Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1311
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
40/2019 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja uchylająca decyzje Burmistrza Miasta Lubań Nr 1/2019 z 27 maja 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji Burmistrza Miasta Lubań z...

OŚiGP.6220.7.2017
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2019 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji Burmistrza Miasta Lubań z 15 lipca 2014 r. Nr OŚGP.6220.17.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach...

Nr OŚiGP.6220.7.2017
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. sosny pospolitej ul. Wł. Łokietka w Lubaniu

OSiGP.6131.59.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. świerków pospolitych i 3 szt. świerków kłujących ul. Gazowa w Lubaniu

OŚiGP.6131.55.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. świerków ul. Gazowa w Lubaniu
2019-04-10
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. lipy drobnolistnej, pas grogi wojewódzkiej nr 393, odcinek ul. Kościuszki w Lubaniu

OŚiGP.6131.48.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. lip, pas drogi wojewódzkiej nr 357, odcinek ul. Leśnej w Lubaniu

OŚiGP.6131.25.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. sosny pospolitej ul. Wł. Łokietka w Lubaniu
2019-04-29
SM/GZM1/1293/2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalając na usunięcie drzew
Decyzja zezwalając na usunięcie 4 szt. jarząbów szwedzkich, pas dogi wojewódzkiej nr 357, odcinek ul. Wrocławskiej w Lubaniu

OŚiGP.6131.24.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalając na usunięcie drzew
Decyzja zezwalając na usunięcie 1 klonu jaworu, 2 szt. jesionu wyniosłego, 5 szt. brzóz brodawkowatych ul. Gazowa w Lubaniu

OŚiGP.6131.13.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalając na usunięcie drzew
Decyzja zezwalając na usunięcie 7 szt. lipy drobnolistnej, pas drogi wojewódzkiej nt 393, na odcinku ul. Kościuszki-Leśna w Lubaniu

OŚiGP.6131.23.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. robinii akacjowych, 1 szt. klonu pospolitego, sosny pospolitej i świerka pospolitego ul. Władysława Hermana w Lubaniu

OŚiGP.6131.29.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. klonu pospolitego ul. Mieszka II w Lubaniu

OŚiGP.6131.28.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. robinii akacjowych ul. Władysława Łokietka w Lubaniu

OŚiGP.6131.27.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. świerka pospolitego ul. Kazimierza Wielkiego w Lubaniu

OŚiGP.6131.37.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. tulipanowca ul. Gazowa w Lubaniu

OŚiGP.6131.41.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. lipy drobnolistnej, pas drogi wojewódzkiej nr 393, na odcinku ul. Kościuszki w Lubaniu
2019-03-26
ZS.7120-1.24.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. jesiona i 1 szt. brzozy ul. Gazowa w Lubaniu
2019-03-18
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. tulipanowca ul. Gazowa w Lubaniu
2019-03-11
L.dz. 689
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. świerka pospolitego ul. Kazimierza Wielkiego w Lubaniu
2019-02-27
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew ul. Władysława Hermana w Lubaniu
2019-02-20
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu pospolitego ul. Mieszka II w Lubaniu
2019-02-20
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. robinii ul. Władysława Łokietka w Lubaniu
2019-02-20
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. lipy drobnolistnej, z pasa drogi wojewódzkiej nr 393, na odcinku ul. Kościuszki-Leśnej w Lubaniu
2019-02-15
IŚ.7120-1.11.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. jarząbów szwedzkich, z pasa drogi wojewódzkiej nr 357, na odcinku ul. Wrocławskiej w Lubaniu
2019-02-15
ZS.7120-1.77.2018
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. lip drobnolistnych z pasa drogi wojewódzkiej Nr 393, na odcinku ul. Kościuszki-Leśnej w Lubaniu
2019-02-15
IŚ.7120-1.10.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. świerków ul. Działkowa w Lubaniu

OŚiGP.6131.14.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 10 szt. świerków rosnących przy ul. Garbarskiej w Lubaniu

OŚiGP.6131.15.2019
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. świerków ul. Garbarska w Lubaniu
2019-01-25
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. świerków ul. Działkowa w Lubaniu
2019-01-24
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.