Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2174
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
12/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
decyzja nakazująca
dot. usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego, tj. na działce nr 163, w m. Kuklówka Radziejowicka, gm. Radziejowice

RGOS.6236.12.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
dot. nieruchomości o nr ew. 130/12, 130/13, 130/14, 130/15 w m. Korytów A, gm Radziejowice

RGOS.6131.2.1.2020.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
dot. nieruchomości o nr ew. 130/12, 130/13, 130/14, 130/15 w m. Korytów A, gm Radziejowice
2020-01-10
RGOS.6131.2.1.2020.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2020 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice o wyłożeniu do publicznego wglądu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Pieńki...
Z ww. projektem i prognozą można się zapoznać w dni robocze, w terminie od 12 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radziejowicach ul. Kubickiego 8, w godzinach pracy...

nie dotyczy
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2020 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment...
Z ww. projektem i prognozą można się zapoznać w dni robocze, w terminie od 5 lutego 2020r. do 6 marca 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radziejowicach ul. Kubickiego 8, w godzinach pracy...

RRL 7325/5/2008
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2020 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
dot. gminy Radziejowice

RGOS.6233.4.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
dot. gminy Radziejowice
2019-09-10
RGOS.6233.4.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2020 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
dot. gminy Radziejowice

RGOS.6233.5.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2020 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
dot. gminy Radziejowice
2019-12-04
RGOS.6233.5.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja umorzeniowa
dot. usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego, tj. na działce nr 165, w m. Kuklówka Radziejowicka, gm. Radziejowice

RGOS.6236.8.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2020 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dot. braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziałowywania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, w m. Radziejowice Parcel, na działc o nr ew. 30/6...

RGOS.6220.7.2019.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja umorzeniowa
dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, na działce nr ew. 166/1, m. Kuklówka Radziejowicka, gm. Radziejowice

RGOS.6236.10.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca
dot. nielegalnego usunięcia drzew na terenie nieruchomości o nr ew. 190/2 oraz 189/8 w m. Tartak Brzózki przy ul. Letniskowej, gm. Radziejowice,

RGOS.6132.1.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2019 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
Dot. działki o nr ew. 348/8, w m. Słabomierz, gm. Radziejowice

RGOS.6236.11.2019,MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzewa z działek nr 108/2 oraz 107, położonych w m. Budy Mszczonowskie, gm. Radziejowice

RGOS.6131.146.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzewa z działek nr 108/2 oraz 107, położonych w m. Budy Mszczonowskie, gm. Radziejowice
2019-11-15
RGOS.6131.146.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2019 inne dokumenty
inne
Wystąpienie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania...
dot.fragmentow miejscowości Benenard.

RLD.6721.1.4.2019.IB(3)
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2019 inne dokumenty
inne
Wystąpienie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania...
dot.fragmentow miejscowości Kuklówka Radziejowicka oraz Budy Józefowskie.

RLD,6721.1.6.2019.IB(1)
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2019 inne dokumenty
inne
Wystąpienie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania...
dot.fragmentow miejscowości Krze Duże, Radziejowice oraz Adamów Parcel

RLD.6721.1.5.2019.IB(3)
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2019 inne dokumenty
inne
opinia dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca zakres raportu o oddziałowywaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dotyczy przedsięwizięcia polegającego na budowie stacji paliw w m. Radziejowice Parcel, gm. Radziejowice, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu S8, dz. nr ewid. 30/6, przy ul. Leśnej
2019-11-07
WA.RZŚ.436.1.1699.2019.ZZ05.KP
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2019 inne dokumenty
inne
postanowienie o omowie wszczęcia postępowania
dot. budowy PSZOK na działce nr ew. 7/4. m. Krzyżówka, gm. Radziejowice

RGOS.6220.8.2019.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
dot. budowy PSZOK na działce nr ew. 7/4. m. Krzyżówka, gm. Radziejowice
2019-10-29
nie dotyczy
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2019 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca zakres raportu o oddziałowywaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dotyczy przedsięwizięcia polegającego na budowie stacji paliw w m. Radziejowice Parcel, gm. Radziejowice, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu S8, dz. nr ewid. 30/6, przy ul. Leśnej
2019-10-21
ZNS.471.1.17.2019.156
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2019 inne dokumenty
inne
opinia dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca zakres raportu o oddziałowywaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dotyczy przedsięwizięcia polegającego na budowie stacji paliw w m. Radziejowice Parcel, gm. Radziejowice, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu S8, dz. nr ewid. 30/6, przy ul. Leśnej
2019-10-18
WOOŚ-I.4220.1052.2019.EL
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2019 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja nakazująca usunięcie odpadów
dot. usunięcia odpadów działki 48 w m. Korytów, gm. Radziejowice

RGOS.6236.14.2019.AM
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2019 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja nakazująca usunięcie odpadów
dot. usunięcia odpadów działek 17 i 18 w m. Krzyżówka, gm. Radziejowice

RGOS.6236.15.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2019 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja umorzeniowa
dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, na działce nr 286/6, m. Słabomierz, gm. Radziejowice

RGOS.6236.13.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunęcie drzew
dot. działki 166/4, m. Radziejowice, gm. Radziejowice

RGOS.6131.107.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
dor. działki nr 68, w m. Tartak Brzózki, gm. Radziejowice

RGOS.6131.91.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
dot. działki nr. 68, położonej w m. Tartak Brzózki, gm. Radziejowice
2019-10-24
RGOS.6131.91.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.