Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2696
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
70/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami wytworzonymi przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Wiślicy z/s Gorysławice 112, 28-160 Wiślica.
2011-02-01
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami wytworzonymi w Aptece PZF "Cefarm-Kielce" S.A. przy Pl. Solnym 42 w Wiślicy, 28-160 Wiślica.
2011-04-01
BS-19A/11
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w Spółdzielni Usług Rolniczych w Wiślicy z/s Gorysławice 112.
2011-01-24
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2012 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami wytworzonymi w Gabinecie Stomatologicznym lek. stom. Halina Kruk-Koźmińska ul. Bat. Chłopskich 54, 28-160 Wiślica
2012-02-22
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
388/2012 projekty innych dokumentów
inne
Uzgodnienia z RDOŚ
Uzgodnienia z RDOŚ w Kielcach w sprawie projektu zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion- 1 szt. rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0073 T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn w m....

G.K.III.6131.146.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2016 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIŚLICA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu odnowy miejscowości dla wsi Skorocice na lata...
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu odnowy miejscowości dla wsi Skorocice na lata 2015-2020”
2016-03-22
Znak: RS. III.6220.1.3.2016
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2016 decyzje
inne
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, uchylająca zaskarżoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie...
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, uchylająca zaskarżoną w/w decyzję
2016-06-13
SKO.OŚ-60/1345/91/2016
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2019 inne dokumenty
inne
Wezwanie o uzupełnienie braków dot. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
Wezwanie o uzupełnienie braków dot. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,6 ha wraz z...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2019 inne dokumenty
inne
Pismo wraz z z poprawioną kartą informacyjną przedsięwzięcia.
Pismo wraz z poprawioną kartą informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i powierzchnią zabudowy do 1,6 ha wraz z niezbędną infrastrukturą...
2019-10-03
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2019 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy...

GKIII.6220.1.2019
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2011 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku prowadzenia działalności w m. Gorysławice 112 gm. Wiślica. Decyzja ważna na okres do dnia 15 marca...

RLO.6230.2.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2011 zgłoszenia
ochrona powierzchni ziemi
Zgłoszenie instalacji RLO.6221.1.2011
Zgłoszenie instalacji zbiorników magazynowania paliw.
2011-02-01
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
430/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów stałych
wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów stałych na terenie gminy Wiślica
2011-09-08
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2011 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja
Decyzja w sprawie pozwolenia na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica

GK.II.6233.01.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
431/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Wniosek MPO Kraków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
2012-06-25
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
432/2012 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica

nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
433/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
Zaświadczenie o wpisie do rejestru dla PWNS Almax Radom.
Odbiór odpadów stałych na terenie gminy Wiślica

GKII 6233.2.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
434/2012 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru dział. regulowanej.
Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiślica
2012-08-13
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
435/2012 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica.
2012-05-28
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
436/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wiślica dla PPHU Tamax Sędziszów

GK II 6233.4.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
437/2012 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica
2012-12-12
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
438/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
Wpis do rejestru działalności regulowanej.
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica dla ZUW Hydrosvat Solec-Zdrój.

GK II6233.5.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
439/2012 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o zmianę we wpisie do rejestru działalności regulowanej
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica dla Almax sp. z o.o. Radom
2012-12-27
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
440/2012 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana we wpisie do rejestru działalności regulowanej.
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica dla Almax sp. z o.o. Radom

GK II 6233.6.2012
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
330/2013 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica dla PGKiM sp.zo.o. Pińczów
2013-01-09
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
331/2013 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
Wpis do rejestru działalności regulowanej.
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica przez PGKiM sp. z o.o. Pińczów

GK II 6233.1.2013
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
332/2013 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica dla MPGO sp. z o. o. Kraków
2013-02-06
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
333/2013 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica dla MPGO sp. z o.o. Kraków

GK 6233.3.2013
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
334/2013 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica dla PGK iM w Staszowie.
2013-05-27
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
335/2013 rejestry
ochrona powierzchni ziemi
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej.
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wiślica dla PGKiM Staszów.

GK II 6233.4.2013
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.