Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1524
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
6/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działki nr ew. 40/1 w m....

OŚGK.6220.6.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. przy Alei Krakowskiej 69, działka nr ew. 50/1 w m. Sękocin Nowy, gm. Raszyn
2018-11-27
OŚGK.6220.13.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2019 decyzje
inne
Decyzja nr 15/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie Centrum Dystrybucyjno – Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. ew. 181/6, 182/4, 183/4, 183/3, 183/8, 184/1, 184/2, 185 i 186 we wsi...

OŚGK.6220.24.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
"Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej we wsi Falenty Nowe gm. Raszyn, pow. pruszkowski na dz. ew. nr 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8,...
2018-11-22
OŚGK.6220.12.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji nr 83/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie węzła betoniarskiego na działce nr ew. 82/23 przy ul. Sokołowskiej w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.
2018-11-07
OŚGK.6220.31.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
ochrona powietrza
Projekt Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn.
Projekt.

OŚGK.272.10.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Miklaszewskiego i ul....
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2018-07-03
UPP.6721.5.2018
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022.

OŚGK.272.6.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2018 decyzje
inne
Decyzja nr 86/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu czterech hal magazynowo – biurowych H1, H2, H3, H4 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej,...

OŚGK.6220.9.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2018 decyzje
inne
Decyzja nr 83/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie węzła betoniarskiego na działce nr ew. 82/23 przy ul. Sokołowskiej w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.31.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2018 postanowienia
inne
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 18/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali z przeznaczeniem na działalność hurtową na działkach nr ew. 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 55/3, 60/16, 59/9, 58/6, 57/6, 55/19, 55/20, 53/6, 52/6, 51/11, 50/8, 49/11,...

OŚGK.6220.4.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn
na lata 2019-2022”

OŚGK.272.6.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn - rejon ul. Warszawskiej
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2018-07-03
UPP.6721.4.2017
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2018 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu czterech hal magazynowo – biurowych H1, H2, H3, H4 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej,...

OŚGK.6220.9.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2018 decyzje
inne
Decyzja nr 71/2018 ws. zmiany decyzji nr 274/2015 Wójta Gminy Raszyn z dnia 2.09.2015 r., znak: OŚGK.6220.4.2015.MM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża w obrębie działek o nr ew. 49/1, 51/1, 53 oraz 55 w miejscowości Wypędy, gmina Raszyn, powiat pruszkowski.

OŚGK.6220.40.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2018 decyzje
inne
Decyzja nr 66/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie sklepu Praktiker dla potrzeb magazynu EMPU w Jankach na działkach nr ew. 99/6, 98/6, 97/3, 96/3, 95/3, 94/3, 99/4, 98/4, 97/4, 96/4, 95/4, 94/4, 164/7 i 166/4 w m....

OŚGK.6220.39.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn - rejon Południowej Obwodnicy Warszawy -...
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2018-05-23
UPP.6721.5.2015
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu czterech hal magazynowo – biurowych H1, H2, H3, H4 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej,...
2018-06-15
OŚGK.6220.9.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2018 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie węzła betoniarskiego na działce nr ew. 82/23 przy ul. Sokołowskiej w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.31.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2018 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża w obrębie działek o nr ew. 49/1, 51/1, 53 oraz 55 w miejscowości Wypędy, gmina Raszyn, powiat pruszkowski.

OŚGK.6220.40.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2018 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie sklepu Praktiker dla potrzeb magazynu EMPU w Jankach na działkach nr ew. 99/6, 98/6, 97/3, 96/3, 95/3, 94/3, 99/4, 98/4, 97/4, 96/4, 95/4, 94/4, 164/7 i 166/4 w m....

OŚGK.6220.39.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działki nr ew. 40/1 w m....
2018-04-12
OŚGK.6220.6.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2018 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie Centrum Dystrybucyjno – Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. ew. 181/6, 182/4, 183/4, 183/3, 183/8, 184/1, 184/2, 185 i 186 we wsi...
2018-03-14
OŚGK.6220.24.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2018 decyzje
inne
Decyzja nr 18/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali z przeznaczeniem na działalność hurtową na działkach nr ew. 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 55/3, 60/16, 59/9, 58/6, 57/6, 55/19, 55/20, 53/6, 52/6, 51/11, 50/8, 49/11,...

OŚGK.6220.4.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji nr 274/2015 Wójta Gminy Raszyn z dnia 2.09.2015 r., znak: OŚGK.6220.4.2015.MM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża w obrębie działek o nr ew. 49/1, 51/1, 53 oraz 55 w miejscowości Wypędy, gmina Raszyn, powiat pruszkowski.
2017-12-05
OŚGK.6220.40.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie sklepu Praktiker dla potrzeb magazynu EMPU w Jankach na działkach nr ew. 99/6, 98/6, 97/3, 96/3, 95/3, 94/3, 99/4, 98/4, 97/4, 96/4, 95/4, 94/4, 164/7 i 166/4 w m....
2017-11-09
OŚGK.6220.39.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Dotyczy wydania decyzji na usunięcie drzewa
Świerk pospolity rosnący przy ulicy Raszyńskiej 13
2017-02-27
nie dotyczy
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2017 decyzje
inne
Decyzja nr 166/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym na działkach ew. nr 98/4, 98/5, 99/4, 99/5, 100/4, 100/5, 101/4, 101/5, 102/4 i 102/5 w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.3.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn - rejon Południowej Obwodnicy Warszawy -...
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2017 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie Centrum Dystrybucyjno – Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. ew. 181/6, 182/4, 183/4, 183/3, 183/8, 184/1, 184/2, 185 i 186 we wsi...

OŚGK.6220.24.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.