Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 256
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
6/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Dot. nieruchomości o nr ew. 189/6 położonej w Tartaku Brzózki przy ul. Letniskowej
2019-03-18
RLG.6131.64.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
dot. działki nr 229, położonej w miejscowości Tartak Brzózki, stanowiącej pas drogi powiatowej nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50 –Korytów-Radziejowice do drogi 579 , km 5+125÷5+300...
2019-03-19
RLG.6131.21.2019.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne
Dot. nieruchomości o nr ew. 48/7 położonej w Radziejowicach przy ul. Ossolińskich
2019-03-18
RLG.6131.35.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Dot. nieruchomości o nr ew. 48/7 położonej w Radziejowicach przy ul. Ossolińskich
2019-02-19
RLG.6131.35.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z działki nr 229, położonej w miejscowości Tartak Brzózki, stanowiącej pas drogi powiatowej nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50 –Korytów-Radziejowice do drogi 579...
2019-01-28
RLG.6131.21.2019.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew znajdujących się na terenie działki nr 229, położonej w miejscowości Tartak Brzózki, stanowiącej pas drogi powiatowej nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50...
2019-01-29
RLG.6131.218.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2018 inne dokumenty
ochrona powietrza
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Radziejowice...

RLG.6721.1.8.2018.MS
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2018 inne dokumenty
inne
Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Dokument opiniujący pozytywnie przedstawiony Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Radziejowice Parcel i Zboiska
2018-12-07
RLG.6721.1.8.2018.MS
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2018 inne dokumenty
inne
Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Dokument opiniujący pozytywnie przedstawiony Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Radziejowice Parcel i Zboiska
2018-12-27
RLG.6721.1.8.2018.MS
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Radziejowice Parcel i Zboiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

RLG.6721.1.8.2018.MS
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z nieruchomości nr 229, położonej w miejscowości Tartak Brzózki, stanowiącej pas drogi powiatowej nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50 –Korytów-Radziejowice do...
2018-12-18
RLG.6131.218.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z nieruchomości o nr ew. 367 położonej w m. Kuklówka Zarzeczna , gm. Radziejowice
2018-12-19
RLG.6131.217.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z nieruchomości o nr ew. 367, 270, 14/1 115/16 położonych w m.Kuklówka Zarzeczna gm. Radziejowice
2018-12-10
RLG.6131.217.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmujący fragment miejscowości Korytów A

RLG.6721.2KA.2017
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2018 inne dokumenty
inne
Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Dokument opiniujący pozytywnie przedstawiony projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmujący fragment miejscowości Korytów
2018-07-13
RLG.6721.2K.2017
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2018 inne dokumenty
inne
Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Dokument opiniujący pozytywnie przedstawiony projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmujący fragment miejscowości Korytów
2018-07-30
RLG.6721.2K.2017
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmujący fragment miejscowości Korytów

RLG.6721.2K.2017
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmujący fragment miejscowości Słabomierz
2018-05-28
RLG.6721.3.2016
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice
dot. fragmentu wsi Radziejowice gm. Radziejowice obejmującego działki nr 259/3; 259/7; 259/10; 261/4; 261/9

RLG.6721.7EK.2017
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2018 inne dokumenty
inne
Dokument opiniujący pozytywnie przedstawiony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radziejowice gm. Radziejowice obejmującego działki nr 259/3; 259/7; 259/10; 261/4; 261/9
Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
2018-04-18
RLG.6721.7EK.2017
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2018 inne dokumenty
inne
Dokument opiniujący pozytywnie przedstawiony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radziejowice gm. Radziejowice obejmującego działki nr 259/3; 259/7; 259/10; 261/4; 261/9
Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
2018-04-24
RLG.6721.7EK.2017
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dot. fragmentu wsi Radziejowice gm. Radziejowice obejmującego działki nr 259/3; 259/7; 259/10; 261/4; 261/9

RLG.6721.7EK.2017
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2018 inne dokumenty
inne
Odmowa zajęcia stanowiska
dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Plus na działce ew. nr 82,...
2018-10-25
RLG.6220.6.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2018 inne dokumenty
inne
Odmowa zajęcia stanowiska w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia ooś
dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Plus na działce ew. nr 82, obręb Budy Józefowskie, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.
2018-08-09
RLG.6220.6.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2018 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna- brak potrzeby przeprowadzenia ooś.
dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Plus na działce ew. nr 82, obręb Budy Józefowskie, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.
2018-09-10
RLG.6220.6.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Radziejowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe."
Opracowanie przedstawia zadania racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych. Dokument wskazuje kierunki działań w dziedzinie ochrony środowiska nastawiając się...
2018-08-10
RLG.602.4.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z nieruchomości o nr ew. 16/12 w m. Zboiska , gm. Radziejowice
2018-07-19
RLG.6131.112.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z nieruchomości o nr ew. 192/1 w m. Radziejowice
2018-07-23
RLG.6131.105.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzew z nieruchomości o nr ew. 16/12 położonej w m. Zboiska, gm. Radziejowice
2018-06-29
RLG.6131.112.2018.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2018 decyzje
inne
Decyzja op środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Kuklówka Radziejowicka przy ul. Norweskiej, na terenie działki nr 139/12 w obrębie 0011 Kuklówka Radziejowicka,...
2018-06-26
RLG.6220.6.2017.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.