Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5019
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
166/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Wójta Gminy Branice na usunięcie drzew
z terenu działki nr 11/1 i 117/1 w Wysokiej
2019-08-28
OŚ.613.63.1.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Wójta Gminy Branice na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 33 w Uciechowicach
2019-08-28
OS.613.64.1.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja wygaszająca decyzję Starosty Głubczyckiego nr OŚ.613.102.2015 z dnia 16 grudnia 2015r. zezwalająca Wójtowi Gminy Branice na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 115/2 w Jabłonce
2019-08-21
OŚ.613.102.1.2015.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zobowiązująca Wójta Branic do ponownego wykonania nasadzeń zastępczych
na terenie działki nr 290/4 w m. Jabłonka
2019-08-21
OŚ.613.90.1.2015.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2019 decyzje
ochrona kopalin
decyzja zatwierdzająca "Dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych"
dla potrzeb RSP w Sułkowie
2019-08-19
OS>6531.1.2.2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona kopalin
wniosek RSP w Sułkowie o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej
dla zakładowego ujęcia wody
2019-07-23
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Wójtowi Gminy Branice na usunięcie drzew
z ternu działki nr 921 w Branicach
2019-08-20
OŚ.613.62.1.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 160 w Kozłówkach, nr 495/1 i 642 w Nasiedlu, 1655 i 2028/12 w Kietrzu
2019-08-29
WOR.6131.3.30.2019.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 407/4 w Nowej Wsi Głubczyckiej
2019-08-29
KI.7021.2.44.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 437 w Krzyżowicach
2019-08-29
KI.7021.2.45.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 157 w Pietrowicach
2019-08-29
KI7021.2.43.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Wójta Gminy Branice na usunięcie drzew
z ternu działki nr 921 w Branicach
2019-08-06
BG.6131.G.7.2019.MK
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca Wójtowi Gminy Branice należność z tytułu opłat za usunięcie krzewu i drzewa z terenu działki nr 152/11 i 152/10 w Branicach
ustalonej w decyzji Starosty Głubczyckiego nr OŚ.613.27.2015 z dnia 17 kwietnia 2015r.
2019-08-20
OŚ>613.27.1.2015.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Kietrza na usunięcie drzew
z terenu działki nr 1037/4 w Dzierżysławiu
2019-07-23
OS.613.45.3.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 221/2 w Zawiszycach
2019-07-31
OŚ.613.59.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Kietrza na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 529 w Ściborzycach Wielkich
2019-08-2
OŚ.613.56.2.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Kietrza na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 1746 w Kietrzu
2019-08-08
OŚ.613.61.1.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 18/111 w Lwowianach
2019-08-21
KI.7021.2.42.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Wójta Gminy Branice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 11/1 i 117/1 w Wysokiej
2019-08-13
BG.6131.G.8.2019.MK
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Wójta Gminy Branice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z ternu działki nr 33 w Uciechowicach
2019-08-13
BG.6131.G.9.2019.MK
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2019 decyzje
ochrona kopalin
decyzja zatwierdzająca 'Projekt robót geologicznych na wykonanie badań geologiczno- inżynierskich podłoża budynku mieszkalnego jednorodzinnego'
na działce nr 386/1 w Ściborzycach Wielkich
2019-07-15
OŚ.6540.2.1.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2019 inne wnioski
ochrona kopalin
wniosek pani Marty Schie o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wykonanie badań geologiczno- inżynierskich podłoża budowy budynku mieszkalnego
na działce nr 386/1 w Ściborzycach Wielkich
2019-05-27
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2019 decyzje
ochrona kopalin
decyzja zatwierdzająca 'Projekt robót geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 1 z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania płyty boiska sportowego w Branicach"
na działce nr 151/3 w Branicach
2019-07-10
OŚ.6530.2.1.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2019 inne wnioski
ochrona kopalin
wniosek Wójta Gminy Branice o zatwierdzenie projektu Robót geologicznych
w miejscowości Branice nr dz.151/3
2019-06-06
BG.7013.14.1.2019.KF
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 368/1 w Gadzowiach
2019-06-19
OŚ>613.34.2.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie 1 szt. dzrewa
z ternu działki nr 374 w Gadzowiach
2019-05-14
OŚ>613.34.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 368/1 i 374 w Gadzowicach
2019-04-18
KI.7021.2.22.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca Burmistrzowi Kietrza należność z tytułu opłaty za usuniecie krzewów oraz drzew z ternu działki nr 317 w Kietrzu
ustalonej w decyzji Starosty Głubczyckiego nr OŚ.613.21.2015 z dnia 30 marca 2015r.
2019-06-18
OŚ.613.21.2.2015.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca Burmistrzowi Kietrza należność z tytułu opłaty za usuniecie krzewu z ternu działki nr 907 w Nowej Cerekwi
naliczonej w decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ.613.13.2015 z dnia 20 marca 2015r.
2019-06-18
OŚ.613.13.2.2015.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania dla Dyrektora Przedszkola nr 3 w Głubczycach zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 313/2 w Głubczycach
2019-06-19
OŚ.613.43.2.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.