Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246649
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
350/2021 inne dokumenty
inne
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

GPU.7320.1.2017
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2018 inne dokumenty
inne
Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dotyczące projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Ekofizjografia

GPU.7320.1.2017
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinie RDOŚ do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las
Opinia RDOŚ

GPU.7320.1.2017
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
349/2021 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych – część I
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

GPU.6722.4.2019
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
348/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych –...
Prognoza oddziaływania na środowisko

GPU.6722.4.2019
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
347/2021 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

GPU.6722.5.2018
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki o nr ewid. 161 obręb Dobieszów
2021-11-26
KI.7021.2.46.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
346/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej
Prognoza oddziaływania na środowisko

GPU.6722.5.2018
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
3 szt. drzew gat. olsza czarna z terenu działki o nr ewid. 132/2 obręb Kietlice
2021-11-26
KI.7021.2.47.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
345/2021 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – teren zabudowy usługowo-przemysłowej w rejonie ulic Sprzecznej i Mokrej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

GPU.6722.2.2020
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
344/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – teren zabudowy usługowo-przemysłowej w rejonie ulic Sprzecznej i Mokrej
Prognoza oddziaływania na środowisko

GPU.6722.2.2020
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do przetwarzania odpadów szklanych”, planowanego do realizacji na działce 312/2...
2021-04-30
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
231/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do malowania elementów wyposażenia do samochodów na terenie Zakładu...
2021-11-29
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
343/2021 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Nektarowej i Krótkiej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

GPU.6722.4.2020
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2021 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
raport o oddziaływaniu na środowisko
„Budowa dwóch wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 120/1 obręb Łajsy, gmina Pieniężno”.
2021-11-23
GK.6220.1.9.2021
warmińsko-mazurskie / braniewski / Pieniężno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
342/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Nektarowej i Krótkiej
Prognoza oddziaływania na środowisko

GPU.6722.4.2020
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2021 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew z dz. nr 58 w ob. ew. Poćkuny, gm. Sejny.

OŚRL.613.29.2021
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie - aktualizacja.
Zgłoszenie aktualizacji danych instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dz. nr 1 ob. ew. Gremzdy Polskie, gm. Krasnopol.
2021-11-25
OŚRL.6221.11.2021
podlaskie / sejneński / Krasnopol Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2021 inne dokumenty
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Opinia Sanitarna.
Opinia Sanitarna, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „Budowie zespołu elektrowni...
2021-11-24
NS.9011.1.293.2021.TŻ
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2021 inne dokumenty
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Opinia.
Opinia, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu...
2021-11-19
PO.ZZŚ.4.435.804.2021.ML.1
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2021 inne dokumenty
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Opinia.
Opinia Sanitarna, w której organ wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu...
2021-11-18
DN-NS.9011.1522.2021
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
341/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – Północny...
Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

GPU.6722.3.2021
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Wniosek o wydanie decyzji.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z...
2021-10-27
P/SON/P/pvbu1/JM/411/21
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2021 postanowienia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Postanowienie.
Postanowienie - w którym organ wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z...
2021-11-26
WOO-IV.4220.1866.2021.WR.1
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym o całkowitej obsadzie 194,35 DJP na działkach nr 37/6, 38/6 oraz 165/2 obręb Żugienie, gmina Pieniężno”
2021-11-05
GK.6220.1.12.2021
warmińsko-mazurskie / braniewski / Pieniężno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
o wydanie zezwolenie na usuniecie drzewa z rodz. sosna z dz. 1/42 w Nowych Gołuszowicach
2021-10-21
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew z dz. nr 61/2 i 60 w ob. ew. Sumowo, gm. Sejny.
2021-11-23
OŚRL.613.30.2021
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzewa z dz. 611 w Lisięcicach
2021-11-23
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
301/2021 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
zezwolenie na usuniecie drzewa gat. jałowiec pospolity z dz. 276/5 w Głubczycach

KI.6131.211.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
300/2021 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku wiąz szypułkowy z dz.199/6 w Głubczycach

KI.6131.206.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.