Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272608
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
155/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 102/2024
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 183 obręb Mianowice, gm. Damnica.

ŚR.613.43.2024.V
pomorskie / słupski / Damnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 19/2024 z dnia 21 marca 2024 r.
zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na terenie działki nr 60/20 położonej w obrębie 12. miasta Słupska - za nasadzenia zastępcze w ilości 9 szt. drzew na terenie ww. działki

GKiOŚ.RGK.6131.19.2024.KR
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew
z gatunku brzoza brodawkowata szt. 36 oraz 2 drzew z gatunku sosna zwyczajna rosnących na działkach nr ewid. 132/2 (36 szt.) oraz 134/2 (2 szt.) w obrębie Partynia.

OŚiGK.6131.10.1.2024
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 14/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 120/2, położonej w obrębie 9. miasta Słupska przy alei 3 Maja w Słupsku bez rekompensaty.

GKiOŚ.RGK.6131.14.2024.KR
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 30/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r.
zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 426/3 położonej w obrębie 9. miasta Słupska przy ulicy Banacha 1 i 3 oraz Sobieskiego 7 w Słupsku za nasadzenia...

GKiOŚ.RGK.6131.30.2024.KR
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 15/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku
zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenie działki nr 43/6 położonej w obrębie 7. miasta Słupska, przy ulicy Jana Sobieskiego za nasadzenia zastępcze - 8 szt. drzew.

GKiOŚ.RGK.6131.15.2024.KR
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2024 decyzje
inne
decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane z dnia 9.09.2021 r. znak: GK-ROŚ.6223.9.2021 (tekst jednolity)
na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej w Siedlcach ul. Stefana Starzyńskiego 7, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. ul....

GK-ROŚ.6223.2.2024
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2024 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie - obwieszczenie znak: WGK-II.6220.1.3.2023.2024 z 16 kwietnia 2024 r.
Zawiadomienie - obwieszczenie informujące strony o przebiegu prowadzonego postępowania w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn....

WGK-II.6220.1.3.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz...
2024-04-08
nie dotyczy
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
gat.: dąb szypułkowy – 1 szt., rosnącego na działce o nr ew. 1507 położonej na terenie obrębu ew.: Pysznica, gmina Pysznica.
2024-03-29
ZK.6131.25.2024
podkarpackie / stalowowolski / Pysznica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 15/2024 w sprawie usunięcia drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity o obwodzie pnia: 90 cm i odmawiająca usuniecia drzewa gat. świerk pospolity o obwodzie pnia: 98 cm. Drzewa rosną na dz. nr ew....

WGK-II.6131.1.15.2024
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 16/2024 w sprawie usunięcia drzewa.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity o obw. pnia: 103 cm z dz. 10/2, obr. 7, ark. 90 przy ul Andrzeja Dybalskiego 3 w Inowrocławiu.

WGK-II.6131.1.16.2024
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 17/2024 - umarząjca.
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia drzewa gat. wierzba płacząca rosnącego na dz. nr ew. 1/75, arkusz 291, obr. 2 przy ul. St. Wachowiaka w Inowrocławiu.

WGK-II.6131.1.17.2024
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
gat. klon pospolity – 1 szt., rosnącego na działce o numerze ewidencyjnym 312, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003- Centrum, znajdującego się na terenie pasa drogowego drogi publicznej,...
2024-04-05
ARK.6131.1.16.2024.BK
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2024 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW, zlokalizowanej w obrębie Wielki Podleś, Wielki klincz, Nowy Podleś, gmina Kościerzyna wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą"
2024-04-16
OS.6220.9.2023
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2024 inne dokumenty
inne
zawiadomienie o wydaniu decyzji
Budowa hali produkcyjnej zakładu prefabrykacji domów drewnianych wraz z częścią magazynową i socjalno-biurową oraz zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej
2024-04-16
OS.6220.9.2023
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2024 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 23 obręb Sławoszów
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.291.1.2024
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2024 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 22 obręb Sławoszów
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.288.1.2024
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2024 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 36 obręb Sławoszów
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.286.1.2024
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2024 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działkach o nr ewid. 27 oraz 29 obręb Sławoszów
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.285.1.1.2024
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2024 decyzje
inne
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca warunki realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia
Budowa hali produkcyjnej zakładu prefabrykacji domów drewnianych wraz z częścią magazynową i socjalno-biurową oraz zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej
2024-04-15
OS.6220.9.2023
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2024 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 79 obręb Klisino
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.233.1.2024
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzewa
Wniosek na wycinkę drzewa rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 389/28, obręb ewidencyjny Trzebież Nr 3
2024-04-26
OŚ.6131.40.2024.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zezwolenie na usuniecie 15 drzew rosnących na terenie działek o numerach ewidencyjnych 3322, 3016/127, obręb ewidencyjny Police Nr 2

OŚ.6131.119.2023.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzew
Wniosek na wycinkę 15 drzew rosnących na terenie działek o numerach ewidencyjnych 3322, 3016/127, obręb ewidencyjny Police nr 2
2023-10-05
OŚ.6131.119.2023.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
firmie Vox Active Sp. z o.o. Sp. K., ul. Gdyńska 143, 63-004 Czerwonak, na usunięcie 1 drzewa - śliwa domowa o obwodzie pnia 47 cm - rosnącego na terenie dz. nr 117/1 KM 35, przy ul. Polnej...
2024-04-11
KZ.6131.82.2024.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2024 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. ,, Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami podziemnymi (zaskórnymi) i opadowymi " planowanego na działkach o nr ewid....

GKIII.6220.1.2024
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w ilości 11 szt. rosnących na dz. nr 307/6 i 307/8 w m. Gorysławice.
2024-03-28
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2024 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Uzupełnienie braków formalnych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uzupełnienie braków formalnych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami podziemnymi (zaskórnymi) i...
2024-04-11
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku kasztanowiec pospolity rosnących na dz. nr 325 w m. Wiślica.
2024-04-10
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.