Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2850
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
37/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gatunku topola rosnącego na działce nr 424/15 położonej w miejscowości Łatanice, stanowiącej własność Gminy Wiślica. Przedmiotowe drzewo jest...

RLO.613.6.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie czterech drzew gatunku topola rosnących na działce nr 795/3 oraz dwóch drzew gatunku topola rosnących na działce nr 795/1 położonych w miejscowości Wiślica,...

RLO.613.8.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gatunku wiąz, trzech drzew gatunku lipa rosnących na działce nr 1069/7 położonej w miejscowości Jurków, stanowiącej własność Gminy Wiślica oraz...

RLO.613.9.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie trzech drzewa gatunku jesion rosnących na działce nr 1595 oraz sześciu drzew gatunku jesion, jednego drzewa gatunku wiąz i jednego drzewa gatunku klon rosnących na...

RLO.613.16.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie pięciu drzew gatunku topola rosnących na działce nr 795/1 położonej w miejscowości Wiślica, stanowiącej własność Gminy Wiślica. Pod warunkiem nasadzenia 5szt....

RLO.613.20.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie trzech drzew gatunku topola rosnących na działce nr 971/3 położonej w miejscowości Wiślica, stanowiącej własność Gminy Wiślica. Pod warunkiem nasadzenia 3szt....

RLO.613.23.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
Zezwolenie na usunięcie pięciu drzewa gatunku jesion, jednego drzewa gatunku robinia biała, jednego drzewa gatunku wiąz oraz 500m2 powierzchni krzewów gatunku bez czarny rosnących na działce...

RLO.613.29.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie dwóch drzew gatunku jesion rosnących na działce nr 375 położonej w miejscowości Kobylniki, stanowiącej własność Gminy Wiślica. Przedmiotowe drzewa rosną blisko...

RLO.613.36.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
ochrona wód
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na...
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiślica

nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa
decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzewa gatunku wierzba-1szt. rosnącej na działce nr ewid.437 w m. Wiślica
2011-04-05
RS. 6131.1.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja w sprawie wycinki drzew
decyzja w sprawie wycinki drzew gat. topola biała -4szt., rosnących na działce nr ewid. 408 w m. Kobylniki

nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja w sprawie wycinki drzewa
decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat.jesion -1 szt., rosnącego na działce nr ewid. 173 w m. Kobylniki
2011-03-04
RS.6131.4.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja w sprawie wycinki drzewa gatunku wierzba-1 szt. , rosnącego na działce nr ewid. 238 w m. Kobylniki
2011-05-05
RS.6131.20.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wycinki drzew
Decyzja w sprawie wycinki drzew gat. olcha -7szt.,, rosnących na działce nr ewid. 6 w m. Chotel Czerwony-Zawierzbie
2011-03-28
RS.6131.18.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja w sprawie wycinki drzewa gat. świerk- 1 sztuka.
decyzja w sprawie wycinki drzewa gat. świerk- 1 szt., rosnącego na działce nr ewid. 428/9 w m. Łatanice
2011-04-20
RS.6131.24.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola- 10 szt., rosnących na działce nr ewid. 9/5 w m. Górki
2010-11-18
RS.-7635-173/2010/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola-4 szt., rosnących na działce nr ewid.743 (ark.2 ) w m. Skotniki Dolne

RS.-7635-01/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat.topola- 2szt., rosnących na działce nr ewid.449/2; jesion-1szt., robinia biała-1 szt., rosnących na działce nr ewid. 437 w m....

RS.-7635-03/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola-6 szt., rosnących na działkach 424 i 425 w m. Skotniki Dolne

RS.-7635-04/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na wycinkę dzrew
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. wierzba-2 szt., rosnących na działce nr ewid. 784/1 w m. Wiślica

RS.7635-11/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat. robinia biała- 1 szt., rosnącego na działce nr ewid.852/3 (ark.2) w m. Jurków

RS.-7635-30/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. świerk-4 szt., rosnących na działce nr ewid. 426/1 w m. Łatanice

RS.-7635-41/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola-5szt., rosnących na działce nr ewid. 1140 w m. Chotel Czerwony

RS.-7635-42/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk- 3 szt., rosnącego na działce nr ewid.854 (ark.2) w m. Jurków

RS.-7635-43/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. topola- 2szt., rosnących na działce nr ewid. 654 w m. Łatanice
2011-04-22
RS.-7635-53-1/2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2011 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku prowadzenia działalności w m. Gorysławice 112 gm. Wiślica. Decyzja ważna na okres do dnia 15 marca...

RLO.6230.2.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja w sp. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon- 1 szt., drzewa gat. robinia biała- 1 szt., drzewa gat. wiąz -1 szt., drzewa gat. lipa- 1 szt., rosnących na działce nr ewid. 487...

R.S.6131.25.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja w sp. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk-3 szt. , rosnących na działce nr ewid. 189 w m. Kobylniki

R.S.6131.26.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja w sp. wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. świerk-2 szt. , rosnących na działce nr ewid. 260 w m. Skorocice

R.S.6131.32.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu robót budowlanych mających na celu dostosowanie części budynku istniejącej hali...

RS.6220.1.08.09.2011
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.