Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 2143
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
52/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Tartak...
Wraz z prognozą można się zapoznać w Urzędzie Gminy Radziejowice w terminie 24.10.2019-26.11.2019 oraz na www.bip.radziejowice.pl.

RLG.6721.1.2015
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Krze Duże
Wraz z prognozą można się zapoznać w Urzędzie Gminy Radziejowice w terminie 24.10.2019-26.11.2019 oraz na www.bip.radziejowice.pl.

RLD.6721.1.1.2019.MS
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
opinia
dot. zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice dot....
2019-09-19
WOOŚ-III.410.549.2019.MM
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaowania przestrzennego Gminy Radziejowice oraz o przystąpieniu do przeproadzenia strategicznej oceny oddziaływania na...
dot. fragmentu miejscowości Tartak Brzózki

RLD.6721.1.3.2019.IB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
opinia sanitarna
dot. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice, obejmujący fragment miejscowości Tartak Brzózki dz. nr ew. 448 i miejscowość Słabomierz dz. nr...
2019-04-08
ZNS.470.1.08.2019.61
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
opinia
dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice, obejmujący fragment miejscowości Tartak Brzózki dz. nr ew. 448 i miejscowość Słabomierz dz. nr ew. 101
2019-05-29
WOOŚ-III.410.149.2019.MM.2
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
postanowienie
dot. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice, obejmujący fragment miejscowości Tartak Brzózki dz. nr ew. 448 i miejscowość Słabomierz dz. nr...
2019-05-24
WPN-III.610.55.2019.IK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2019 polityki, strategie, plany lub programy
inne
sprostowanie
dot. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice, obejmujący fragment miejscowości Tartak Brzózki dz. nr ew. 448 i miejscowość Słabomierz dz. nr...
2019-04-18
WPN-III.610.31.2019.IK.2
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
opinia
dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice, obejmujący fragment miejscowości Tartak Brzózki dz. nr ew. 448 i miejscowość Słabomierz dz. nr ew. 101
2019-04-18
WOOŚ-III.410.149.2019.MM
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
postanowienie
dot. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice, obejmujący fragment miejscowości Tartak Brzózki dz. nr ew. 448 i miejscowość Słabomierz dz. nr...
2019-04-15
WPN-III.610.31.2019.IK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2019 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Kuklówka...
Wraz z prognozą można się zapoznać w Urzędzie Gminy Radziejowice w terminie 10.10.2019-14.11.2019 oraz na www.bip.radziejowice.pl.

nie dotyczy
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2019 inne dokumenty
inne
Wystąpienie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania...
dot. fragmentu miejscowości Kuklowka Zarzeczna, gm. Radziejowice

RLL7323/4/10
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzewa z działki nr 166/4, położonej w m. Radziejowice, gm. Radziejowice
2019-09-25
RGOS.6131.107.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2019 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna
Pozytywna opinia dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice, obejmującego działki nr ew. 124/2, 124/6, 124/8 oraz część działki nr ew. 123/2, w m. Krze...
2019-09-16
ZNS.470.1.14.2019.133
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2019 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice
dot. działek nr ew. 124/2, 124/6, 124/8, w m. Krze Duże
2019-08-02
WOOŚ-III.411.168.2019.MM
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2019 inne dokumenty
inne
Wystąpienie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania...
dot. działek nr ew. 124/2, 124/6, 124/8 oraz części działki nr ew. 123/2 w m. Krze Duże.

RLD.6721.1.1.2019.MS
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2019 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna
Zakres i stopień szczegółowaości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko - zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dn, 3.10.2008
2019-07-11
ZNS.470.2.07.2019.110
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2019 inne dokumenty
inne
Wystąpienie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania...
dot. działek nr ew. 124/2, 124/6, 124/8 w ich granicach oraz części działki o nr ew. 123/2

RLD.6721.1.2019.MS
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2019 inne wnioski
inne
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice
Dot. działek nr ew. 124/2, 124/6, 124/8, części działki nr ew. 123/2 w m. Krze Duże

nie dotyczy
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzewa z działki nr 166/4, położonej w m. Radziejowice, gm. Radziejowice

RGOS.6131.97.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa stacji paliw w m. Radziejowice Parcel, gm. Radziejowice, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu S8, dz. nr ewid. 30/6, przy ul. Leśnej
2019-09-10
RGOS.6220.7.2019.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja sprzeciw wobec usunięcia drzew
Dotyczy usunięcia drzew z nieruchomości o nr ew. 68 położonej w m. Tartak Brzózki, gm. Radziejowice

RGOS.6131.91.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy nieruchomości o nr ew. 229, położonej w miejscowości Tartak Brzózki, stanowiącej pas drogi nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50 – Korytów – Radziejowice do drogi nr 579 w m....

RGOS.6131.54.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Dotyczy usunięcia drzewa z działki nr 166/4, położonej w m. Radziejowice, gm. Radziejowice
2019-09-06
RGOS.6131.97.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja odmawiająca udostępnienia informacji o środowisku
odmowa udostępnienia informacji o środowisku żądanych przez wnioskodawcę tj. wszelkich informacji dotyczących decyzji na wycinkę drzew w okresie 2012-2019 na działkach o nr ew. 189/8,...

RLG.1431.10.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2019 inne dokumenty
inne
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Korytów A.
Wraz z prognozą można się zapoznać w Urzędzie Gminy Radziejowice w terminie 1.08.2019-2.09.2019 oraz na www.bip.radziejowice.pl.

RLG.6721.2KA.2017
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2019 postanowienia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej sieci T-mobile...
2019-07-15
RGOS.6220.3.2019.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej sieci T-mobile Polska S.A
Przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji radiokomunikacyjnej sieci T-mobile Polska S.A. na działce o nr ew. 198/2 zlokalizowanej w m. Korytów A przy ul. Dębowej.
2019-06-06
RGOS.6220.3.2019.HK
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja sprzeciw wobec usunięcia drzew
Dotyczy usunięcia drzew z nieruchomości o nr ew. 122/3 położonej w m. Nowe Budy, gm. Radziejowice

RGOS.6131.71.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy nieruchomości o nr ew. 282 obręb 0019 przy ul. Słonecznej w m. Radziejowice - pas drogi Wojewódzkiej nr 579

RGOS.6131.42.2019.MB
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.