Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4639
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2011 decyzje
inne
decyzja nr 3/11 z dnia 10.01.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „ BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W PASIE ULIC: CZĘSTOCHOWSKIEJ, WADOWICKIEJ I...
2010-10-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
inne
decyzja nr 3/11 z dnia 10.01.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „ BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W PASIE ULIC: CZĘSTOCHOWSKIEJ, WADOWICKIEJ I...
2010-10-13
DIM.AN. 7331-2.7/10
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D ul. Bystrzycka w Świdnicy"
2011-01-17
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
projekt mpzp dla obszaru " Świdnicy-Zarzecze II"
wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą
2011-01-31
DIM.AN.7321-15/03
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka - Westerplatte - budowa dróg oraz sieci infrastruktury...
2011-01-20
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekty
Projekt aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Świdnica" oraz projekt aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami Miasta Świdnicy"
2011-02-07
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 decyzje
inne
Decyzja zmieniająca prawomocną decyzję nr 11/2009 z dnia 27.05.2009r o znaku DIM.IT.7062.D-11 /2009 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Świdnicy przez Dyrektor Departamentu Infrastruktury...
Zmiana decyzji polega na rozszerzeniu zakresu odbieranych odpadów od właścicieli nieruchomości o odpady o kodzie 20 03 01-zmieszane odpady komunalne.

nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia : Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka - Westerplatte - budowa dróg oraz sieci...
2011-02-25
DIM.Oś.6220.1.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka - Westerplatte - budowa dróg oraz sieci infrastruktury podziemnej
2011-02-28
DIM.Oś.6220.1.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Centrum Handlowe, Świdnica ul. Westerplatte 72"
2011-03-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Projekt miejsc parkingowych w kompleksie szpitala LATAWIEC" ul. Leśna
2011-04-12
RIR.7013.4.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ul. Sikorskiego” w Świdnicy w...
2011-05-02
DIM.AN.7321-2/06
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście – Północ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2011-06-03
DIM.AN. 7321 -1 / 06
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2011 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia : Projekt miejsc parkingowych w kompleksie szpitala LATAWIEC
2011-05-31
DIM.Oś.6220.4.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : Projekt miejsc parkingowych w kompleksie szpitala LATAWIECj
2011-06-01
DIM.Oś.6220.4.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą i...
2011-06-20
DIM.AN. 7321 – 1/10
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2011 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie - dla Spółki z o.o. "SIWELA" - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia :"Centrum Handlowe, Świdnica ul. Westerplatte...
2011-06-21
DIM.Oś.6220.3.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Sp. z o.o. "SIWELA" : "Centrum Handlowe, Świdnica ul. Westerplatte 72"
2011-06-22
DIM.Oś.6220.3.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie linii do odzysku odpadu PP i PE na terenie zakładu produkcyjnego firmy GRYPHON Sp. z o.o.,...
2011-07-04
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 17 sierpnia...
2011-08-08
DIM.AN. 7321 – 4/03
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2011 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie - dla Spółki z o.o. "GRYPHON" - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :"Wdrożenie innowacyjnej linii do odzysku...
2011-06-21
DIM.Oś.6220.6.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Sp. z o.o. "GRYPHON" : "Wdrożenie innowacyjnej linii do odzysku odpadu PP i PE w procesie produkcyjnym...
2011-08-08
DIM.Oś.6220.6.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zakładu AAM Poland Sp. z o.o. w Świdnicy o nowe pomieszczenia prototypowni oraz stację do...
2011-09-30
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku przy pl. Kombatantów 2 w Świdnicy"
2011-11-02
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2011 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie - dla Spółki z o.o. "AAM Poland" - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :"Rozbudowa zakładu AAM Poland Sp. z...
2011-11-03
DIM.Oś.6220.8.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Sp. z o.o. "AAM Poland" : "Rozbudowa zakładu AAM Poland Sp. z o.o. w Świdnicy o nowe pomieszczenia...
2011-11-04
DIM.Oś.6220.8.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja wnętrza bloku śródrynkowego etap I - elewacja budynków ul. Wewnętrzna nr 1, 3, 5 oraz...
2011-11-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starego Miasta - przebudowa terenu skweru przy ul....
2011-11-10
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2011 decyzje
inne
Decyzja
Umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Gminy Miasta Świdnica : "Rewaloryzacja wnętrza bloku śródrynkowego etap I -...
2011-11-24
DIM.Oś.6220.10.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2011 decyzje
inne
Decyzja
Umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Wspólnoty Mieszkaniowej : "Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku przy...
2011-11-28
DIM.Oś.6220.9.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.