Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2850
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
70/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami wytworzonymi przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Wiślicy z/s Gorysławice 112, 28-160 Wiślica.
2011-02-01
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami wytworzonymi w Aptece PZF "Cefarm-Kielce" S.A. przy Pl. Solnym 42 w Wiślicy, 28-160 Wiślica.
2011-04-01
BS-19A/11
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w Spółdzielni Usług Rolniczych w Wiślicy z/s Gorysławice 112.
2011-01-24
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2012 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami wytworzonymi w Gabinecie Stomatologicznym lek. stom. Halina Kruk-Koźmińska ul. Bat. Chłopskich 54, 28-160 Wiślica
2012-02-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
388/2012 projekty innych dokumentów
inne
Uzgodnienia z RDOŚ
Uzgodnienia z RDOŚ w Kielcach w sprawie projektu zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion- 1 szt. rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0073 T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn w m....

G.K.III.6131.146.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2016 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIŚLICA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu odnowy miejscowości dla wsi Skorocice na lata...
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu odnowy miejscowości dla wsi Skorocice na lata 2015-2020”
2016-03-22
Znak: RS. III.6220.1.3.2016
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2016 decyzje
inne
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, uchylająca zaskarżoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie...
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, uchylająca zaskarżoną w/w decyzję
2016-06-13
SKO.OŚ-60/1345/91/2016
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2019 inne dokumenty
inne
Wezwanie o uzupełnienie braków dot. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
Wezwanie o uzupełnienie braków dot. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,6 ha wraz z...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2019 inne dokumenty
inne
Pismo wraz z z poprawioną kartą informacyjną przedsięwzięcia.
Pismo wraz z poprawioną kartą informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,6 ha wraz z niezbędną infrastrukturą...
2019-10-03
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2019 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2019 inne dokumenty
inne
Pismo o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub braku takiego obowiązku .
Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub braku takiego obowiązku dla...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2019 inne dokumenty
inne
Pismo do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na...
Pismo o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub braku takiego obowiązku dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2019 inne dokumenty
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej...
2019-10-25
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2019 inne dokumenty
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na...
2019-11-12
WOO-II.4220.241.2019.PW.1
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2019 inne dokumenty
inne
Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji...
2019-11-12
KR.RZŚ.435.926.2019.JC.
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2019 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie.
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania dec. środowiskowej dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2019 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,6 ha wraz z...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2019 inne dokumenty
inne
Pismo o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub braku takiego obowiązku .
Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub braku takiego obowiązku dla...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2011 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku prowadzenia działalności w m. Gorysławice 112 gm. Wiślica. Decyzja ważna na okres do dnia 15 marca...

RLO.6230.2.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2011 zgłoszenia
ochrona powierzchni ziemi
Zgłoszenie instalacji RLO.6221.1.2011
Zgłoszenie instalacji zbiorników magazynowania paliw.
2011-02-01
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
430/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów stałych
wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów stałych na terenie gminy Wiślica
2011-09-08
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2011 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja
Decyzja w sprawie pozwolenia na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica

GK.II.6233.01.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
431/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wniosek MPO Kraków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
2012-06-25
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
432/2012 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica

nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
433/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
Zaświadczenie o wpisie do rejestru dla PWNS Almax Radom.
Odbiór odpadów stałych na terenie gminy Wiślica

GKII 6233.2.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
434/2012 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru dział. regulowanej.
Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiślica
2012-08-13
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
435/2012 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica.
2012-05-28
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
436/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wiślica dla PPHU Tamax Sędziszów

GK II 6233.4.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
437/2012 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica
2012-12-12
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.