Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1658
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
137/2022 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 02.11.2022r. znak L.dz. NZ.9022.2a.4.2022.8646.415, stwierdzająca że przedstawiony raport o oddziaływaniu...
budowie centrum danych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr ew. 99, 100, 101, 102/1, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2, 109/2, 110/2, 111, 112,...
2022-11-08
OŚGK.6220.3.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2022 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej wraz z drogami wewnętrznymi, zielenią, zbiornikiem retencyjnym, sieciami i przyłączami, drobnymi...

OŚGK.6220.8.2022.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2022 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia polegającego na
budowie i eksploatacji zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą,w tym zespołami parkingów na dz. nr ew. 7/1, 7/2,...
2022-11-10
OŚGK.6220.23.2021.MM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2022 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Grudzi i ul. Willowej
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.10.2015.MŁ
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2022 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Gminie Raszyn -...
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.670.3.2020.MŁ
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2022 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna znak L.dz.NZ.9022.2a.2.2022.6145.318 stwierdzająca że przedstawiony do zaopiniowania raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony dla zamierzenia...
wskazuje rozwiązania ograniczające niekorzystny wpływ szkodliwości i uciążliwości środowiskowych tego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi
2022-08-17
OŚGK.6220.24.2021.MM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2022 postanowienia
inne
postanowienie z dnia 04.11.2022r. znak WOOŚ-I.4220.1101.2022.ACH Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinie, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny...
budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 119, obręb Falenty Nowe, gm. Raszyn.
2022-11-04
OŚGK.6220.11.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2022 inne dokumenty
inne
opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie z dnia 21.10.2022r. znak WA.ZZŚ.5.435.1.351.2022.PD, o braku konieczności przeprowadzenia oceny...
realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w postaci domów bliźniaczych jednolokalowych i domów bliźniaczych dwulokalowych wraz z miejscami postojowymi, trafostacją, zjazdem, drogą...
2022-11-02
OŚGK.6220.7.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2022 postanowienia
inne
postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowa centrum danych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr ew. 99, 100, 101, 102/1, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2, 109/2, 110/2, 111, 112,...

OŚGK.6220.3.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2022 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na: budowa centrum danych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr ew. 99, 100, 101, 102/1, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2, 109/2,...
2022-09-22
OŚGK.6220.3.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2022 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon projektowanej drogi ekspresowej...
celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.3.2017.MŁ
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2022 inne dokumenty
inne
opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody polskie z dnia 29.09.2022r. znak WA.ZZŚ.5.435.1.328.2022.PD, o braku konieczności przeprowadzenia oceny...
budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 119 obręb Falenty Nowe, gm. Raszyn.
2022-10-06
OŚGK.6220.11.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2022 inne dokumenty
inne
opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody polskie z dnia 30.09.2022r. znak WA.ZZŚ.5.435.1.306.2022.PD, o braku konieczności przeprowadzenia oceny...
budowie hal produkcyjno-magazynowej i budynku socjalno-biurowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazu i prądu oraz zewnętrzną...
2022-10-06
OŚGK.6220.5.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2022 decyzje
inne
Decyzja nr 83/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji paliw z myjnią automatyczną oraz ręczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 420 i część 419 obręb 0018 Sękocin Stary, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.11.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2022 postanowienia
inne
postanowienie z dnia 27.09.2022r. znak WOOŚ-I.4220.1220.2022.ACH Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinie, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny...
realizacji zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnej w postaci domów bliźniaczych jednolokalowych i domów bliźniaczych dwulokalowych wraz z miejscami postojowymi, trafostacją, zjazdem, drogą...
2022-09-27
OŚGK.6220.7.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2022 postanowienia
inne
postanowienie z dnia 28.09.2022r. znak WOOŚ-I.4220.1033.2022.AST.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinie, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny...
budowie HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ i BUDYNKU SOCJALNO – BIUROWEGO wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazu i prądu oraz zewnętrzną...
2022-09-28
OŚGK.6220.5.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2022 inne dokumenty
inne
uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ i BUDYNKU SOCJALNO – BIUROWEGO wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazu i prądu oraz zewnętrzną...
2022-08-19
OŚGK.6220.5.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowa hali produkcyjno-magazynowej i budynku socjalno-biurowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazu i prądu oraz zewnętrzną...
2022-06-06
OŚGK.6220.5.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2022 postanowienia
inne
postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Wójta Gminy Raszyn znak OŚGK.6220.3.2022.AD(19) z dnia 14.09.2022r. oraz postanowieniu znak OŚGK.6220.3.2022.AD(20) z...
budowie centrum danych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr ew. 99, 100, 101, 102/1, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2, 109/2, 110/2, 111, 112,...

OŚGK.6220.3.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2022 inne dokumenty
inne
opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody polskie z dnia 21.09.2022r. znak WA.ZZŚ.5.435.1.299.2022.PD, o braku konieczności przeprowadzenia oceny...
budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 271/8, 271/10, 273/6, obręb Słomin, gm. Raszyn.
2022-09-26
OŚGK.6220.4.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2022 postanowienia
inne
postanowienie Wójta Gminy Raszyn o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie centrum danych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr ew. 99, 100, 101, 102/1, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2, 109/2, 110/2, 111, 112,...

OŚGK.6220.3.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2022 postanowienia
inne
postanowienie Wójta Gminy Raszyn ws obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie centrum danych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr ew. 99, 100, 101, 102/1, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2, 109/2, 110/2, 111, 112,...

OŚGK.6220.3.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2022 decyzje
inne
Decyzja nr 68/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo - dystrybucyjno - produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym i parkingowym...

OŚGK.6220.14.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2022 decyzje
inne
Decyzja nr 75/2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastruktura techniczną i komunikacyjną przy ul. Kinetycznej w Jaworowej na dz. nr ew. 281/2,...

OŚGK.6220.25.2021.MM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2022 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 04.08.2022r. znak L.dz. NZ.9022.16.2022.6121.317, stwierdzająca o odstąpieniu od konieczności przeprowadzeni...
realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w postaci domów bliźniaczych jednolokalowych i domów bliźniaczych dwulokalowych wraz z miejscami postojowymi, trafostacją, zjazdem, drogą...
2022-08-18
OŚGK.6220.7.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 64/12, 64/5, 69/3 we wsi Laszczki, gm. Raszyn
2022-08-01
UPP.6733.13.2022.KP
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2022 inne dokumenty
inne
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak WA.ZZŚ.5.435.1.282.2022.PD o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...
budowie centrum danych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr 99, 100, 101, 102/1, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2, 109/2,...
2022-08-08
OŚGK.6220.3.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2022 postanowienia
inne
postanowienie z dnia 25.07.2022r. znak WOOŚ-I.4220.951.2022.AST Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na...
budowie centrum danych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr 99, 100, 101, 102/1, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2, 109/2,...
2022-07-25
OŚGK.6220.3.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
korekta wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie centrum danych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr 99, 100, 101, 102/1, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2, 109/2,...
2022-05-20
OŚGK.6220.3.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
korekta wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie centrum danych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr 99, 100, 101, 102/1, 103, 104, 105, 106, 107, 108/2, 109/2,...
2022-04-14
OŚGK.6220.3.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.