Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 825
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
2/2019 inne wnioski
inne
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowie trzech budynków usługowych oraz budynku gospodarczego wraz z pełną...
Zawiadomienie w sprawie zebranych dowodów

OŚ.6220.4.2018
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2018 inne dokumenty
inne
Opinia Nr 47/NZ/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie trzech budynków usługowych oraz budynku...
Dla przedsięwzięcie przedsięwzięcia polegającego na "Budowie trzech budynków usługowych oraz budynku gospodarczego wraz z pełną infrastrukturą" na działce nr ewidencyjny 128,...
2018-12-19
NZ.4461.33.2018
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2018 inne dokumenty
inne
Opina Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dot. inwestycji polegającej na " Budowie trzech budynków usługowych wraz z budynkiem gospodarczym wraz z pełną...
Planowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na...
2018-12-17
WOOŚ.4220.376.2018
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2018 inne dokumenty
inne
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie trzech budynków...
Budowie trzech budynków usługowych oraz budynku gospodarczego wraz z pełną infrastrukturą

OŚ.6220.4.2018
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa 3 budynków usługowych oraz budynku gospodarczego wraz z pełną...
Budowa 3 budynków usługowych oraz budynku gospodarczego wraz z pełną infrastrukturą
2018-12-07
OŚ.6220.4.2018
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hotelu*** wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Białowieży" na działce nr...
Budowa hotelu*** wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Białowieży

OŚ.6220.11.2017
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hotelu*** wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Białowieży" na działce nr...
Budowa hotelu*** wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Białowieży

OŚ.6220.11.2017
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2018 inne dokumenty
inne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego...
Budowie hotelu*** wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białowieży

OŚ.6220.11.2017
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2018 inne dokumenty
inne
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "BUDOWA HOTELU*** WRAZ Z TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURĄ W BIAŁOWIEŻY " NA DZIAŁCE NR.EWIDENCYJNY 866, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE...
"BUDOWA HOTELU*** WRAZ Z TOWARZYSZĄCA INFRASTRUKTURĄ W BIAŁOWIEŻY

OŚ.6220.11.2017
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2018 inne dokumenty
inne
Obwieszczenie - Wójt Gminy Białowieża zawiadamia, że w ramach ponownego rozpatrzenia wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...
Budowie hotelu*** wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Białowieży

OŚ.6220.11.2017
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2018 decyzje
inne
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz budynku gospodarczego...
Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz budynku gospodarczego wraz z pełną infrastrukturą

OŚ.6220.1.2018
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2018 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na...
Budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz budynku gospodarczego wraz z pełną infrastrukturą

OŚ.6220.1.2018
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2018 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz budynku...
Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz budynku gospodarczego wraz z pełną infrastrukturą

OŚ.6220.1.2018
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2018 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...
Budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz budynku gospodarczego wraz z pełną infrastrukturą

OŚ.6220.1.2018
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji ooś
wniosek o wydanie decyzji ooś dla budowy hotelu*** w Białowieży na działce nr 866 obr. Zastawa-Krzyże, gm. Białowieża.
2017-11-08
OŚ.6220.11.2017
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz budynku gospodarczego wraz z pełną infrastrukturą
2018-03-02
OŚ.6220.1.2018
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2018 projekty innych dokumentów
inne
Projekt "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża".
Projekt Studium ... określa stan istniejący, czyli diagnozę aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej Gminy Białowieża i uwarunkowań jej rozwoju oraz założonych kierunków rozwoju...
2018-08-08
PP.6720.1.2016
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża".
Celem prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża" jest identyfikacja...
2018-08-08
PP.6720.1.2016
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2017 inne dokumenty
inne
Opinia
Opinia RDOŚ wyrażająca opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na "pPrzebudowie drogi leśnej "Narewkowska" położonej w leśnictwach Teremiski i Nowe, w kierunku...
2017-12-19
WOOŚ.4240.338.2017.JC
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2017 inne dokumenty
inne
Opinia
Opinia nr 43/NZ/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi leśnej "Narewkowska" położonej w leśnictwach...
2017-11-20
NZ.4461.36.2017
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2017 inne dokumenty
inne
zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o zmianę decyzji znak ŚR. 6220.4.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi leśnej "Narewkowska"...
2017-11-14
OŚ.6220.12.2017
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2017 inne wnioski
inne
wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o zmianę decyzji znak ŚR. 6220.4.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi leśnej "Narewkowska" położonej w leśnictwach...
2017-11-10
nie dotyczy
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2018 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na budowy...
2018-01-02
WOOŚ.4240.384.2017.KA
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2017 inne dokumenty
inne
wezwanie do usunięcia braków
Wezwanie do usunięcia przez wnioskodawcę wniosku o wydanie decyzji ooś dla budowy hotelu*** wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białowieży na działce nr 866 obr. Zastawa-Krzyże, gm....
2017-12-22
NZ.4461.38.2017
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2017 inne dokumenty
inne
zawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie hotelu*** wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Białowieży"....
2017-12-14
OŚ.6220.11.2017
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2017 inne dokumenty
inne
wezwanie do usunięcia braków
Wezwanie do usunięcia przez wnioskodawcę wniosku o wydanie decyzji ooś dla budowy hotelu*** w Białowieży na działce nr 866 obr. Zastawa-Krzyże, gm. Białowieża.
2017-11-10
OŚ.6220.11.2017
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
Decyzja wydana przez Starostę Hajnowskiego, zezwalająca Gminie Białowieża na usunięcie drzew/a; 6 szt. drzew z działki nr ewid. 978, obręb Białowieża, gm. Białowieża.
2018-01-09
OS.613.98.2017.MS
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/a; 6 szt. drzew gat. świerk pospolity z działki nr ewid. gruntu 978, obręb Białowieża, gm. Białowieża, skierowany do Starostwa Powiatowego w...
2017-11-23
OŚ.6131.24.2017
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2017 decyzje
inne
decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz...
2017-12-01
WOOŚ.4260.57.2017.RD
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2017 postanowienia
ochrona powietrza
postanowienie
Postanowienie RDOŚ stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej pn.: "budowa sieci...
2017-11-06
WOOŚ.4260.57.2017.RD
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.