Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5291
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
163/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew gat. dąb szypułkowy z terenu działki o nr ewid. 21/1 obręb Pielgrzymów
2020-11-02
KI.7021.2.33.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
3 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 124 obręb Ciermięcice oraz 1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 121 obręb Ciermięcice
2020-10-29
KI.7021.2.32.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Kietrza dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły z terenu działki o nr ewid. 129 obręb Nasiedle, 1 szt. drzewa gat. sosna pospolita z terenu działki o nr ewid. 239/1 obręb Kietrz oraz 1 szt. drzewa rodzaju...
2020-10-30
WOR.6131.3.27.2020.SZ
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego uchylająca na wniosek strony decyzję nr OŚ.613.86.1.2019.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. dot. wydania zezwolenia
na usunięcie 7 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 866/4 obręb Głubczyce

OŚ.613.86.2.2019.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Budowa obory dla krów zasuszonych z częściową rozbiórką istniejącej obory
2020-11-13
AB.6740.2.79.2020
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. topola mieszańcowa z terenu działki o nr ewid. 202 obręb Klisino
2020-10-16
KI.7021.2.30.2020.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
3 szt. drzew gat. sosna wejmutka z terenu działki o nr ewid. 151/2 obręb Gołuszowice
2020-10-16
KI.7021.2.31.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki o nr ewid. 161 obręb Dobieszów

OŚ.613.55.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
15 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 467/4 obręb Bliszczyce oraz 9 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 467/6 obręb Bliszczyce

OŚ.613.54.1.2020
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla Southern Windfarm Sp. z o.o.
w instalacji Parku Elektrowi Wiatrowych ZOPOWY
2020-09-21
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego umarzająca, Burmistrzowi Kietrza,
opłatę ustaloną za usunięcie 3 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 298 obręb Rozumice

OŚ.613.107.2.2015.2020
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 866/4 obręb Głubczyce

OŚ.613.53.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew gat. klon pospolity z terenu działki o nr ewid. 489/2 obręb Głubczyce

OŚ.613.52.2.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew gat. jesion wyniosły z terenu działki o nr ewid. 565 obręb Zawiszyce
2020-10-08
KI.7021.2.29.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. wierzba biała z terenu działki o nr ewid. 168/2 obręb Kozłówki

OŚ.613.51.1.2020
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu działki o nr ewid. 75 obręb Biernatów
2020-09-25
KI.7021.2.27.2020.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. sosna pospolita z terenu działki o nr ewid. 217/75 obręb Głubczyce

OŚ.613.50.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 667/60 obręb Głubczyce oraz 1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 668/35 obręb Głubczyce

OŚ.613.49.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 400/6 obręb Włodzienin

OŚ.613.48.1.2020
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. grab pospolity z terenu działki o nr ewid. 285/6 obręb Głubczyce
2020-09-22
KI.7021.2.26.2020.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
3 szt. drzew gat. jarząb pospolity z terenu działki o nr ewid. 550/6 obręb Głubczyce

OŚ.613.47.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
7 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działek o nr ewid. 396 i 394/7 obręb Raków

OŚ.613.46.1.2020
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja zmieniająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla firmy Quintessens Polska Sp. z o.o.
Nr OS.6220.1.1.2019 z dnia 28.05.2019r,
2020-04-29
OS.6220.1.2.2019.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek firmy Quintessens Polska Sp. z o.o. o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów
nr OŚ.6220.1.1.2019 z dnia 28.05.2019r.
2020-04-29
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głubczycach o zmianę decyzji na wytwarzanie odpadów
Nr OS.6220.3.2012 z dnia 14.11.2012r.
2020-02-26
OS.6220.3.2012.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głubczycach o zmianę decyzji na wytwarzanie odpadów
Nr OŚ.6220.3.2012 z dnia 14.11.2012r.
2020-01-27
L.Dz. 263/01/2020
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja dla Quintessens Polska Sp. z o.o. zmieniająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Nr OŚ.6220.1.1.2019 z dnia 28.05.2019r.
2020-02-28
OŚ.6220.1.1.2019.2020
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek firmy Quintessens Polska Sp. z o.o. w Kietrzu o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Nr OŚ.6220.1.1.2019 z dnia 28.05.2019r.
2020-02-19
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja dla Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o. ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz wygaszająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Nr OS.6220.3.2014 z dnia 11.12.2014r.
2020-09-22
OS.6220.3.2014.2020
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek Kombinatu Rolnego Kietrz o wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Nr oS.6220.3.2014 z dnia 11.12.2014r.
2020-09-11
IBI/1-10/22/2020
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.