Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 136
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
3/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew stwarzających zagrożenie powaleniem na linię elektryczną
2011-01-12
OŚiDG7635.1.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
dotyczy zezwolenia na usunięcie drzew
2011-01-12
OŚiDG 7635.2.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na usunięcie drzew
dotyczy zezwolenia na usunięcie drzewa dla osoby fizycznej
2011-01-31
OŚiDG 7635.3.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zbiorników wodnych usytuowanych na niewielkim cieku na działce Nr 88 położonej w miejscowości Wołodź, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski,...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę 3-ch zbiorników wodnych położonych kaskadowo na działce Nr 88 poło\żonej w miejscowości Wołodź na terenie Leśnictwa Siedliska
2010-09-27
ZG-74-6/6/2010
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na wydobywanie kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża "Wara-Niewiska1" metoda odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,50...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na wydobywanie kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża "Wara-Niewiska1" metoda odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,50...
2009-12-14
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 20140R Dynów - Jabłonica w...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 20140R Dynów - Jabłonica w...
2010-10-13
KD.5540/131/2010
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "'Budowa stacji paliw płynnych i LPG z pawilonem stacji, zbiornikami paliwowymi, wiatą nad...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "'Budowa stacji paliw płynnych i LPG z pawilonem stacji, zbiornikami paliwowymi, wiatą nad...
2011-05-17
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
DECYZJA na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi wojewódzkiej z terenu Gminy Nozdrzec
DECYZJA na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi wojewódzkiej z terenu Gminy Nozdrzec
2010-12-06
OSIDG.7635.12.2010
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
DECYZJA na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi Z terenu Gminy Nozdrzec
DECYZJA na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi POWIATOWEJ z terenu Gminy Nozdrzec
2011-04-12
OSIDG.6131.6.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
DECYZJA na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi wojewódzkiej z terenu Gminy Nozdrzec
DECYZJA na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi wojewódzkiej z terenu Gminy Nozdrzec
2011-06-27
OSIDG.6131.12.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
inne
DECYZJA na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
DECYZJA na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z DZIAŁKI BUDOWLANEJ W MIEJSCOWOSCI WESOŁA NR 9794
2011-08-11
OSIDG.6131.14.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2012 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki na działkach Nr 6157, 6103/1 w miejscowości...
2011-12-01
KD.7134.12.6.2011
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2012 decyzje
inne
Decyzja o umorzeniu postępowania.
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej Izdebki - Obarzym w miejscowości...
2012-02-29
SA-202-12/12
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2012 decyzje
ochrona kopalin
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwirów i piasków) z części złoża „Dąbrówka...

PPiGL.7331/3/6/2010
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2012 decyzje
inne
Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa mostu w miejscowości Wesoła w ciągu drogi powiatowej Nr 2021 Barycz – Nozdrzec w km 4 +...

IKŚR.6730.2.3.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
zezwolenie na usunięcie drzew

IKSR.6131.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na usunięcie drzew z pasa drogowego
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
2012-06-20
IKŚR.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2013 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Nozdrzec” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na...
2013-01-17
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2013 decyzje
ochrona kopalin
Decyzja o odmowie zmiany decyzji
Decyzja o odmowie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża...
2013-05-06
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2013 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa nowych zbiorników wyrównawczych, remont budynku SUW wraz z ogrodzeniem oraz sieći wody surowej...

nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2014 decyzje
ochrona wód
Decyzja o umorzeniu postepowania
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Mała elektrownia wodna Nozdrzec".

IKŚR.6730.2.4.2012
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2014 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi...
2013-06-19
IKŚR.67=220.1.1.2013
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2015 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o odmowie zmiany decyzji
Decyzja o odmowie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Wara-Niwistka 1"
2015-05-04
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2016 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Barycz – Izdebki” realizowanego na działkach nr...
2015-10-26
IKŚR.6220.1.2015
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2016 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” realizowanego na działce nr ewidencyjny gruntów:...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” realizowanego na działce nr ewidencyjny gruntów:...
2016-03-14
IKŚR. 6220.2.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2016 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej działka numer ewidencyjny 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesoła”,...
„Przebudowa drogi gminnej działka numer ewidencyjny 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesoła”, Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie.
2016-06-13
IKŚR.6220.6.2016
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2017 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska i Wołodź”
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska i Wołodź” na...
2016-09-16
nie dotyczy
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Wara-Niwistka 1”
odmowa zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (kopalina objęta prawem własności gruntowej) ze...
2017-02-07
PPiGL.7331/2/6/09
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2017 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i...
2017-12-19
IKŚR.6220.2.2017
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2018 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2040R DYNÓW – JABŁONICA RUSKA W MIEJSCOWOŚCI...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2040R DYNÓW – JABŁONICA RUSKA W MIEJSCOWOŚCI WOŁODŹ I JABŁONICA RUSKA„...
2018-06-20
IKŚR.6220.2.2018
podkarpackie / brzozowski / Nozdrzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.