Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274091
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Domaszowice
2010-11-10
OŚ.7661-2/10
opolskie / namysłowski / Domaszowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2011 decyzje
inne
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
orzeka się 1. zmienić decyzję Wójta Gminy Biłgoraj, znak; GK.7624/8/10 z dnia 17 maja 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji polegającej na...

GK7624/8/10
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na paliwo formowane na działce nr ew. 154 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej
2010-11-19
WSR.7624-1-32/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Usunięcie 6 szt. drzew z dz. nr 494/21 i 494/13 położonej w m. Sejny.
2010-11-02
OŚRL.6112-56/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Usunięcie 6 szt. drzew z pasa drogowego drogi gminnej nr 102211B położonej w msc. Kielczany, gm Sejny.
2010-11-03
OŚRL.6112-57/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie 5 szt. drzew z dz. nr 494/21 i 494/13 położonych w m. Sejny.
2010-11-10
OŚRL.6112-56/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie 6 szt. drzew z pasa drogowego drogi gminnej nr 102211B położonej w msc. Kielczany, gm Sejny.
2010-11-17
OŚRL.6112-57/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zgody na zmianę gruntu leśnego na rolny.
Zmiana gruntu leśnego na rolny o pow. 0,12 ha w na dz. nr 60 położonej w gm Sejny.
2010-11-09
OŚRL.6112-60/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 decyzje
inne
Zgoda na zmianę gruntu leśnego na rolny.
Zmiana gruntu leśnego na rolny o pow. 0,12 ha w na dz. nr 60 położonej w gm Sejny.
2010-11-22
OŚRL.6112-60/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Usunięcie 3 szt. drzew z dz. nr 34/7 położonej w msc. Karolin, gm. Giby.
2010-11-05
OŚRL.6112-58/10
podlaskie / sejneński / Giby Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie 3 szt. drzew z dz. nr 34/7 położonych w msc. Karolin, gm. Giby.
2010-11-23
OŚRL.6112-58/10
podlaskie / sejneński / Giby Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Usunięcie 10 szt. drzew z dz. nr 277/1 położonej w msc. Krasne, gm. Giby.
2010-11-10
OŚRL.6112-59/10
podlaskie / sejneński / Giby Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie 10 szt. drzew z dz. nr 277/1 położonych w msc. Krasne, gm. Giby.
2010-11-23
OŚRL.6112-59/10
podlaskie / sejneński / Giby Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Domaszowice.
2010-11-10
DH/521/10
opolskie / namysłowski / Domaszowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 decyzje
inne
Decyzja
Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości na obszarze Gminy Domaszowice.

OŚ.7661-2/10
opolskie / namysłowski / Domaszowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji vazowej ERA nr 42223 przy ul. Słowiańskiej 14, na działce nr 1577/8, obręb 4 w Gorzowie Wlkp.
2010-02-18
WSR.7624-1-6/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 decyzje
inne
Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy odmowy wydania Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji...

WSR.7624-1-6/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 decyzje
inne
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa drogi gminnej w Bieganowie dz. nr 101/16; 110 Obręb Bieganowo wraz z odprowadzeniem wód opadowych.

7624/9/2010
wielkopolskie / wrzesiński / Kołaczkowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
inne
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa drogi gminnej w Bieganowie dz. nr 108/1; 109/2; 109/12 Obręb Bieganowo wraz z odprowadzeniem wód opadowych.

7624/10/2010
wielkopolskie / wrzesiński / Kołaczkowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 decyzje
inne
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa drogi gminnej w Gorazdowie dz. nr 151, 213 Obręb Gorazdowo wraz z odwodnieniem.

7624/11/2010
wielkopolskie / wrzesiński / Kołaczkowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
inne
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Przebudowa drogi gminnej w Grabowie Królewskim wraz z rowami oprowadzającymi dz. nr 139 ark. 1; dz. nr 99/2 ark. 2 Obręb Grabowo Królewskie.

7624/12/2010
wielkopolskie / wrzesiński / Kołaczkowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podział działki
2010-11-24
nie dotyczy
podlaskie / białostocki / Gródek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Gorzów - Borek - Ciecierzyce - modernizacja lewostronnego wału...

WSR.7624-1-17/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
odpady
2010-11-19
nie dotyczy
wielkopolskie / leszczyński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2010 decyzje
inne
decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
Farma wiatrowa Bosse (kat.obiektu VIII) składająca się z: 10 turbin wiatrowych GE 2.5 XL, o wysokości wieży elektrowni 100m, średnicy śmigieł wirnika 100m, całkowitej wysokości elektrowni...

AB-7351-164/2010
podlaskie / sejneński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2010 inne wnioski
inne
wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie informacji o gospodarowaniu azbestem na terenie gminy
2010-06-02
762/38/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2010 inne wnioski
inne
wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prowadzonych prac remontowych przy posadzkach
2010-06-09
762/42/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2010 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
inne
obliczenie nadwyżki przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska
obliczenie nadwyżki przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska
2010-08-16
762/44/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla projektu pn.
Uruchomienie ciepłowni na biomasę wraz z budową i umaszynowieniem hali produkcyjnej
2010-12-02
OŚ.7624-5/10
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2010 inne wnioski
inne
zapytanie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zapytanie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Usuwania Azbestu dla MiG Ostroróg
2010-11-30
762/63/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.