Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274091
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
2/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
Wniosek o wycinkę drzewa gatunku jesion rosnącego na posesji nr 23 w Zerbuniu Gmina Jeziorany oraz jesionów rosnących na drodze gminnej w obrębie Zerbuń.
2010-11-08
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
Wniosek o wycinkę drzewa gatunku wierzba rosnącego na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 84 i 85 w obrębie Jeziorany - Kolonie Gmina Jeziorany.
2010-11-08
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek firmy Orlen Transport Spółka Akcyjna
Wydania zezwolenia na wycinkę 1 szt. świerku przy ul. Chemików 7
2010-11-19
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
Wydania zezwolenia na wycinkę 18 szt. świerków przy ul. Pedagogicznej
2010-11-22
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod gruszą"
Odmowa wydania zezwolenia na wycinkę 5 szt. brzóz z terenu przy ul. Dobrzyńskiej 107
2010-11-19
WGK.II.7635-325/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla MZGM TBS Sp. z o.o
Zezwolenie na wycinkę 2 szt. topoli z terenu przy ul. Pszczelej 2
2010-11-18
WGK.II.7635-327/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla MZGM TBS Sp. z o.o
Zezwolenie na wycinkę 8 szt. klonów z terenu przy ul. Słowackiego 2
2010-11-18
WGK.II.7635-329/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Bartłomieja
Odmowa wydania zezwolenia na wycinke 1 szt. klonu z cmentarza parafialnego przy ul. Kobylińskiego
2010-11-22
WGK.II.7635-330/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Medyczna
Zezwolenie na wycinkę 13 szt. świerków z terenu przy ul. Medycznej 1A
2010-11-19
WGK.II.7635-331/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla osoby fizycznej
Zezwolenie na wycinkę 6 szt. topoli z terenu przy ul.Parcele
2010-11-22
WGK.II.7635-332/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla MZGM TBS Sp. z o.o.
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. krzewu bzu lilaka (ok. 1 m 2 powierzchni) z terenu przy ul.Dobrowolskiego 8
2010-11-19
WGK.II.7635- 334/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Zezwolenie na wycinkę 5 szt. topoli z pasa drogowego ul.Pszczelej
2010-11-18
WGK.II.7635-343/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku
Zezwolenie na wycinkę drzew z terenu przy ul. Zubrzyckiego
2010-11-17
WGK.II.7635-348/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia 4 szt. drzew z działki nr 819 położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej 4
2010-11-10
WSR.7635-193/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Zezwolenie na wycinkę 4 szt. topoli, 1 szt. klonu z pasa drogowego ul. Góry oraz 1 szt. grabu z pasa drogowego ul. Przyszkolnej
2010-11-24
WGK.II.7635-290/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla osoby fizycznej
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. modrzewia i 3 szt. klonów z terenu przy ul. Bielskiej 36
2010-11-25
WGK.II.7635-341/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Burmistrza Miasta
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt drzew z gatunku żywotnik o obwodzie pni: 40 cm, 55 cm, 60 cm, rosnących na nieruchomości o nr 494/28, położonej przy ul. Szczerbickiej 48 w Rydułtowach.
2010-11-23
OS.AŻ.7635-000122/10
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew rosnących w Palowicach przy ul. Kolonia
2010-11-12
EiZ.7635-214/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew oraz 2,8 m2 krzewów rosnących w Bełku przy ul. Ogródki
2010-10-20
EiZ.7635-215/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla osoby fizycznej
Zezwolenie na wycinkę 3 szt. świerków z terenu przy ul.Rzecznej 33
2010-11-25
WGK.II.7635-336/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla firmy Guru Manager Limited w Dublinie - pełnomocnik Dagmara Wiśniewska
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. obumarłego jesionu z terenu przy ul. Lisiej 4
2010-11-25
WGK.II.7635-338/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 29 szt. drzew rosnących w Palowicach przy ul. Kolonia

Decyzja Nr 180/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 33 szt. drzew oraz 8 m2 krzewów rosnących w Palowicach przy ul. Gojowiec

Decyzja Nr 178/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 33 szt. drzew oraz 8 m2 krzewów rosnących w Palowicach przy ul. Gojowiec
2010-11-10
EiZ.7635-216/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew oraz 2,8 m2 krzewów rosnących w Bełku przy ul. Ogródki

Decyzja Nr 179/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja wydana dla Gminy Płock na wniosek Oddziału Eksploatacji Infrastruktury Miasta
Zmiana zezwolenia z dnia 24.05.2010 r., znak:WGK.II.7635-78/10 na wycinkę śliwy ozdobnej z terenu gminnego przy ul. Polnej, w zakresie terminu dokonania nasadzeń zastępczych
2010-11-26
WGK.II.7635-78/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Gminy Płock wydana na wniosek Oddziału Eksploatacji Infrastruktury Miasta
Zmiana zezwolenia z dnia 24.06.2010 r., znak:WGK.II.7635-140/10 na wycinkę skupin berberysu z terenu gminnego przy ul. Czwartaków, zakresie terminu dokonania nasadzeń zastępczych
2010-11-26
WGK.II.7635-140/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
Wydania zezwolenia na wycinkę drzew z terenu przy ul.Nowociechomickiej
2010-11-23
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Zezwolenie na wycinkę 8 szt. lip (w tym jedna dwupniowa) z pasa drogowego ul. Bielskiej
2010-11-29
WGK.II.7635-303/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Zezwolenie na wycinkę 14 szt. lip i 7 szt. klonów z pasa drogowego ul. Sierpeckiej
2010-11-29
WGK.II.7635-308/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.