Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2196
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
25/2020 inne dokumenty
inne
Karta informacyjna przedsięwzięcia
dot. budowy budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową na działce o nr ew. 71/1, obręb nr 0013 Kuranów, gm. Radziejowice, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie

RGOS.6220.1.2020.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dot. budowy budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową na działce o nr ew. 71/1, obręb nr 0013 Kuranów, gm. Radziejowice, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie
2020-03-23
RGOS.6220.1.2020.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja nakazująca
dot. usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego, tj. na działce nr 286/1 oraz 287/1, w m. Budy Józefowskie, gm. Radziejowice

RGOS.6236.24.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja sprzeciw wobec usunięcia drzew
Dotyczy usunięcia drzew z nieruchomości o nr ew. 134 położonej w m. Kamionka, gm. Radziejowice

RGOS.6131.1.53.2020.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2020 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna
dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, obejmującego fragment miejscowości Benenard
2020-03-02
ZNS.470.2.02.2020.41
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
dot. usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4716W Korytów-Olszówka w m. Zazdrość, km 1+175 - 1+215 strona lewa
2020-03-24
RGOS.6131.2.4.2020.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja odmawiająca udostępnienia informacji o środowisku
odmowa udostępnienia informacji o środowisku żądanych przez wnioskodawcę tj. do ilu osób fizycznych zostały wysłane pisma "Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za...

RGOS.1431.1.9.2020.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca
dot. nielegalnego usunięcia drzewa na terenie nieruchomości o nr ew. 142/1 w m. Korytów A, gm. Radziejowice,

RGOS.6132.2.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2020 inne dokumenty
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice
dot. fragmentów miejscowości Kuklówka Radziejowicka i Budy Jozefowskie

nie dotyczy
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2020 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna
dot.fragmentow miejscowości Kuklówka Radziejowicka oraz Budy Józefowskie.
2020-01-08
WOOŚ-III.410.819.2019.JD
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2020 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna
dot.fragmentow miejscowości Kuklówka Radziejowicka oraz Budy Józefowskie.
2019-12-19
ZNS.470.1.18.2019.192
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2020 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna
dot. fragmentu miejscowości Tartak Brzózki
2019-12-23
WOOŚ-III.410.802.2019.JD
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2020 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna
dot. fragmentu miejscowości Tartak Brzózki
2019-12-16
ZNS.470.1.17.2019.191
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
decyzja nakazująca
dot. usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego, tj. na działce nr 163, w m. Kuklówka Radziejowicka, gm. Radziejowice

RGOS.6236.12.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
dot. nieruchomości o nr ew. 130/12, 130/13, 130/14, 130/15 w m. Korytów A, gm Radziejowice

RGOS.6131.2.1.2020.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
dot. nieruchomości o nr ew. 130/12, 130/13, 130/14, 130/15 w m. Korytów A, gm Radziejowice
2020-01-10
RGOS.6131.2.1.2020.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2020 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice o wyłożeniu do publicznego wglądu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Pieńki...
Z ww. projektem i prognozą można się zapoznać w dni robocze, w terminie od 12 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radziejowicach ul. Kubickiego 8, w godzinach pracy...

nie dotyczy
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2020 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment...
Z ww. projektem i prognozą można się zapoznać w dni robocze, w terminie od 5 lutego 2020r. do 6 marca 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radziejowicach ul. Kubickiego 8, w godzinach pracy...

RRL 7325/5/2008
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2020 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
dot. gminy Radziejowice

RGOS.6233.4.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
dot. gminy Radziejowice
2019-09-10
RGOS.6233.4.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2020 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
dot. gminy Radziejowice

RGOS.6233.5.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2020 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
dot. gminy Radziejowice
2019-12-04
RGOS.6233.5.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja umorzeniowa
dot. usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego, tj. na działce nr 165, w m. Kuklówka Radziejowicka, gm. Radziejowice

RGOS.6236.8.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2020 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dot. braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziałowywania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, w m. Radziejowice Parcel, na działc o nr ew. 30/6...

RGOS.6220.7.2019.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja umorzeniowa
dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, na działce nr ew. 166/1, m. Kuklówka Radziejowicka, gm. Radziejowice

RGOS.6236.10.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2019 inne dokumenty
inne
uzgodnienie
dot.fragmentow miejscowości Benenard.
2019-12-04
WOOŚ-III.411.290.2019.MM
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2019 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna
dot.fragmentow miejscowości Benenard
2019-11-18
ZNS.470.2.17.2019.174
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2019 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna
dot.fragmentow miejscowości Kuklówka Radziejowicka oraz Budy Józefowskie.
2019-11-18
ZNS.470.2.15.2019.172
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2019 inne dokumenty
inne
uzgodnienie
dot.fragmentow miejscowości Kuklówka Radziejowicka oraz Budy Józefowskie.
2019-12-04
WOOŚ-III.411.289.2019.MM
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2019 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna
dot.fragmentow miejscowości Kuklówka Radziejowicka oraz Budy Józefowskie.
2019-12-19
ZNS.470.1.18.2019.192
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.