Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 136
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2011 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą w miejscowości Nozdrzec, działki Nr 1648/2 i 1649/2 gmina Nozdrzec,...
2011-01-21
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zbiorników wodnych usytuowanych na niewielkim cieku na działce Nr 88 położonej w miejscowości Wołodź, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski,...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę 3-ch zbiorników wodnych położonych kaskadowo na działce Nr 88 poło\żonej w miejscowości Wołodź na terenie Leśnictwa Siedliska
2010-09-27
ZG-74-6/6/2010
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na wydobywanie kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża "Wara-Niewiska1" metoda odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,50...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na wydobywanie kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża "Wara-Niewiska1" metoda odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,50...
2009-12-14
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2011 postanowienia
inne
Postanowienie Wójta Gminy Nozdrzec znak: PPiGL.7331/3/2/10 z dnia 28.04.2011 r. wzywające wnioskodawców Wiolettę i Henryka Twardy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na...
Postanowienie Wójta Gminy Nozdrzec znak: PPiGL.7331/3/2/10 z dnia 28.04.2011 r. wzywające wnioskodawców Wiolettę i Henryka Twardy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko...
2011-01-21
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2011 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Aneks do raportu (pismo wyjaśniające) o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą w...
Aneks do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (pismo wyjaśniające) dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw płynnych i LPG z infrastruktura towarzyszącą...
2011-06-20
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2011 postanowienia
inne
Postanowienie w przedmiocie nie stwierdzania potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:...
Postanowienie w przedmiocie nie stwierdzania potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:...
2011-06-29
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy wiatrowej "Nozdrzec" wraz z infrastrukturą...
Inwestycja dotyczy budowy farmy wiatrowej "Nozdrzec" na terenie gminy Nozdrzec w obrębach Nozdrzec, Wesoła i Hłudno w powiecie brzozowskim oraz na terenie gminy Dynów obręb Łubno....
2011-07-21
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 20140R Dynów - Jabłonica w...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 20140R Dynów - Jabłonica w...
2010-10-13
KD.5540/131/2010
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "'Budowa stacji paliw płynnych i LPG z pawilonem stacji, zbiornikami paliwowymi, wiatą nad...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "'Budowa stacji paliw płynnych i LPG z pawilonem stacji, zbiornikami paliwowymi, wiatą nad...
2011-05-17
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 postanowienia
inne
postanowienie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia zakresu raportu
postanowienie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia...
2011-09-28
PPiGL.6730.2.1.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 postanowienia
inne
postanowienie Wójta Gminy Nozdrzec znak: NZ.7331-I/3/2007/2011, w którym Wójt wyraził stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych...
postanowienie Wójta Gminy Nozdrzec znak: NZ.7331-I/3/2007/2011, w którym Wójt wyraził stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych...
2011-09-21
GEP-107/09/2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz-Izdebki" na działkach Nr 6157,...
Wniosek na odbudowę drogi powiatowej Nr 1936R Barycz-Izdebki na działkach Nr 6157, 6103/1 w miejscowości Wesoła i Nr 9927/2, 2/2, 84, 149 w miejscowości Izdebki
2011-12-01
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek na usunięcie 9 sztuk drzew gatunek świerk z działki budowlanej w miejscowości Nozdrzec.
2011-01-12
OŚiDG.7635.1.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew w miejscowości Nozdrzec z działki nr ewidencyjny 2028, 2029
2011-01-12
OŚiDG. 7635.2.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew w miejscowości Nozdrzec z działki nr 2391
2011-01-31
OŚiDG.7635.3.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi powiatowej z Gminy Nozdrzec
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi powiatowej z Gminy Nozdrzec
2010-12-06
OŚiDg.6131.4.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi powiatowej z Gminy Nozdrzec
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi powiatowej z Gminy Nozdrzec
2011-04-12
OSIDG.6131.6.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi wojewódzkiej z terenu Gminy Nozdrzec
2011-06-27
OSIDG.6131.12.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Gminy Nozdrzec
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Z DZIAŁKI BUDOWLANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WESOŁA
2011-08-11
OSIDG.6131.14.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
inne
DECYZJA na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
DECYZJA na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z DZIAŁKI BUDOWLANEJ W MIEJSCOWOSCI WESOŁA NR 9794
2011-08-11
OSIDG.6131.14.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2012 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej "Nozdrzec" wraz z infrastruktura towarzyszącą zlokalizowanej na terenie gmin Nozdrzec i Dynów
Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej "Nozdrzec" wraz z infrastruktura towarzyszącą zlokalizowanej na terenie gmin Nozdrzec i Dynów
2012-01-27
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2012 postanowienia
inne
Postanowienie znak: PPiGL.6730.2.2.2011 z dnia 01.02.2012 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą obdudowa drogi...
Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą obdudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki na...

PPiGL.6730.2.202011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi leśnej Izdebki - Obarzym w miejscowości Izdebki na działkach Nr...
2012-02-29
SA-202-12-12
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2012 postanowienia
inne
postanowienie o przedłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
postanowienie o przedłużeniu terminu ważności decyzji Wójta Gminy Nozdrzec znak: NZ.7331-I/2/2007 z dnia 17.01.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...
2012-02-03
GPPD/81/2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2012 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki na działkach Nr 6157, 6103/1 w miejscowości...
2011-12-01
KD.7134.12.6.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Dostosowanie linii 110 kV Dynów – Sanok Trepcza do pracy przewodów roboczych w...
2012-03-22
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2012 decyzje
inne
Decyzja o umorzeniu postępowania.
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej Izdebki - Obarzym w miejscowości...
2012-02-29
SA-202-12/12
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2012 postanowienia
inne
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu linii 110 kV Dynów – Sanok Trepcza do pracy...
2012-03-22
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa mostu w miejscowości Wesoła w ciągu drogi powiatowej Nr 2021 Barycz...
2012-09-21
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2012 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Aneks do raportu o oddziaływaniu na srodowisko
Aneks Nr 1 do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Nozdrzec" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie...
2012-10-30
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.