Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5188
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
66/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona kopalin
wniosek Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk o udzielenie koncesji
na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża ZUBRZYCE 3 w kategorii C1 udokumentowanego w obrębie ewidencyjnym 0035 Zubrzyce
2020-06-16
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona kopalin
wniosek Gospodarstwa Rolnego Mariusz Kot Jędrychowice o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
na ustalenie zasobów eksploatacyjnych studni S-4 ujęcia wody z utworów czwartorzędowych dla gospodarstwa rolnego w miejscowości Jędrychowice 4a dz. 7/1
2020-06-10
l.dz./313/5147
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2020 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywa na lata 2025-2028" - projekt
Powiat Głubczycki
2020-06-23
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2020 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 - projekt
Powiat Głubczycki
2020-06-23
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie
47 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 1000/9 obręb Głubczyce
2020-05-18
KI.7021.2.15.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie
łącznie 19 szt. drzew z terenu działek o nr ewid. 1017/1 i 838 obręb Dzierżysław oraz 1938/1, 1856, 239/1 i 16 obręb Kietrz
2020-05-14
WOR.6131.3.7.2020.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Wójta Gminy Branice w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 876 obręb Lewice oraz 5 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 205 obręb Dzbańce
2020-05-22
BG.6131.G.3.2020.MK
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
łącznie 6 szt. drzew z działek o nr ewid. 1634/2, 1713, 1522/3 obręb Baborów oraz 361/2 obręb Boguchwałów.

OŚ.613.13.2.2020
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gatunku klon jawor z terenu działki o nr ewid. 269 obręb Głubczyce
2020-05-11
KI.7021.2.14.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Wójta Gminy Branice o wydanie zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 61 obręb Posucice
2020-04-21
BG.6131.G.2.2020.MK
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie
8 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 149/2 obręb Braciszów
2020-04-20
KI.7021.2.13.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 334/4 obręb Głubczyce
2020-04-08
KI.7021.2.11.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 303 obręb Zubrzyce
2020-04-15
KI.7021.2.12.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
46 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 431/3 obręb Debrzyca

OŚ.613.14.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 306 obręb Rozumice, 1 szt. drzewa gat. wierzba biała z terenu działki o nr ewid. 240 obręb Kietrz, 2 szt. drzew gat. wierzba...
2020-04-01
WOR.6131.3.3.2020.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego umarzająca naliczoną opłatę za usunięcie
9 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 704 obręb Głubczyce

OŚ.613.95.2.2014.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego zobowiązująca Dyrektora Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Głubczycach do ponownego wykonania
nasadzeń zastępczych w ilości min. 2 szt. drzew na terenie działki o nr ewid. 274/64 obręb Głubczyce

OŚ.613.49.1.2015.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew gat. orzech włoski z terenu działki o nr ewid. 431/1 obręb Debrzyca

OŚ.613.12.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
16 szt. drzew z terenu działek o nr ewid. 278, 280/4, 299 oraz 304 obręb Głubczyce

OŚ.613.11.2.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 410/2 obręb Rozumice
2020-03-13
WBK.7021.12.2020.AC
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 2451/1 obręb Kietrz, 4 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 2451/2 obręb Kietrz, 2 szt. drzew rodzaju...
2020-03-19
WOR.6131.3.2.2020.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły z terenu działki o nr ewid. 354 obręb Ściborzyce Wielkie, 14 szt. drzew gat. topola mieszańcowa oraz 2 szt. drzew gat. jesion wyniosły z terenu działki o...
2020-03-18
WOR.6131.3.1.2020.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew gat. klon jawor rosnących na działkach o nr ewid. 879/3, 879/5 oraz 879/6 obręb Nowy Rożnów
2020-03-24
KI.7021.2.9.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Gminy Baborów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
22 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 532 obręb Baborów
2020-03-27
AOS.6131.24.2020
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2020 decyzje
ochrona wód
decyzja
zatwierdzenie Projektu robót geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 1 z utworów trzeciorzędowych na potrzeby podlewania gospodarstwa rolnego w miejscowości Rozumice

OŚ.6530.1.2020
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Projekt robót geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 1 z utworów trzeciorzędowych na potrzeby podlewania gospodarstwa rolnego w miejscowości Rozumice
wykonanie odwiertu geologicznego o przewidywanej głębokości 90,0 m - celem ujęcia wód podziemnych
2020-02-24
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
12 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 205/66 obręb Głubczyce

OŚ.613.9.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego zezwalająca Burmistrzowi Głubczyc na usunięcie
2 szt. drzew gat. żywotnik zachodni z terenu działki o nr ewid. 866/4 obręb Głubczyce

OŚ.613.8.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Góry
o wydanie zezwolenia na usunięcie 114 szt. drzew z terenów działek 562, 559 i 1418 obręb Tłustomosty, 234/189 obręb Dzielów oraz 1445/5 obręb Baborów
2020-03-09
IZSGd-4415-12/2020
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek zarządcy działki o nr ewid. 736/2 będącej własnością Gminy Głubczyce
o usunięcie 5 szt. drzew
2020-03-03
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.