Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4337
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
5/2023 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Towarowa - Składowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w...
2023-02-17
GPA.6721.1.2021 mpzp Towarowa-Składowa
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2023 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
ponowne OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Świdnica – Zarzecze II” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla...
2023-02-10
GPA.6721.2.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2023 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica – Zarzecze II”.
2023-01-17
GPA.6721.2.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja nr 83 w sprawie naruszenia stosunków wodnych
Decyzja nr 83 w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działkach przy ul. Cisowej w Świebodzicach

BOŚ.6331.1.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja nr 82 w sprawie naruszenia stosunków wodnych
Decyzja nr 82 w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działkach przy ul. Wysokiej w Świebodzicach

BOŚ.6331.2.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 81/2022
Zezwolenie na usunięcie dwóch klonów zwyczajnych z posesji przy ul. Zielonej w Świdnicy.

BOŚ.6131.114.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch klonów zwyczajnych z posesji przy ul. Zielonej w Świdnicy.

BOŚ.6131.114.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 80/2022
Zezwolenie na usunięcie trzy-pniowego żywotnika z terenu cmentarza Parafialnego przy Al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.130.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzy-pniowego żywotnika z terenu cmentarza Parafialnego przy Al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.130.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 79/2022
Zezwolenie na usunięcie obumarłego dębu z terenu nowej części Cmentarza Parafialnego przy Al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.129.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłego dębu z terenu nowej części Cmentarza Parafialnego przy Al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.129.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 78/2022
Zezwolenie na usunięcie: sosny z ogródka działkowego ROD Irys przy ul. Podmiejskiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.122.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie: sosny z ogródka działkowego ROD Irys przy ul. Podmiejskiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.122.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 76/2022
Zezwolenie na usunięcie:jodły i świerka z ogródka działkowego ROD im. Ks. Bolko przy ul. Deszczowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.124.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie:jodły i świerka z ogródka działkowego ROD im. Ks. Bolko przy ul. Deszczowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.124.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 75/2022
Zezwolenie na usunięcie:dwupniowej wierzby białej z posesji przy ul. Bystrzyckiej 34 w Świdnicy.

BOŚ.6131.125.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie:dwupniowej wierzby białej z posesji przy ul. Bystrzyckiej 34 w Świdnicy.

BOŚ.6131.125.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 74/2022
Zezwolenie na usunięcie 3 obumarłych jarzębów pospolitych oraz topoli osiki w Świdnicy.

BOŚ.6131.120.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie: 3 obumarłych jarzębów pospolitych oraz topoli osiki z posesji przy ul. Bystrzyckiej 34 w Świdnicy.

BOŚ.6131.120.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 73/2022
Zezwolenie na usunięcie sumaka oraz jesionu z posesji przy ul. Głowackiego 15-17-19 w Świdnicy.

BOŚ.6131.118.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie sumaka oraz jesionu z posesji przy ul. Głowackiego 15-17-19 w Świdnicy.

BOŚ.6131.118.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 72/2022
zezwolenie na usunięcie obumierającego dębu z posesji przy ul. Parkowej 22-22A w Świdnicy.

BOŚ.6131.115.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 72/2022
Zezwolenie na usunięcie obumierającego dębu z posesji przy ul. Parkowej 22-22A w Świdnicy.

BOŚ.6131.115.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumierającego dębu z posesji przy ul. Parkowej 22-22A w Świdnicy.

BOŚ.6131.115.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłego jarzębu z posesji przy ul. Dąbrowskiego 93-95-97 w Świdnicy.

BOŚ.6131.121.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 71/2022
Zezwolenie na usunięcie obumarłego jarzębu z posesji przy ul. Dąbrowskiego 93-95-97 w Świdnicy.

BOŚ.6131.121.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2023 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2023-01-17
WGO.6233.1.24.2023
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2022 decyzje
inne
decyzja o warunkach zabudowy
Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „ Przebudowa i rozbudowa stacji paliw o dwie wiaty z wysepkami, dystrybutorami, infrastrukturą techniczną w Świdnicy przy ul. Towarowej ( dz....
2021-10-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów I” w Świdnicy. Ponadto zawiadamiam o...
2022-10-25
GPA.6721.1.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2022 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2022-10-27
WGO.6233.23.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.