Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1361
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
23/2019 decyzje
inne
Decyzja nr 63/2019 zmieniająca decyzję nr 83/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie węzła betoniarskiego na działce nr ew. 82/23 przy ul. Sokołowskiej w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.31.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2019 decyzje
inne
Decyzja nr 55/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego na działkach nr ew. 198, 199 i 200 przy ul. Sokołowskiej w m. Puchały, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.27.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2019 decyzje
inne
Decyzja nr 62/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
„Rozbudowa istniejącego zakładu MAGA FOODS o halę produkcyjno-magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 45/42 i 45/47, 45/48, 45/56 obręb Dawidy Bankowe, gm. Raszyn”

OŚGK.6220.14.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zbiornika na ciekły azot na działce nr 45/57 w m. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.
2019-06-11
OŚGK.6220.3.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
„Rozbudowa istniejącego zakładu MAGA FOODS o halę produkcyjno-magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 45/42 i 45/47, 45/48, 45/56 obręb Dawidy Bankowe, gm. Raszyn”

OŚGK.6220.14.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. przy Alei Krakowskiej 69, działka nr ew. 50/1 w m. Sękocin Nowy, gm. Raszyn

OŚGK.6220.13.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2019 decyzje
inne
Decyzja nr 43/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej we wsi Falenty Nowe gm. Raszyn, pow. pruszkowski na dz. ew. nr 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9,...

OŚGK.6220.12.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie węzła betoniarskiego na działce nr ew. 82/23 przy ul. Sokołowskiej w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.31.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2019 wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
inne
wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - działka nr ew. 82/9 Słomin
2019-04-23
UPP.6733.11.2019.MŁ
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Korekta wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana zakresu przedsięwzięcia na
„Rozbudowa istniejącego zakładu MAGA FOODS o halę produkcyjno-magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 45/42 i 45/47, 45/48, 45/56 obręb Dawidy Bankowe, gm. Raszyn”
2019-04-03
OŚGK.6220.14.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu magazynowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 46/3, 48/4,...
2019-04-04
OŚGK.6220.2.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2019 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej we wsi Falenty Nowe gm. Raszyn, pow. pruszkowski na dz. ew. nr 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9,...

OŚGK.6220.12.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego na działkach nr ew. 198, 199 i 200 przy ul. Sokołowskiej w m. Puchały, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.27.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach nr ew. 2, 3, 4/1,...
2019-02-28
OŚGK.6220.1.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn.
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu projekt Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy.

OŚGK.272.10.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2019 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działki nr ew. 40/1 w m....
2019-02-14
OŚGK.6220.6.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu MAGA FOODS o halę produkcyjno-magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 45/42 i 45/47 obręb Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.
2018-11-15
OŚGK.6220.14.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działki nr ew. 40/1 w m....

OŚGK.6220.6.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. przy Alei Krakowskiej 69, działka nr ew. 50/1 w m. Sękocin Nowy, gm. Raszyn
2018-11-27
OŚGK.6220.13.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2019 decyzje
inne
Decyzja nr 15/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie Centrum Dystrybucyjno – Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. ew. 181/6, 182/4, 183/4, 183/3, 183/8, 184/1, 184/2, 185 i 186 we wsi...

OŚGK.6220.24.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
"Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej we wsi Falenty Nowe gm. Raszyn, pow. pruszkowski na dz. ew. nr 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8,...
2018-11-22
OŚGK.6220.12.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji nr 83/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie węzła betoniarskiego na działce nr ew. 82/23 przy ul. Sokołowskiej w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.
2018-11-07
OŚGK.6220.31.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
ochrona powietrza
Projekt Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn.
Projekt.

OŚGK.272.10.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Miklaszewskiego i ul....
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2018-07-03
UPP.6721.5.2018
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022.

OŚGK.272.6.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2018 decyzje
inne
Decyzja nr 86/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu czterech hal magazynowo – biurowych H1, H2, H3, H4 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej,...

OŚGK.6220.9.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2018 decyzje
inne
Decyzja nr 83/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie węzła betoniarskiego na działce nr ew. 82/23 przy ul. Sokołowskiej w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.31.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2018 postanowienia
inne
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 18/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali z przeznaczeniem na działalność hurtową na działkach nr ew. 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 55/3, 60/16, 59/9, 58/6, 57/6, 55/19, 55/20, 53/6, 52/6, 51/11, 50/8, 49/11,...

OŚGK.6220.4.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn
na lata 2019-2022”

OŚGK.272.6.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn - rejon ul. Warszawskiej
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2018-07-03
UPP.6721.4.2017
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.