Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5705
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
86/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. usunięcia bez zezwolenia
1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły z terenu działki o nr ewid. 313/4 obręb Nowa Cerekwia

OŚ.613.14.3.2021
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 460/20 oraz 1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 460/32 obręb Głubczyce
2021-06-15
KI.7021.2.19.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Wójta Gminy Branice dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki o nr ewid. 1216/1 obręb Branice
2021-06-10
BG.6131.G.3.2021.MK
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. jodła pospolita z terenu działki o nr ewid. 18/111 obręb Lwowiany
2021-06-04
KI.7021.2.18.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 18/111 obręb Lwowiany
2021-06-02
KI.7021.2.17.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
3 szt. drzew gat. wiąz szypułkowy z terenu działki o nr ewid. 252 obręb Zawiszyce oraz 4 szt. drzew gat. wiąz szypułkowy z terenu działki o nr ewid. 259/2 obręb Zawiszyce
2021-06-02
KI.7021.2.16.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzew gat. żywotnik zachodni z terenu działki o nr ewid. 618 obręb Lisięcice oraz 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 75 obręb Biernatów
2021-06-02
KI.7021.2.15.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2021 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne studni S-4 ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych dla Gospodarstwa Rolnego Mariusz Kot w...
zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni S-4 ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych dla Gospodarstwa Rolnego Mariusz Kot w miejscowości...
2021-05-18
OŚ.6531.1.2.2021
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zatwierdzenie "Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni S-4 ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych dla Gospodarstwo Rolnego Mariusz Kot...
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne studni S-4 ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych dla Gospodarstwo Rolnego Mariusz Kot w miejscowości Jędrychowice...
2021-04-28
l.dz./201/5147/2021
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Gminy Baborów dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. topola biała oraz 15 szt. drzew gat. topola mieszańcowa z terenu działki o nr ewid. 47/23 obręb Baborów
2021-05-17
AOS.6131.33.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. wierzba mandżurska z terenu działki o nr ewid. 429/80 oraz 2 szt. drzew gat. sosna pospolita z terenu działki o nr ewid. 701/13 obręb Głubczyce
2021-05-24
KI.7021.2.14.2021.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. zmiany na wniosek strony
ostatecznej decyzji w zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych dla Gminy Baborów

OŚ.613.1.2019.2020.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. zmiany na wniosek strony
ostatecznej decyzji w zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych dla Gminy Baborów

OŚ.613.65.2018.2020.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. zmiany na wniosek strony
ostatecznej decyzji w zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych dla Gminy Baborów

OŚ.613.44.2019.2020.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. zmiany na wniosek strony
ostatecznej decyzji w zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych dla Gminy Baborów

OŚ.613.23.2020.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 441/55 obręb Głubczyce

OŚ.613.23.1.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 316 obręb Pomorzowiczki

OŚ.613.22.1.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 866/4 obręb Głubczyce

OŚ.613.21.1.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. wiśnia pospolita z terenu działki o nr ewid. 544/1 obręb Głubczyce

OŚ.613.17.2.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2021 decyzje
ochrona kopalin
decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczno- inżynierskiej dla DINO POLSKA
dla ustalenia warunków geologiczno- inżynierskich w podłożu projektowanego budynku handlowo- usługowego na działce o nr 229 przy Alei Jana Pawła II w Wiechowicach
2021-04-21
OS.6541.1.2.2021
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2021 inne wnioski
ochrona kopalin
wniosek DINO POLSKA S.A. Krotoszyn o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej
dla ustalenia warunków geologiczno- inżynierskich w podłożu projektowanego budynku handlowo- usługowego na działce o nr 229 przy Alei Jana Pawła II w Wiechowicach
2021-04-15
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2021 postanowienia
inne
Postanowienie obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW w Zawiszycach

KI.6220.3.12.2021.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
7 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 286/13 obręb Głubczyce

OŚ.613.20.1.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2021 inne dokumenty
inne
Uzupełnienie KIP
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW w Zawiszycach
2021-05-12
KI.6220.3.8.2021.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja uchylającą pozwolenie na wytarzanie odpadów dla TOP FARMS Głubczyce
Nr OŚ.6220.2.2020 z dnia 23.12.2020r.
2021-04-26
OŚ.6220.2.2.2020.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2021 inne dokumenty
inne
Uzupełnienie KIP
Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1244O relacji Gołuszowice-Zawiszyce
2021-05-24
KI.6220.5.2021.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek Top Farms Głubczyce o uchylenie decyzji Starosty Głubczyckiego
udzielające pozwolenie na wytwarzanie odpadów nr OŚ.6220.2.2.20202 z dnia 23.12.2020r.
2021-04-16
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2021 inne wnioski
inne
Uzupełnienie wniosku
Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1244O relacji Gołuszowice-Zawiszyce
2021-05-24
KI.6220.56.2021.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2021 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla PPH STALMET z siedzibą w Dobieszowie
powstających w związku z eksploatacja instalacji
2021-04-30
OŚ.6220.1.2.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2021 inne dokumenty
inne
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1244O relacji Gołuszowice-Zawiszyce
2021-05-05
KI.6220.5.2021.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.