Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1248
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
21/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy nieruchomości o nr ew. 100 położonej w miejscowości Chroboty, gm. Radziejowice
2014-02-04
RLG.6131.19.2014
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy nieruchomości o nr ew.1 44/1 położonej w miejscowości Zboiska, gm. Radziejowice

RLG.6131.12.2014
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z działki nr 346/1, położonej w m. Słabomierz, stanowiącej pas drogi DK 50f - obwodnica Żyrardowa, km 14+850÷14+940, z działki nr 1, położonej w m. Krzyżówka...

RLG.6131.9.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy nieruchomości o nr ew. 282 obręb 0019 przy ul. Słonecznej w m. Radziejowice - pas drogi Wojewódzkiej nr 579
2019-06-11
RGOS.6131.42.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja sprzeciw wobec usunięcia drzew objętych zgłoszeniem
Dot. nieruchomości o nr ew. 175/2 położonej w m. Krze Duże
2019-05-07
RGOS.6131.3.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja sprzeciw wobec usunięcia drzew objętych zgłoszeniem
Dot. nieruchomości o nr ew. 135/136 położonych w m. Radziejowice
2019-05-07
RGOS.6131.1.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z działki nr 346/1, położonej w m. Słabomierz, stanowiącej pas drogi DK 50f - obwodnica Żyrardowa, km 14+850÷14+940, z działki nr 1, położonej w m. Krzyżówka...
2019-04-12
RGOS.6131.9.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja sprzeciw wobec usunięcia drzew objętych zgłoszeniem
Dot. nieruchomości o nr ew. 196 położonej w m. Radziejowice
2019-04-23
RLG.6131.68.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2019 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Dot. działalności firmy zlokalizowanej na działce o nr ew. 136 w m. Korytów, gm. Radziejowice
2019-04-04
RLG.6233.7.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Dot. działalności firmy zlokalizowanej na działce o nr ew. 136 w m. Korytów, gm. Radziejowice
2019-02-04
RLG.6233.7.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dot. nieruchomości o nr ew. 35/1 położonej w m. Kuklówka Zarzeczna
2019-04-04
RLG.6131.48.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Dot. nieruchomości o nr ew. 35/1 położonej w m. Kuklówka Zarzeczna
2019-04-01
RLG.6131.48.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja sprzeciw wobec usunięcia drzew objętych zgłoszeniem
Dot. nieruchomości o nr ew. 35/1 położonej w m. Kuklówka Zarzeczna
2019-03-13
RLG.6131.48.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja sprzeciw na usunięcie drzew/krzewów
Dot. nieruchomości o nr ew. 134 położonej w Starych Budach Radziejowskich
2019-03-04
RLG.6131.47.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Dot. nieruchomości o nr ew. 189/6 położonej w Tartak Brzózki przy ul. Letniskowej
2019-03-18
RLG.6131.64.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Dot. nieruchomości o nr ew. 189/6 położonej w Tartaku Brzózki przy ul. Letniskowej
2019-03-18
RLG.6131.64.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
dot. działki nr 229, położonej w miejscowości Tartak Brzózki, stanowiącej pas drogi powiatowej nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50 –Korytów-Radziejowice do drogi 579 , km 5+125÷5+300...
2019-03-19
RLG.6131.21.2019.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne
Dot. nieruchomości o nr ew. 48/7 położonej w Radziejowicach przy ul. Ossolińskich
2019-03-18
RLG.6131.35.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Dot. nieruchomości o nr ew. 48/7 położonej w Radziejowicach przy ul. Ossolińskich
2019-02-19
RLG.6131.35.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z działki nr 229, położonej w miejscowości Tartak Brzózki, stanowiącej pas drogi powiatowej nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50 –Korytów-Radziejowice do drogi 579...
2019-01-28
RLG.6131.21.2019.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew znajdujących się na terenie działki nr 229, położonej w miejscowości Tartak Brzózki, stanowiącej pas drogi powiatowej nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50...
2019-01-29
RLG.6131.218.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2018 inne dokumenty
ochrona powietrza
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Radziejowice...

RLG.6721.1.8.2018.MS
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2018 inne dokumenty
inne
Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Dokument opiniujący pozytywnie przedstawiony Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Radziejowice Parcel i Zboiska
2018-12-07
RLG.6721.1.8.2018.MS
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2018 inne dokumenty
inne
Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Dokument opiniujący pozytywnie przedstawiony Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Radziejowice Parcel i Zboiska
2018-12-27
RLG.6721.1.8.2018.MS
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Radziejowice Parcel i Zboiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

RLG.6721.1.8.2018.MS
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z nieruchomości nr 229, położonej w miejscowości Tartak Brzózki, stanowiącej pas drogi powiatowej nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50 –Korytów-Radziejowice do...
2018-12-18
RLG.6131.218.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z nieruchomości o nr ew. 367 położonej w m. Kuklówka Zarzeczna , gm. Radziejowice
2018-12-19
RLG.6131.217.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z nieruchomości o nr ew. 367, 270, 14/1 115/16 położonych w m.Kuklówka Zarzeczna gm. Radziejowice
2018-12-10
RLG.6131.217.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmujący fragment miejscowości Korytów A

RLG.6721.2KA.2017
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2018 inne dokumenty
inne
Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Dokument opiniujący pozytywnie przedstawiony projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmujący fragment miejscowości Korytów
2018-07-13
RLG.6721.2K.2017
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.