022.JC
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzewa
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa w pasie drogowym ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim
2022-07-04
nie dotyczy
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2022 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę
Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 202/22 z dn. 30 czerwca 2022r. dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej Mutowo o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy...

WUA-IV.6740.30.2022.KZ
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
o uzyskanie zezwolenia na usuniecie 1 drzewa z gatunku akacja o obwodzi e pnia 130 cm z terenu dz. nr 1, obręb Szedziec.
2022-07-01
OŚ.6131.125.2022
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
przez operatora PTK CENTERTEL Sp. z o.o. stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE SOPOT 1 765/2534 (3130), zlokalizowanej przy ul.Sienkiewicza 23 w Sopocie.
2011-06-27
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 drzew z rodz. topola z drogi powiatowej nr 1247O relacji Lisięcice - Królowe
2022-06-24
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2022 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzewa z dz. 237/32 w Głubczycach
2022-06-27
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości o nr ewid. 5/3 obręb 15, położonej przy ul. Sokołowskiej 163
2022-07-01
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usuniecie 3 drzew z terenu działki leżącej w obrębie Resko
2022-06-29
OŚiGW.6131.68.2022
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2022 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 146/2022
Budowa kanalizacji sanitarnej Dzbańce, dz. nr 9/6, 9/7, 9/12, 9/39, 9/41, 9/46, 9/49, 9/50, 11/8, 344/1, 344/2, Posucice, dz. nr 41, 42/2, 43, 82, 146, 263, 298, 299, 300, 302, 313, Branice, dz....
2022-07-05
AB.6740.4.20.2022
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2022 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
na działce o nr ewid. 11 obręb 115 przy ul. Brzeskiej 110 w Siedlcach

GK-ROŚ.6233.5.2022
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. jarzabów pospolitych rosnących ul. Bolesława Chrobrego w Lubaniu

OŚiGP.6131.2.41.2022
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2022 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą:
„Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ewid. 175/1 i 178, obręb Dulcza Mała, gmina Radomyśl Wielki.

OŚiGK.I.6220.1.2022
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 25 szt. drzew i 710 m2 krzewów rosnących w miejscowości Nieświastów, gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usuniecie 25 szt. drzew gat. klon jesionolistny (1szt.), robinia akacjowa (14szt.), sosna pospolita (2 szt.), topola osika (2szt.), wierzba (2szt.), topola (4szt.) oraz...
2022-06-03
OŚR.6131.1.31.2022
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 50 drzew na nieruchomości o nr geod. 3650/3 i 3650/6 przy ul. Koszarowej w Bielsku Podlaskim
2022-07-04
Gk.6131.46.2022
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 50 drzew na nieruchomości o nr geod. 3650/3 i 3650/6 przy ul. Koszarowej w Bielsku Podlaskim
2022-05-09
nie dotyczy
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.