Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1514
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
76/2021 inne dokumenty
inne
opinia z dnia 08.11.2021r. znak WA.ZZŚ.5.435.1.113.2021.KP o nie istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazująca na konieczności określenia w decyzji...
budowie hal magazynowo - produkcyjnych z zapleczem socjalno - biurowym, zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową i wylotem, studni, stacji uzdatniania wody, zbiorników bezodpływowych...
2021-11-15
OŚGK.6220.2.2021.MM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2021 decyzje
inne
Decyzja nr 57/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie studni wierconej o wydajności > 10,0 m3/h w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn, powiat pruszkowski (działka ew. nr 40/1 obręb 0020 w m. Wypędy).

OŚGK.6220.9.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
ochrona powietrza
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Łady w Gminie Raszyn - rejon ul. Bakaliowej
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.9.2020
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn - rejon po północnej stronie ul. Drogi...
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.10.2020
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w m. Laszczki, gm. Raszyn.
2021-09-10
OŚGK.6220.21.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Świerkowa i Jarzębinowa w m. Laszczki, gm. Raszyn.
2021-09-10
OŚGK.6220.20.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowcowej w m. Laszczki, gm. Raszyn
2021-09-10
OŚGK.6220.19.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Szczęśliwej w m. Falenty Nowe, gm. Raszyn.
2021-09-10
OŚGK.6220.18.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Bratniej w m. Laszczki, gm. Raszyn
2021-09-10
OŚGK.6220.17.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pistacjowa, Bakaliowa, Karmelowa, Migdałowa i Daktylowa w m. Łady, gm. Raszyn.
2021-09-10
OŚGK.6220.16.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej oraz tłocznej) w ul. Panoramy w m. Falenty Nowe, gm. Raszyn.
2021-09-10
OŚGK.6220.15.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo - dystrybucyjno - produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym i parkingowym...
2021-08-13
OŚGK.6220.14.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo - dystrybucyjno - produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym i parkingowym...
2021-08-13
OŚGK.6220.13.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo - dystrybucyjno - produkcyjnej z modułem biurowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi oraz wewnętrznym układem...
2021-08-13
OŚGK.6220.12.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji paliw z myjnią automatyczną oraz ręczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 420 i część 419 obręb 0018 Sękocin Stary, gm. Raszyn.
2021-08-13
OŚGK.6220.11.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2021 decyzje
inne
Decyzja nr 54/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu produkcyjno - magazynowo - usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach ew. 99, 100, 101,...

OŚGK.6220.23.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2021 inne dokumenty
inne
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak WA.ZZŚ.5.435.1.100.2021.KP o nie istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na...
budowie osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą na działkach nr ew. 222/7, 273/21, 273/22, 272/4, obręb Słomin, gmina Raszyn, powiat...
2021-07-27
OŚGK.6220.1.2021.MM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2021 postanowienia
inne
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4220.401.2021.AST.2 wyrażające opinię o nie istnieniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na...
na budowie hal magazynowo – produkcyjnych z zapleczem socjalno – biurowym, zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową i wylotem, studni, stacji uzdatniania wody, zbiorników...
2021-07-27
OŚGK.6220.2.2021.MM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - rejon ul. Zdrojowej
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.6.2020
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.5.2020
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - rejon węzła Wypędy
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.4.2020
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Gminie Raszyn -...
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.3.2020
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin Stary w Gminie Raszyn - rejon Al. Krakowskiej i ul. Sękocińskiej
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.2.2020
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Raszyn po wschodniej stronie Al. Krakowskiej - rejon ul. Szkolnej
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.1.2020
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami lokalnymi oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 273/20, 263/30, 263/29,...
2021-06-24
OŚGK.6220.10.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2021 decyzje
inne
Decyzja nr 47/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych - studni głębinowej St-1, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę na terenie działki ewidencyjnej nr...

OŚGK.6220.10.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2021 decyzje
inne
Decyzja nr 43/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach nr ew. 2, 3, 4/1,...

OŚGK.6220.1.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 - rejon ul. Godebskiego
elem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.1.2021
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na korzystaniu z instalacji do spalania paliw o mocy cieplnej powyżej 25 MW na potrzeby awaryjnego zasilania na działkach ew. nr 36/7, 37/2, 38/1, 39/1, 40/7, 41/7, 42/7, 43/7,...
2021-05-13
OŚGK.6220.9.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn - rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej...
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.1.2019.MŁ
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.